Barn i kinosal med 3D-briller

Over en million kroner i tilskudd til filmkultur

Norsk filminstitutt (NFI) har gitt 1.168.000 kroner i tilskudd til 32 filmarrangementer og lokale kinofilmvisninger over hele landet.

Målet er å stimulere filmkulturen i Norge, fremme god filmformidling og gi publikum minnerike film- og kinoopplevelser, skriver NFI i en pressemelding.

Tilskudd til filmkultur gis gjennom flere ordninger, og nå er andre søknadsrunde for to av dem gjennomført. Blant arrangementene som planlegges blir det både Jødiske filmdager og utekino i Botanisk hage i Oslo, filmfest i Porsgrunn og omreisende kino på kulturfergen MS Sunnhordaland som skal gå fra kai til kai i sju kommuner i Ryfylke. I kommer en rekke arrangementer på de lokale kinoene rundt omkring i landet.

Film er vår tids sterkeste kulturuttrykk og det er viktig for NFI å tilrettelegge for gode møter mellom film og publikum, samt bidra til at kinoen er en viktig lokal kulturaktør, sier Julie Ova, avdelingsdirektør i NFI. At vi mottar så mange søknader om tiltak til visning av film i sosial kontekst, fra hele landet, betyr at det er et yrende engasjement for å skape visninger der film kan oppleves sammen med andre.

Det kom inn til sammen 59 søknader i denne søknadsrunden, hvorav 13 søkere får totalt 560.000 kroner i tilskudd til filmkulturelle tiltak og 19 søkere mottar 608.000 tilskudd til lokale film- og kinotiltak.