Britene sier opp filmavtale med Norge

Britene sier opp samproduksjonsavtalen mellom Norge og Storbritannia som ble inngått i 1983.


I sin utgave 9. mars skriver tidsskriftet Screen Finance at avtalen sies opp fordi den har blitt liggende ubrukt. Følgende filmer er laget innenfor avtalen: «Dykket» (1989), «Aberdeen» (2000) og «One Love» (2003).

Fondets direktør, Stein Slyngstad, sier at britenes beslutning synes å bero på en vurdering av hvilken nytteverdi samproduksjonsavtaler har for britiske produsenter.

– Avgjørelsen aktualiserer også en norsk stillingtagen til å undertegne Den europeiske konvensjonen om samproduksjon av film (Europarådet, 1992). Norsk filmfond vil vurdere spørsmålet nærmere i tiden som kommer, med tanke på en eventuell anbefaling overfor Kulturdepartementet, sier han.

Britiske myndigheter sier også opp samproduksjonsavtalen med Tyskland. Her henvises det til at den europeiske samproduksjonskonvensjonen vil være et mer hensiktsmessig instrument for samproduksjoner mellom de to landene enn en bilateral avtale.

Storbritannia legger ellers opp til å beholde samproduksjonsavtalene med Frankrike og Italia, samt å inngå nye samproduksjonsavtaler med Kina, India, Jamaica, Marokko og Sør-Afrika. (©NTB)