Spørreundersøkelse

Bli med på undersøkelsen - VINN KINOBILLETTER!

Alle som gjennomfører undersøkelsen er med i trekningen av gratis kinobilletter. Ti personer får to gratisbilletter hver!

Koronaviruset har ført til store endringer i vårt samfunn. De fleste bransjer er påvirket og film- og kinobransjen er intet unntak. Med denne undersøkelsen ønsker vi å kartlegge hvordan koronakrisen har påvirket folks film- og kinovaner. Vi gjennomførte en undersøkelse i mai, og dette er en kort oppfølging som det kun tar 2 minutter å svare på. Du trenger ikke å ha svart på den første undersøkelsen for å svare på denne.

Det er viktig for osså tilby den beste film- og kinoopplevelsen! Derfor er vi avhengig avtilbakemeldingerfra deg. Alle som gjennomfører undersøkelsen er med i trekningen av gratis kinobilletter. Ti personer får to gratisbilletter hver!

Svarfrist 7. august.


DELTA I UNDERSØKELSEN