Hamsun på film

Knut Hamsun
 
I anledning Hamsun-året 2009 har Film & Kino gitt ut et studiehefte om Hamsun og spesielt de seks filmene som er basert på hans verk og biografi. Filmene vil bli utgitt i en egen boks av Nordisk film senere i år. Studieheftet kan bestilles gratis hos Film & Kino og/eller lastes ned fra hjemmesidene. Filmboksen kan etter hvert bestilles hos www.filmbutikken.no.

Filmene dekker hele den filmhistoriske tidsepoken fra stumfilmen Markens grøde fra 1921 til den biografiske Hamsun fra 1996. De andre filmene er filmklassikeren Sult (1966), publikumssuksessen Telegrafisten (1993), Landstrykere (1990) og Pan fra 1995. Heftet inneholder foruten oppgaver til alle filmene en biografi av Hamsun og utfordringene med å overføre Hamsuns verk til film. Studieheftet er skrevet av Per Terje Naalsund.

Heftet kan lastes ned her .

For å bestille heftet sender du en e-post til mariannew@kino.no merket Hamsun. Husk å spesifisere antallet hefter du ønsker og postadresse. Pass også på å koordinere bestillingen på skolen, slik at dere sender en samlet bestilling. Heftene blir fritt tilsendt.

Flere opplysninger om Hamsun-året er tilgjengelig på www.nb.no/hamsun2009 .
 
 
Film & Kino Filmens Hus, Dronningensgate 16, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo Tlf: 22 47 45 00 / Faks: 22 47 46 99