Mads Mikkelsen gjør tittelrollen i TV-serien Hannibal

Hannibal – et urealistisk monster?

Snart ruller seriemorderen Hannibal Lecters syke verden over TV-skjermen. Aina S. Gullhaugen, Ph.d. og psykologspesialist, har sammenlignet Hannibalfiguren med virkelighetens psykopater.

Gullhaugen synes ikke Hannibal Lecter er en helt urealistisk karakter, men sier til NTB:

– Hannibalfiguren er spesiell fordi forfatteren kombinerer figurens bestialske drap med svært høy intelligens og en helsefaglig utdanning. Virkelighetens psykopater finnes nok også blant helsepersonell, men psykopatiens uttrykk får en annen retning. På samme måte har virkelighetens seriemordere sjelden vært helsepersonell.

Mer om Hannibal-serien her

Anthony Hopkins som Hannibal Lecter i Nattsvermeren
Anthony Hopkins som Hannibal Lecter i Nattsvermeren

Hun mener videre at Harris har klart å fange opp den mer underliggende psykologiske dynamikken man kan finne hos virkelighetens psykopater på en ganske god måte.

– Da tenker jeg på disses tankemønstre, emosjonalitet, og forhold til andre mennesker

, sier hun, og legger til:

– Etter å ha lest bøkene om Hannibal, har jeg inntrykk av at Thomas Harris har betydelig psykologisk innsikt. Hannibalfigurens bakgrunn og oppvekst i et krigs- og hungersnødrammet miljø, er imidlertid noe flere opplever uten å bli psykopater. Langt mer viktig er de relasjonelle traumene som beskrives, noe jeg fant hos kasus i forskningslitteraturen.

Mads Mikkelsen som Dr. Hannibal Lecter i TV-serien Hannibal
Mads Mikkelsen som Dr. Hannibal Lecter i TV-serien Hannibal

Også personers biologiske utrustning og temperament kan ha noe å si for det endelige uttrykket, mener hun videre.

Se Hannibal-traileren her

Flerdimensjonal som Soprano

Gullhaugen ble mot slutten av 90-tallet interessert i personlighetsforstyrrelser og psykopati spesielt, da denne typen psykiatrisk problematikk ble regnet som vanskelig – om ikke umulig – å behandle. Dette førte igjen til at hun i doktorgraden sin utfordret psykopatibegrepet og målingen av det, i tillegg til spørsmålet om psykopati kan behandles.

Hun tror mye av grunnen til at vi lar oss fascinere av psykopater i filmer, bøker og serier, er at de skaper mye frykt og usikkerhet ved manipulasjon, noe som er effektivt materiale når en skal lage en spennende film. Hun håper imidlertid den kommende TV-serien om Hannibal fremstiller karakteren like nyansert som Thomas Harris klarte i bøkene. Hun synes filmene om Lecter har mistet noe av denne innsikten.

Tony Soprano fra serien Sopranos
Tony Soprano fra serien Sopranos

– Mitt inntrykk er at mennesker som kategoriseres som psykopater ikke er så endimensjonale som man ofte kan få inntrykk av, noe som også ble vektlagt i utformingen av hovedpersonen i «Sopranos»-serien, Tony Soprano, sier hun.

Å forstå psykopaten

Mange spør seg om personer som Hannibal Lecter kunne blitt friske om de fikk god nok behandling. Om dette strides de lærde, og Gullhaugen sier:

– Dette er fortsatt et uavklart spørsmål som det nå på forskjellige steder i forskjellige land forsøkes å gi svar på. Som ved en del andre tilstander vil effekt av behandling være avhengig av en rekke ulike forhold. Mange tidligere behandlingsforsøk kan sies å ikke ha inkludert behandling som står i forhold til problematikken, slik at nye ting bør prøves ut. Det eneste som etter min mening per i dag er sikkert, er at ubehandlet psykopati heller ikke er noen suksess.

Hun sier at det foregår mye spennende forskning på området akkurat nå:

– Noe av det jeg selv synes er mest interessant, er hvilke omstendigheter som eksempelvis utløser voldsatferd og andre avvikende reaksjoner, da det er mulig å finne mønstre i dette. På en slik måte kan en kanskje forstå psykopaten.

"Hannibal" vises på TVNorge fra 18. april.