Ellen Dorrit Petersen i Blind

Departementet sørger for synstolking

Kulturdepartementet har rykket ut med en tildeling på 200.000 kroner til synstolking av norske filmer. Dermed vil blinde og svaksynte få med seg flere filmer enn kun «Blind».

Den norske spillefilmen lå lenge an til å bli eneste norske film som ble synstolket i år, etter at organisasjonen Film & Kino på grunn av nedgang i inntektene til Norsk kino- og filmfond ikke satte av midler til dette.

«Blind» var det produsenten selv som sørget for synstolking av, noe som koster rundt 60.000 kroner per film.

– Synstolking er avgjørende for at blinde og svaksynte skal kunne ha tilgang til og oppleve film, på lik linje med alle andre. Tilskuddet vil legge til rette for at norsk film skal nå ut til et størst mulig publikum,

uttaler kulturminister Thorhild Widvey, som er blitt utfordret av Norges Blindeforbund til å komme på banen.

– Alle ønsker å se film, også synshemmede, het det fra forbundets leder Sverre Fuglerud, som krevde synstolking av alle filmer da Kulturdepartementet og Norsk filminstitutt arrangerte et åpent innspillseminar om dette i forrige måned.

Synstolking av film og TV vil bli omtalt i filmmeldingen og NRK-meldingen som legges fram i 2015, melder Kulturdepartementet videre i pressemeldingen.