Filmweb
Årdal kino
 
Info
  Årdal kino
 
 
Info
  Årdal Kulturhus
 
 
Info
  Billettar og prisar
 
 
Info
  Aldersgrense
 
 
Info
  Filmweb
 
 
Info
  Kontakt oss
 
 
Info
  Facebook
 
 
Info
  Årdal kommune
 
 
Info
  Kameraovervåking
 
 


  #ung - ein ungdomsmusikal

#UNG - Ein ungdomsmusikal

Medverkande: Årdal Kulturskule, Årdal Danseverkstad og elevar frå Tangen skule. Gjest: Steinar Fodnes


#UNG er ei forteljing om 5 ulike ungdommar som kjem frå svært ulike heimar. Dei blir ganske motvillig sett saman i ei gruppe av ein tilsynelatande håplaus og overivrig lærar på skulen til å lage eit kulturinnslag til ein skulekonkurranse. Samarbeidet syner seg å byrje ganske trøblete, då dei har fordommar mot kvarandre som personar, mot kvarandre sine veremåtar, musikksmak og bakgrunn. Vi får sjå korleis dei langsamt utviklar eit vennskap, og at dei etter kvart får større forståing for kvifor dei oppfører seg og handlar som dei gjer. Kanskje den «håplause» læraren verkeleg visste kva ho gjorde då ho valde ut akkurat desse 5 til å samarbeide?

Billettprisar:

Vaksne/ungdom: kr 150

Born til og med 12 år: kr 75

Programmet for dette arrangementet:
  Dato Alder Sal Tid  

 
 

 
 
Kolofon