Hva er S-kino?

S-kino er Film & Kinos tilbud om et programmerings- og tjenestetilbud til små kinoer som ikke har ressurser til selv å opprettholde en slik funksjon. Målgruppen er kinoer med et årsbesøk opp mot omkring 10 000 besøkende. Ved utgangen av 2011 benyttet 13 kinoer tilbudet. Målet med tilbudet er å opprettholde en spredt kinostruktur på småsteder der kinotilbudet er utsatt.
eidsvoll kinosal
eidsvoll kinosal

Tilbud om filmprogrammering
Mange små kinoer presses økonomisk og må se på muligheter for innsparinger og bedre ressursutnyttelse. S-kino kan være et virkemiddel. Gjennom S-kino får kinoen et programmerings- og tjenestetilbud. Dette består av en filmpakke bestående av 2-3 titler i uken og markedsføringsmateriell.

Standardpakke: 1 voksenfilm + 1 barne-/ungdomsfilm per uke. Filmene vil til enhver tid utgjøre de mest populære på markedet.

Tilleggspakke: 1 ungdoms-/voksenfilm begrenset til 12-15 titler per år.

Ordningen vil være fleksibel, slik at man kan abonnere på enten standardpakken eller begge pakkene.


Effektiv forsendelse
S-kinoene legges inn i et hensiktsmessig rutesystem som sikrer en effektiv forsendelse, slik at filmen får høy utnyttelsesgrad. Dette vil på sin side kreve at ikke alle deltakende kinoer vil kunne velge sine visningsdager fritt.


Kostader
Tilbudet vil ha en utgiftsdeling mellom Film & Kino og den enkelte kino, hvor Film & Kino dekker en del av kostnadene. For kinoene vil dette bety en månedspris på kr 3000 + moms for standardpakken. For tilleggspakken vil det være en fastpris på kr 500 + moms per måned. I tillegg vil den enkelte kino måtte svare for filmleie etter gjeldende vilkår. Den månedlige kostnaden vil i tillegg til filmprogrammering dekke fraktomkostninger til oppstartskinoen i forsendelsesruten, TONO-avgift og filmforsikring. S-kino ordningen inngår i Film & Kinos filmstøtteordninger og vil derfor kunne gi et godt kinotilbud med ny og aktuell film.


Kinoen tilbys
- Filmpakker for 1-3 visningsdager i uken
- Spilleplanoversikt
- Pressemeldingsark
- Egen internettside på Filmweb
- Dekning av TONO-avgift og filmforsikring
- Kinoen har ansvar for
- Ledig kinolokale med maskin, lydutstyr og betjening til fastlagt dag
- Hente og sende film videre til neste kino
- Lokal markedsføring
- Rapportering av besøkstall

Klikk her for å finne søknadsskjema for S-Kino.

For nærmere informasjon ta kontakt med Arnfinn Inderhaug, tlf 22 47 46 15 eller Anne-Marie Otter , tlf 22 47 46 21.
 
 
Film & Kino Filmens Hus, Dronningensgate 16, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo Tlf: 22 47 45 00 / Faks: 22 47 46 99