Filmweb
 
 

Gjengangere

Kort om filmen

Gjengangere er en film om den yrkeskriminelle mannen Josef som har tilbrakt mesteparten av livet sitt i fengsel. Etter at hans yngre bror dør som en konsekvens av hans livsstil, raner han en bank og havner i fengsel igjen. Bak låste dører møter han den yngre gutten "Chris". Josef gjør det han kan for å oppdra den naive gutten som blir trukket inn i den kriminelle underverdenen. Om Josef klarer å redde ham fra gjengene på innsiden gjenstår å se...

Trailer
Wikipedia
 

Kort om regissøren

Leon Israr Bashir (født 13. februar 1979) er en norsk skuespiller, manusforfatter og regissør.

Han er som skuespiller best kjent fra filmene Izzat (2005) og Tomme Tønner (2010) samt TV-serien Kodenavn Hunter. I tillegg har han også vært med i TV-seriene Familiesagaen de syv søstre og Fox Grønland, samt filmen Schpaaa (1998). Han har skrevet manus til filmene Izzat (sammen med regissøren av samme film, Ulrik Imtiaz Rolfsen) og Tomme Tønner. Sistnevnte sto han også for regien av. I Gjengangere (2017) spiller han hovedrollen i en film han også har skrevet manus til, regissert og produsert.
 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen fra hele klassen.

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis.

2. Hva tror du tittelen betyr, og hvilken relevans har den for historien som fortelles i filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?

3. Hvilken rolle har Henrik Ibsen i filmen? Hva er sammenhengen mellom Ibsen og filmens tittel? Hvem var Henrik Ibsen?

4. Filmens åpningsscene introduserer oss for filmens hovedkarakter Josef, lillebroren og moren deres. Hva får vi vite om de tre karakterene og forholdet mellom dem i denne scenen? Hvilke frampek brukes i denne scenen som vi forstår viktigheten av senere i filmen?

5. I scenen som følger åpningsscenen blir vi introdusert for Josef som en helt annen person, denne gangen i fengsel. Hvordan viser disse to første scenene filmens fortellerstruktur? På hvilken måte brukes denne fortellerstrukturen med tilbakeblikk og nåtid senere i filmen? Hvilke visuelle grep har filmskaperne benyttet for å skille filmens nåtid og fortid? Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å skille de to tidsplanene på denne måten?

6. Hva får vi vite om Josefs tidligere liv gjennom filmens tilbakeblikk? Hvordan hjelper disse tilbakeblikkene oss med å forstå Josef som karakter?

7. Hvordan vil du beskrive Josef sett ut ifra filmen under ett? Hva er hans gode og dårlige sider? Hvordan utvikler han seg i løpet av filmen? Hva er grunnene til at han endrer seg? Forandrer han seg til det bedre eller det verre i løpet av filmen? Forklar hvorfor.

8. Hvordan vil du beskrive Chris som karakter? Hva er hans gode og dårlige sider? Hva slags bakgrunn kommer han fra? Hvordan utvikler han seg i løpet av filmen? Hva er grunnene til at han endrer seg?

9. Hvorfor utvikler forholdet mellom Josef og Chris seg som det gjør i filmen? Hva er det som gjør at Josef ønsker å hjelpe Chris på den måten han gjør? Hvorfor er det vanskelig for Chris å gjøre som Josef ønsker?

10. Denne filmen er kalt Norges første fengselsfilm. Hvordan beskrives miljøet i fengselet? Hvor tett opp til virkeligheten tror du denne portretteringen av et norske fengsel er? Hvilke aspekter av livet i fengsel overrasket deg, og hvilke aspekter var som du forventet?
11. Regissøren har delvis basert filmens historie på egne opplevelser. Han har i intervjuer snakket om sin egen tid i fengsel, og hvordan dette inspirerte ham til å fortelle denne historien. Hvorfor tror du at regissøren har hatt et ønske om å fortelle denne historien? Hvorfor er det viktig for et samfunn å være bevisst på hvordan fengselssystemet deres fungerer, og hvordan forbrytere straffes? Hva tror du filmen forsøker å si om hva som skjer med mennesker i et fengsel?

12. Hva er ditt inntrykk av kvaliteten på det norske fengselssystemet? Hvilke andre lands fengselssystemer kjenner du til? Hvordan skiller disse seg fra det norske? Tror du at disse landene har bedre eller dårligere fengsler enn de norske?

13. Hvordan blir fengselsvaktene portrettert i denne filmen? Får du et positivt eller negativt inntrykk av den jobben de gjør? Hvordan vil du beskrive forholdet mellom de innsatte og vaktene? Hvorfor tror du at det er viktig å ha både mannlige og kvinnelige fengselsvakter? Hvilke positive aspekter har det å ha kvinner og menn ansatt i fengselet, og hvilke utfordringer tror du det kan skape?

14. Hvordan portretteres de forskjellige etniske gruppene i filmen? Hvordan introduseres vi for disse? Hvordan vil du beskrive forholdet mellom disse gruppene? Hva er Josefs rolle i forhold til gruppene? Hvorfor tror du et denne typen miljøer og grupperinger gjerne oppstår i fengsler? Hvilken betydning har samhold og lojalitet i disse? Hvilke maktstrukturer regjerer i dette fengselet?

15. Filmen tar for seg mange viktige temaer. Hva tror du filmskaperne forsøker å si om følgende temaer: Identitet - Vennskap - Familie - Lojalitet - Forpliktelse - Samhold - Ære - Rasisme - Nazisme - Etnisitet

16. Hvordan vil du beskrive bruken av musikk i filmen? Hvilke forskjellige typer musikk brukes i filmen? Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å bruke disse musikkstilene? Hvordan reflekteres filmens handling i sangtekstene i musikken som brukes på begynnelsen av filmen, når vi introduseres for fengselet, og på slutten av filmen?

17. Denne filmen kan sies å ha visse likhetstrekk med filmer som Schpaa, Izzat og til dels Tomme Tønner, alle filmer som Leon Bashir også har vært involvert i. Hvorfor tror du at regissøren har hatt et fokus på å beskrive kriminelle sider av norske innvandrermiljøer, både på humoristiske og realistiske måter? Hvorfor er det viktig å fortelle denne typen historier? Hva kan være problematisk med at vi ofte får se denne typen historier i filmer der hovedrollene har innvandrerbakgrunn?

18. Fengselet i denne filmen viser et multietnisk miljø, der det er vel så mange innsatte med utenlandsk bakgrunn, som det er norske. Tror du dette stemmer overens med virkeligheten? Hvorfor tror du det i så fall er sånn at det er langt flere innsatte med innvandrerbakgrunn sammenlignet med hvor stor del av befolkningen de utgjør, enn det er etniske norske i forhold til hvor stor andel av befolkningen de utgjør? Hvilke systemiske forskjeller og problemer kan dette peke på i samfunnet vårt?

19. Hva slags rolle ser vi at Josef har fått på slutten av filmen? Hva slags møte tror du det er vi får se i filmens siste scene, der Josef sitter med en gruppe unge gutter? Hva kan være funksjonen til denne typen møter?

20. Skriv en kort novelle som beskriver Chris sitt første møte med fengselet, sett fra hans perspektiv. Chris skal da være hovedkarakter og historiens fortellerstemme.
 

Relaterte filmer med filmstudieark

Haram

Schpaa
 

Nettressurser

Intervju med regissøren NRK

Intervju med regissøren - VG


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget , Norsk
Tema:Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Samfunn og individ, Vennskap/respekt, Nordisk
 

Fakta

Originaltittel:Gjengangere
Regi:Leon Bashir
Roller:Leon Bashir, Lene Nystrøm, Kim Sørensen, Farakh Abbas, Selem Zina, Lars Arentz Hansen, Rune Temte
Manus:Leon Bashir
Genre:Action / Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Leon Bashir
Produksjonsselskap:Wanted Film Mola Production AS
Lengde:1 t. 34 min.
Distribusjon:Uavhengig distribusjon
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Film & Kino Filmens Hus, Dronningens gate 16, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo. Tlf: 22 47 45 00 / Faks: 22 47 46 99. Webredaktør: Birgitte Langballe