Filmweb

Billettpriser pr. 01.01.2019

Priser på kinobilletter fra 1. januar 2019 - 2D visninger: Barn/honnør: kr. 90,-/Voksen: kr. 110,-.

3D visninger; Barn/honnør: kr. 120,-/Voksen: kr. 140,-

 

Barnepriser: Gjelder til og med 15 år

Velkommen til Melhus kino! Noe du lurer på? Ta kontakt med oss på 72 85 81 02 / 993 68 713