Filmweb
 
Bygdekinoen
 

Velg kino Gå til min kino Om bygdekinoen Intern pålogging
Om Bygdekinoen  
Bygdekinoen
Bygdekinoen er Film & Kinos tilbud om kino på steder som ikke har egen, fast kino. Bygdekinoen har eget mobilt utstyr og viser film i alle typer lokaler. I likhet med landets øvrige kinoer viser Bygdekinoen digitale filmer. Kinoen tilbyr også 3D-filmer. Bygdekinoen er enkel og grei måte å få kino på for steder som ønsker å gi et kulturtilbud til folk der de bor. Det eneste som trengs er et egnet lokale. Bygdekinoen sørger for film, kinomaskinister og visningsutstyr.


Ny og aktuell film


Bygdekinoen viser fersk og aktuell film. Vi velger filmer som når et bredt publikum, men viser også smalere film på enkelte steder som ønsker dette. Bygdekinoen retter seg særlig mot barn og ungdom. Hver kinokveld har vi som regel to forestillinger, hvorav den ene er for barn. Vi kan også arrangere skolekinoforestillinger, og vise film i tilknytning til festivaler og andre arrangementer utenom det ordinære filmprogrammet.
 


En av landets større kinoer

Bygdekinoen er landets eneste omreisende kino. Vi viser film i alt fra gymsaler og samfunnshus til flotte kulturhus med amfi og faste kinoanlegg. Med rundt 120.000 besøkende per år og 168 spillesteder, er Bygdekinoen en stor kino i landsmålestokk.


Fleksibel

Bygdekinoen er landets mest fleksible kino. Vi har vist film utendørs i Pasvik i 30 kuldegrader og for festspillpublikum i Grieghallen. Bedrifter, organisasjoner og lag kan leie oss inn for å lage en ekte kinoforestilling hvor de måtte ønske - og det til en gunstig pris.


Hvordan få Bygdekino på ditt sted?

Hver høst setter Bygdekinoen opp rutene for neste års filmvisninger. Det gjelder da å kontakte oss så tidlig som mulig for å komme med. Filmvisning er konsesjonsbelagt, det vil si at kommunen må gi Bygdekinoen konsesjon før vi kan vise film der. Det må finnes et visst besøkspotensiale på stedet, og vi må ha et lokale som egner seg for visning av film, slik at standarden på forestillingen blir tilfredsstillende for publikum. Lokalet bør ha en sentral beliggenhet på stedet.

Søknadsskjema Bygdekinoen.

Detaljert oversikt over forpliktelser og betingelser

 

Oversikt over bygdekinomaskinister

Det ligger en oversikt over Bygdekinoens kinomaskinister her

 

Logo

Nedlastbar logo for Bygdekinoen

Nedlastbar logo for Bygdekinoen (negativ) 

 

Mer informasjon om Bygdekinoen

Lenke til Film & Kino sine nettsider om Bygdekinoen