Skolekinonytt

Barnefilmrådgiver Tonje Hardersen
 
Film & Kino sender månedlig ut nyhetsbrevet Skolekinonytt til lærere og andre interesserte.
Klikk her for å melde deg på Skolekinonytt.

Barnefilmrådgiver Tonje Hardersen er ansvarlig redaktør for nyhetsbrevet. Her informeres det om nye filmstudieark, relevante seminarer for lærere, utlysninger av skolekinomidler, Den kulturelle skolesekken, kampanjer som Den store skolekinodagen, og relevante festivaler som Amandus og Barnefilmfestivalen i Kristiansand. I det hele tatt en rekke temaer og aktiviteter som vi tror er relevant for skoleverket og som vi håper vil bli satt pris på. Vi tar også kontakt med naturlige samarbeidspartnere for levering av stoff til Skolekinonytt.

Tonje Hardersen
Barnefilmrådgiver
 
 
Film & Kino Filmens Hus, Dronningensgate 16, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo Tlf: 22 47 45 00 / Faks: 22 47 46 99