Kong Haakon VII's regjeringsjubileum 1945

DOKUMENTAR

Om filmen

Kong Haakon VII´s Regjeringsjubieum Denne dokumentarfilmen fra 1945 er den første stort anlagte filmdokumentasjonen om Kong Haakon VII og hans virketid i Norge fra 1905 til 1945. Filmen var en publikumsuksess på norske kinoer fredshøsten 1945, men har siden ikke vært vist offentlig. Deler av den har vært regnet som tapt. Det fullstendige originalmaterialet til filmen ble gjenfunnet for få år siden, og filmen er nylig restaurert ved Nasjonabibliotekets Lyd- og bildearkiv i Mo i Rana. Flere filmer er siden blitt laget om den norske kongefamilien, men denne har sin styrke i en forbløffende detaljrik gjengivelse fra kroningsferden 1906, med opptak av lokalhistorisk verdi for hele Norge, et grundig fokus på kongens innsats i og utenfor Norge gjennom krigsårene (1940-45), og ikke minst et overveldende gjensyn med kongefamiliens hjemkomst etter freden. I Norges-året 2005 vil filmen «Kong Haakon VII´s regjeringsjubileum 1945» være et betydelig tilskudd til vår nasjonale kulturarv. Med sitt omfattende innhold, og med det særpreg den har ved å være laget i selve fredsåret, kan man se på filmen som et uomtvistelig vendepunkt i vår nyere historie.

Fakta

Originaltittel
Kong Haakon VII's regjeringsjubileum 1945
Sjanger
DOKUMENTAR
Manus
Vilhelm Bjørset
Musikk
Anton Holme
Nasjonalitet
NOR
Produksjonsår
1945
Produksjonsselskap
Norsk Film A/S

Få med deg disse filmene