Filmweb
Årdal kino
 
Info
  Årdal kino
 
 
Info
  Årdal Kulturhus
 
 
Info
  Billettar og prisar
 
 
Info
  Aldersgrense
 
 
Info
  Filmweb
 
 
Info
  Kontakt oss
 
 
Info
  Facebook
 
 
Info
  Årdal kommune
 
 
Info
  Kameraovervåking
 
 


  Billettar og prisar

Du kan kjøpe billettar til kino elektronisk.

Billettar finn du bak kvar førestilling nederst på hovudsida eller gå inn på det arrangementet du ynskjer å kjøpe billett til.

 


Kinoprisar:

Born 2D kr 75,-

Born 3D kr 115,-

Vaksne 2D kr 100,-

Vaksne 3D kr 125,-

(ein pris på alle filmar som vert synt etter kl. 19.00)


Det er høve til å kjøpe billettar elektronisk til kvar førestilling og me oppmodar om at dette vert gjort. Billetten kan du skrive ut heime og ta med på kinoen. Du slepp da å stå i kø for å hente ut i kiosken.
Viss du ikkje har skrivar så kan du få billetten ut i kiosken, men ta da med bankkortet som du har betalt med. Alternativt kan du få sendt kvittering på mobil og syne denne.

Det er òg høve til å kjøpe i billettluka frå 1/2 time før kinoframsyning. Reserverte billettar vert frigjort 20 minutt før førestilling startar.

3D-brillene får du låne når du går inn i kinosalen. Desse skal leggast igjen på tilvist plass når førestillinga er slutt.

NB! alle filmar som går etter kl. 19.00 er det vaksenpris på uavhengig av sensur på filmen.

Norgesbilletten er ein universal kinobillett som verksemder og organisasjonar kan kjøpe. Les meir om Norgesbilletten

 

Reservere billettar:
Det er muleg å reservere billettar ved å ta kontakt med tenestetorget (57665220) eller biblioteket (469 15 647) eller ta turen innom. Reserverte billettar må hentast seinast 20 minutt før framsyning elles vert dei sletta.

   

 
 
Kolofon