Filmweb
 
 

Bryllupet


Handlingen
To unge studenter møtes over reagensrørene på Blindern. Tom er norsk prestesønn og Samira er irakisk muslimsk kvinne. De forelsker seg og inngår etter en del nøling ekteskap uten at noen av familiene er informerte, noe som skaper uoverskuelige problemer i ekteskapet. Hun blir til slutt svært alvorlig syk etter bruddet med familien, som var iverksatt av faren. Den eneste som kan redde henne ut av psykosen er broren Omar, men også han er underlagt familiens strenge lover. Filmens avsluttende scene vitner om tilnærming mellom bror og søster.


Spørsmål til diskusjon

Irak
Hva vet du om dette landet? De fleste irakere som bor i Norge er kurdiske flyktninger. Kurdere er en forfulgt folkegruppe som kjemper en selvstendighetskamp. De kommer fra en rekke land, hvilke? (Filmens kvinnelige hovedrolleinnehaver er også kurder). Finn ut mer om denne folkegruppa. Hvilken kjent kurdisk folkeleder har nylig vært sterkt framme i mediebildet?

Å være muslim
Til tross for at Samira framstår som en profesjonell, selvstendig vestlig ung kvinne, utgjør familietradisjoner og muslimske verdier ?grunnfjellet? i personligheten hennes.
Hva vet du egentlig om muslimske leveregler, hvordan skiller de seg fra norske (har vi norske leveregler lengre)? På hvilken måte må det være konfliktfyllt for ungdom i Norge i dag å leve i et ?krysspress? mellom to kulturer?

Filmens anslag (start)
Hvordan presenteres de to unge studentene som driver med genforskning? Forklar replikken :? Hun er Dronningen av Saba?. Hvordan hevder Samira seg i forhold til de mannlige studentene? Når blir vi første gang klar over tydelige kulturforskjeller mellom dem?

Familieliv
?Du må føle deg som en sønn i familien nå!? sier faren til Samira første gang han møter Tom. Hva mener han? Broren Omar blir med dem til Toms foreldre i Drammen som ?anstand?. Hvordan er ?prestefamilien? framstilt?
Omar forklarer at han er forlovet med en irakisk jente han bare har sett en gang. ?Jeg skal gjøre ferdig studiene først?, sier han. Kommentar?
Etterat Tom viser sine følelser for Samira, sier hun: ?Det er foreldrene mine og meg. Jeg kan ikke skuffe dem, jeg skylder dem det!?
Lene, Toms norske kjæreste er en frittalende ung kvinne som er rett på sak. Hun blir et slags talerør for norsk kultur i filmen (?dem skjær' pikken av sånne som deg!!?)
Hvilken kontrast finnes mellom de to kvinnene?
?Er dere blitt helt gale?? utbryter broren Omar når han kommer over dem i bilen i ferd med å fullbyrde et kyss. Beskriv denne scenen, som er det nærmeste en erotisk scene filmen har. Hvilke filmskapere bruker antydningens kunst framfor direkte skildringer av kjønnslig omgang som ikke overlater noe til fantasien? Hva foretrekker du, hvorfor? Er det mulig å selge en film om kjærlighet til publikium uten sex- scener?
Når familien antyder forlovelse med en ?passende? ung mann, sier Omar: ?Sånn er det bare, Samira!? Hvordan ville en norsk jente reagere på at foreldrene fant en ekteskaps-partner? Ville en norsk jente godta at ?sånn er det bare?? Hvorfor ikke? Kommenter scenen der Omar slår ned Tom. Hvordan kan dette forståes?


Kultur
Både Omar og faren til Tom, presten, siterer diktet ?Øst er øst og vest er vest og aldri skal de to møtes?. Hvem skrev det og hvordan er det nærliggende å tolke diktet? (Rudyard Kipling). Hvilken holdning gir diktet uttrykk for?
Hvilke tanker gjør du deg om scenen der Samira rydder opp etter de norske studentenes fylleorgie?
Filmen reiser spørsmål om kjærlighet og forelskelse er nok som grunnlag for ekteskap, sett opp mot familiens og dens tradisjoners krav til valg av en akseptabel partner.
Hvilke kommentarer har du til denne problemstillingen? Hvilke kulturelle og økonomiske hensyn tror du ligger bak en slik tankegang? Kan du se positive og negative sider ved såkalte arrangerte ekteskap?
?Du skjemmer oss ut alle sammen, hele familien?, sier Omar ved flere anledninger til Samira. Av det kan vi utlede at begrepene skam og ære er viktige i muslimske innvandrerfamilier. Hva skjer med barn som bringer skam over familien? Hvem kontrollerer at muslimske æresbegreper blir overholdt? Hva slags situasjon befinner foreldrene seg i? Hvordan er barneoppdragelse i Norge forskjellig fra barneoppdragelse i muslimske kulturer?
Toms foreldre sier : ?Vi må støtte ham uansett?. Diskuter kontrasten mellom denne foreldreholdningen og måten Samiras foreldre reagerer på. Nevn en scene fra filmen der forholdet mellom Samira og foreldrene blir synliggjort
(f. eks. ?Jeg har ingen datter mer?, faren skifter lås på inngangsdøra).
Tom sier i desperasjon at han er villig til å konvertere til islam for å bli akseptert av Samiras foreldre. Hva vil en slik praksis medføre for en norsk gutt, og kjenner du til tilfeller der dette har vært gjennomført? Hvilke konsekvenser kan dette medføre for eventuelle barn, forholdet mellom kjønnene, muligheter for oppløsning av ekteskapet etc.?
Samira oppsummerer forholdet sitt til foreldrene med replikken:?Jeg kan ikke leve uten dem!? Kommentar? Omar sier :?Min tradisjon tilsier at vi bør drepe henne!? Hvordan virker en slik uttalelse på deg? Kan den i det hele tatt forståes?
Omar anklager Tom for å ha ?revet over røttene hennes?. Diskuter hvor stor grad av avhengighet og selvstendighet du syns et barn/ foreldreforhold bør være preget av. Kom med konkrete eksempler fra ditt eget dagligliv.
Da Omar til slutt besøker søsteren sin på sykehuset er det etter mange kvaler. Hvordan tolker du filmens avsluttende replikk:?Du har ingen mor og far lenger. Men jeg er her?.
Vil andregenerasjonen innvandrere bli brobyggere mellom foreldre og barn, eller er hele prosjektet dødfødt?

Filmkunnskap
Regissøren Leidulv Risan har lang fartstid som filmskaper. Kjenner du til hans tidligere produksjoner? (?Krigerens hjerte? og Amandapris for TV- serien ?Blodsbånd?)
Det har vært hevdet at nettopp denne filmen burde vært regissert av en ung kvinnelig innvandrer, og ikke en middelaldrende nordmann. Kommentar?

?Bryllupet? var opprinnelig del av en TV- serie om tradisjoner og ritualer knyttet til overgangsriter som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Bærer filmen på noen måte preg av å være en fjernsynsfilm?
Filmen har en gjennomført realistisk spillestil. Hvordan synes du dette grepet fungerer?
Den britiske kinoaktuelle spillefilmen ?Øst er øst? er sjangermessig mye nærmere komedien, enn denne filmen som er et gjennomført melodrama. Hvilken filmsjanger tror du formidler ?budskapet? best? Hvorfor?

Filmen kan klassifiseres som en moderne ?Romeo og Julie?-tragedie. Nevn så mange filmer du kan komme på hvor dette temaet er framtredende.

Virker det troverdig på deg at Samira blir så syk? Hvordan kan det forståes?
Hvordan tolker du filmens noe brå slutt?
Hva har slutten på filmen å si for din tolkning av filmens ?budskap??
Kunne filmen ha vært skarpere i sin kritikk? Hvordan?

Filmen fikk overveiende svært positive kritikker da den ble sluppet, særlig ble skuespillerprestasjonene trukket fram, men enkelte kritikere brukte betegnelser som ?velment?, ?skolefjernsyn?, ?kjedelig?, "stive replikker".
Ta for deg de ulike kritikkene og diskuter argumentene som er brukt. Henvis til konkrete scener i filmen. Skriv din egen filmkritikk! 

Filmstudieark

Forfatter:Sikka Molland
 

Fakta

Forfatter:Sikka Molland
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen