Filmweb

Kulturhus

Kino * Kaffibar * Kiosk * Musikkbinge * Kunstgalleri

NB: Heimskringla vert setngt grunna oppussing frå 14.02.18 til 04.03.18

 

Stryn kulturhus er heile kommunen si storstove. Kulturhuset er arena for profesjonelle kunstnarar og lokale aktørar sine framføringar og utstillingar, og kan i løpet av året tilby noko for einkvar smak.

Kulturhuset er nyleg oppgradert med ny kaffibar, kinolounge og kiosk.

Vi kan tilby våre gjester å kjøpe verdikort dei kan nytte seg av både i symjehallen, i kinokiosken og ved ulike arrangement. Korta kan kjøpast i vår kinokiosk. Anbefalast også som gåve til vener og kjende!

Billettar til alle arrangement som føregår i kulturhuset kan du kjøpe på:

www.stryn.kommune.no eller på telefon 57 87 47 65.

 

Leigeprisar Stryn kulturhus 2018.pdf 

Teknisk utstyr

Stryn kulturhus Reglar for leige 2017.pdf 

 

Kultursalen: Konsert, teater og kinosal m.m. 365 sitjeplassar.

 

Møterom kapasitet:

• Tingsalen: 60 stk

• Datarom - Ragnarok: Utstyrt med datamaskiner til datakurs for 10 - 15 stk

• Skald: 15 - 20 stk

• Edda: 10 stk

• Edda og skald er delte med foldevegg og kan opnast. Det er då plass til 25 - 35 stk. alt etter møblering

 Alle våre møterom er utstyrte med: prosjektor, flippover og overhead

 

Foajè:

• Eigna lokale for selskap, firmaevents, intimkonsertar..etc

• Foajeen kan leigast ut til kunstutstillingar o.l. Eigna område er avsett til dette føremålet i foajeen

• Toalett

 

Kjellar:

• Heimskringla: Nyoppussa ungdomslokale som er utstyrt for bla. discotek. Bordtennis, ulike spel..etc. er tilgjengeleg. Kan også leigast til barneselskap..etc.

• Kjellaretasje

• Galleri

• Kontor og øvingsrom for Stryn kulturskule

• Skytebane

• Teatergarderobar

• Toalett

• Garderobe

 

2. etasje:

• Veslesalen har plass til 72 personar i amfi med bord  

• Speilsalen - kan nyttast til danseundervisningar..etc.

• Utstyr: Fast prosjektor, tavle, overhead, flippover. Norskundervisninga har 3 undervisningsrom, lærarkontor, fellesrom

• Kulturskulen har 1 undervisningsrom i sambruk med norskundervisninga og speilsal til danseopplæring.

VELKOMEN TIL STRYN KULTURHUS  - Tinggata 18, 6783 Stryn - Telefon: 57 87 47 65 (08.30-16.00)