Årsmelding 2007: Nye oppgaver

 
Visste du at:

  • 2007 var det året FILM&KINO overtok det fulle ansvaret for å gi støtte til filmfestivalene, og et rekordstort antall festivaler fikk dermed støtte fra organisasjonen.
  • Ved utgangen av året var organisasjonen i sluttfasen med utarbeidelse av planverk og strategier i forbindelse med gjennomføringen av digitaliseringen av kinoene.
  • FILM&KINO støttet i 2007 87 filmtitler for lansering på kino via ulike støtteordninger. Det totale beløpet var på i overkant av 15 millioner kroner.
  • FILM&KINO ga i 2007 i underkant av 50 millioner kroner i støtte til ulike ordninger og tiltak for kino og videobransjen.
FILM&KINOs årsmelding for 2007 kan du laste ned her:
Årsmelding 2007: Nye oppgaver

 
 
 
Film & Kino Filmens Hus, Dronningensgate 16, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo Tlf: 22 47 45 00 / Faks: 22 47 46 99