Filmweb
Årdal kino
 
Info
  Årdal kino
 
 
Info
  Årdal Kulturhus
 
 
Info
  Billettar og prisar
 
 
Info
  Aldersgrense
 
 
Info
  Filmweb
 
 
Info
  Kontakt oss
 
 
Info
  Facebook
 
 
Info
  Årdal kommune
 
 
Info
  Kameraovervåking
 
 


  UKM 2017

Årets største ungdomsarrangement UKM er i gang i heile landet. I Årdal skal det lokale UKM arrangementet vere laurdag 4. mars kl. 15.00 i Årdal kulturhus.

Billettar kan kjøpast elektronisk her.


UKM-Årdal er for alle mellom 10 og 19 år som har eit talent dei vil syne fram.
Fylkesmønstringen er fra fredag 31. mars til søndag 2. april i Høyanger. For vidaresending til fylkesfestivalen er aldersgrensa 13-19 år.

Inngangsbillett;
Born kr 20,-
Vaksne kr 40,-

For meir informasjon:
Gunnvor Haug Moen (kommunekontakt UKM Årdal)
Mobil: 975 31 247
Epost: guha@ardal.kommune.no

Heimeside UKM (med påmelding, nyheiter og videoklipp).

Om UKM:
UKM - Ung Kultur Møtes, er ein framføring- og utstillingsarena for ungdomskultur. Kvart år deltek 25000 ungdomar på UKM.

Deltakarane vert plukka ut av ein jury og vert vidaresendt i systemet for å representere sin kommune og sitt fylke. Ca 5000 ungdomar kjem vidare til 19 fylkesfestivalar og 500 får anledning til å delta på den nasjonale UKM festivalen.

UKM er aleine om å tilby ein arena for alle, fra sceneteknikk til morgondagen sine stjerner, fra breidde til kvalitet. I tillegg er UKM en arrangørutviklingsarena for neste generasjons kulturarbeidarar.

Tilbodet er landsdekkande, gratis, offentleg og for alle.

Programmet for dette arrangementet:
  Dato Alder Sal Tid  

   

 
 
Kolofon