Filmweb
Høyanger
 
Info
  Billettpris
 
 
Info
  Aldersgrenser
 
 
Info
  Kontakt oss
 
 
Info
  Om kinoen
 
 
Info
  Facebook
 
 
Info
  Filmweb
 
 
Info
  Bygdekino
 


 
Info
 

Film er best på kino!
 

Vi har fersk popkorn,

kaldt drikke og litt snop.

 

Lån deg gjerne ei pute

eller eit pledd på kinoen,

for at det blir skikkleg kos.

 

 

Kinoen låner ut 3D briller!

(Brillene blir vaska for kvar gong)
 

 

 

Bruk din lokale kino;

den beste garantien for at kinotilbodet
i Høyanger vil bestå!!
Vi sjåast på Høyanger Kino! 

 

 

 
 


  Om kinoen

Det har vert kinodrift i Høyanger siden 1917. Siden 1987 er Kinoen i kommunalt drift og ble digitalt den 3.desember 2010 .

Kinosalen i Høyanger

Høyanger kino har ca. 3-4 framsyningar i veka.

Barnefilmar vert sett opp minst ein til to helgar i månaden - seniorkino og nattkino når det høver med utval av filmar. Det blir sett opp skulefilm for alle elevar i grunnskulen ein gong pr år og for vidaregåande etter avtale.Ellers tilbyr vi barnehageframsyning òg.Høyanger kommunale kino er digitalisert og har 3D.

Høyanger kommunale kino har 231 sitjeplassar i amfi og har installert Dolby digitalt lydsystem (2005) og har fått nytt lerret i desember 2010.Kinoen låner ut 3D brillar ved inngang i kinosalen!

Kiosk med sal av fersk popcorn, kald brus og snop.

Billettluka åpnar ca.30-45 min før filmen.

Både kort og kontant betaling! 

Kinoansvarleg: Angelika Ludwig

 

 

 

   

 
 
Kolofon