Filmweb
Årdal kino
 
Info
  Årdal kino
 
 
Info
  Årdal Kulturhus
 
 
Info
  Billettar og prisar
 
 
Info
  Aldersgrense
 
 
Info
  Filmweb
 
 
Info
  Kontakt oss
 
 
Info
  Facebook
 
 
Info
  Årdal kommune
 
 
Info
  Kameraovervåking
 
 


  Årdal kino er stengd

I samsvar med nasjonale føringar er Årdal kino stengd fram til 26. mars.

Auka smittefare og heva beredskapsnivå fører til at Årdal kino stenger frå og med i dag torsdag 12. mars og inntil vidare.

Alle billettar kjøpt til kino førestillingar i perioden kinoen er stengt vert refundert. Billettar kjøpt på nett vert tilbakeført til kort. Pengane vil vere på konto i løpet av 5 dagar.

Vi ber om forståing for situasjonen.

   

 
 
Kolofon