Babykino

Babykino med 3D-briller

En onsdag i måneden er det babykino på dagtid. Lydnivået er lavere enn normalt, og det er litt lys på i salen. Velkommen!

Babykino har sommerferie fram til skolestart.