Filmweb
 
 

Handlefri

Handlefri består av seks forfriskende og humoristiske falske reklamefilmer. Ved første øyekast lurer de deg til å tro at du skal kjøpe et nytt produkt. Men her er det noe som ikke stemmer! Filmene er en del av en stor kampanje med fokus på forbrukersamfunnet.

Del 1: INNLEDENDE FILM

Vis filmene Not Worth It, Shine og Glow

- Beskriv hva som skjer i disse to filmene: Hvordan fortelles filmen i bilder og lyd. Vær så konkret som mulig.

- Hva slags film er dette? Hvordan kan man kategorisere disse to filmene?

- Ligner de på noen reklamefilmer du har sett? Hva er i så fall likheter/ulikheter?

- Hva skiller disse filmene fra reklamefilmer?

Handlefri-filmene er lagt tett opp til vanlige reklamefilmer, når det gjelder formspråk og virkemidler, som for eksempel humor.

- Hvorfor tror du at disse filmene etterligner reklame?

- Hva tror du er hensikten med disse filmene? Hvem er målgruppen?

Del 2: REKLAME

Tenk på en reklamefilm du har sett den siste uken.

- Hvilket produkt var dette en reklame for?

- Hvordan prøvde denne reklamefilmen å få deg til å kjøpe dette produktet?

Virkemidler kan være mye forskjellig, for eksempel bruk av humor, fengende musikk eller kjendiser. Alt som kan bidra til å få tilskueren til å ville kjøpe produktet det reklameres for.

- Nevn andre virkemidler som reklamefilmer bruker for å få oss til å kjøpe et produkt

I hovedtrekk, kan vi skille mellom tre ulike kategorier av reklamefilm: HAHA, AHA og AHHH -reklamen.

1. HAHA-reklamefilmer: Bruker humor og får oss til å le, dermed senker vi vår kritiske sans og det blir lettere å nå inn til oss som potensielle kjøpere. Vi ler, glemmer at filmen forsøker å selge oss noe, og forbinder deretter noe veldig positivt med produktet det reklameres for.

- Nevn en eller flere reklamefilmer du har sett som passer inn i denne kategorien?

2. AHA- reklamefilmer har et vendepunkt mot slutten av filmen, en tvist eller et smart poeng som gjør at vi føler at vi oppdager noe nytt. Denne type film får oss som tilskuere til å føle at vi tar et poeng, vi føler oss smarte og dermed blir vi mer mottakelige for produktet som presenteres.

- Nevn en eller flere reklamefilmer du har sett som passer inn i denne kategorien?

3. AHHHH- reklamefilmer fokuserer på velvære og nytelse. Vakre bilder av tiltalende produkter, ting vi umiddelbart får lyst på. Produkttyper som veldig ofte benytter denne metoden, er hudpleieprodukter som sjampo og bodylotion eller matvareprodukter, som sjokolade, iskrem o.l.

- Nevn en eller flere reklamefilmer du har sett som passer inn i denne kategorien?

Del 3 ANTIREKLAME

Vis resten av Handlefri- filmene

- I hvilken kategori vil du plassere de ulike handlefri-filmene?

- Beskriv med noen få setninger, hver av de fire filmene.

- Hvilke målgrupper tror du de ulike filmene retter seg mot?

- Hva er felles for alle filmene?

- Hva skiller filmene fra vanlige reklamefilmer?

- Hva tror du disse filmene ønsker å oppnå?

Spørsmål til Baklengs shopping?

- Hvilke virkemidler kjenner du igjen fra reklamen i denne filmen?

- Hvordan er kamera brukt?

- Hvor mange klipp er brukt i denne filmen?

- På hvilken måte underbygger klippene meningen med filmen?

Spørsmål til Det lille ekstra

I Norge viser det seg at tidsrommet mellom noe kjøpes og kastes blir kortere og kortere for hvert år.

- Har dette sammenheng med filmens budskap, i så fall hvordan?

- Kjenner du igjen noen reklameslagord fra hovedpersonens monolog?

- Hvordan er kamera og klipp brukt i denne filmen og hvilken relevans har dette for filmens tema?

- Hvis du lukker øynene, hva er det du husker av denne filmen?

Spørsmål til Kaste her, kaste selv

Reklamefilm har ofte som mål å fokusere på kjøpsøyeblikket som det viktigste. Det vil si at vi blir påvirket til å ønske å shoppe fremfor å kjøpe ting vi ønsker å bruke og bevare over lengre tid.

- Hva tror du at dette gjør med oss som forbrukere?

- Hvordan illustrerer filmen Kaste her, kaste selv dette poenget?

Spørsmål til Drømmen om jul

- Denne filmen kryssklipper mellom to ulike univers, hvilke?

- Hva representerer de to ulike stedene for hovedpersonen?

- Hvordan understrekes de to ulike verdene i valg av:

Farger?

Kamera- utsnitt og bevegelser?

Lyd?

Musikk?

Klipp?

- Hvordan er disse filmatiske valgene viktige for filmens visjon?

Generelle avsluttende spørsmål

Reklamefilm er bare en av de kanalene som blir brukt for at vi skal bli påvirket til å kjøpe produkter.

- Kan du komme på andre steder du møter reklame i hverdagen? (minst 15 svar)

- Hva kan man gjøre for å slippe å se uønsket reklame?

- Hvordan kan du gi et aktivt motsvar til reklamen?

Del 3 WORKSHOP

Lag din egen antireklame!

I felleskap:

Alle elevene får seks lapper hver. I stillhet skal alle finne på tre locations og tre karakterer som skal kunne fungere individuelt i en antireklamfilm. Alle lappene blir fordelt i to ulike bokser.

Elevene blir i grupper på fire eller fem elever.

Utstyr: A3 ark. Penn/ blyanter til alle gruppemedlemmer

Hver gruppe får utdelt et A3-ark, der det midt på arket står et slogan fra en kjent reklame og/ eller evt et motslogan til dette:

Just do it – Don’t do it

Obey your thirst! – Resist your thirst!

Because your worth it – It’s not worth it

Det enkle er ofte det beste! – Det enkle er ofte ikke det beste

Litt lettere!- Litt tyngre!

Det er lov å la seg friste!- Det er ikke lov å la seg friste!

I´m lovin´it! – I´m not lovin´it!

Hver gruppe skal:

1. Brainstorme på ting de forbinder med de enkelte slogans

Alle elevene skal skrive på det samme arket

10 minutter

2. Gruppen skal velge ut ett element fra brainstormingen, som skal bli utgangspunkt for en antireklamefilm. Dette skjer innad i hver gruppe, ved at alle gruppemedlemmene setter et tall fra 1-5 ved de elementene de synes er mest interessante. Poengsummen regnes ut, og man velger et element som skal bli utgangspunktet for en antireklamefilm.

10 minutter

3. Gruppene plukker fra de to ulike boksene

1 Karakter

1 Location

2 minutter

4. Gruppen skal ut i fra disse tre ulike momentene lage en enkel ide som kan fungere som en film som skal få folk til å reflektere over hva de kjøper og hvorfor.

30 minutter

5. Gruppen skal snu A-3 arket de begynte med. Dette arket er delt opp i seks ruter.

Her skal gruppen tegne opp filmen i seks ulike bilder. En forenklet versjon av et storyboard.

15 minutter

6. Presentasjon av de ulike ideene.

5 minutter pr. gruppe

7. oppsummering/konklusjon

Mer informasjon kan også finnes på www.handlefri.no


 

Filmstudieark

Forfatter:Sara Eliassen, Lilja Ingolfsdottir
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Mediefag
Tema:Politikk og samfunn
 

Fakta

Forfatter:Sara Eliassen, Lilja Ingolfsdottir
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen