Om Filmweb

Filmweb driver den ledende filmportalen i Norge og er film- og kinobransjens IT-selskap. Bedriften har ansvaret for driften av bransjens ulike nettjenester, og binder sammen mer enn 100 organisasjoner fra bransjen.

For besøkende fungerer Filmweb som et bindeledd mellom publikum og kino, samt et informasjonssted om film i alle formater.

Hver måned besøker opptil 1,1 million unike brukere portalen, hvilket gjør den til et meget populært medium blant annonsører.

Filmweb har utviklet meget avanserte systemer for formidling av kinobilletter over Internett. Vi tilbyr en rekke tjenester til film- og kinobransjen.

Les mer om Filmwebs verktøy, produkter og tjenester på våre bransjesider