Filmweb
 
 

Nattseilere

OM FILMEN


Ivar Enoksen har med sitt manus ført videre den frodige, nord-norske fortellertradisjon. Historien spilles ut i landskapet rundt Senja. Ei ung jente skylles i land med hukommelsestap ei uværsnatt i 1877. Lokalbefolkningen tar seg av henne, men hun finner seg ikke til rette der, og da omstreiferen Borr dukker opp flykter hun med ham. På flukt fra lensmann og prest forsøker de å finne tilbake til fødestedet hennes. Det blir en fantastisk ferd over fjell og fossestryk, over hav i storm og stille, og hele tiden med bygdebefolkningen hakk i hel. Det nord-norske landskapet har en sentral rolle i denne jakten og i filmen som helhet.

BRUK I SKOLENForarbeid
Dette er en film som krever lite forarbeid. Handlingen taler for seg selv. En kort innføring i livsvilkår på norskekysten i forrige århundre kan være en fin innfallsport til filmen. Johan Bojer og John Giæver er begge glimrende folkelivsskildrere som kan brukes i så måte.

Etterarbeid
Spørsmål som en kan arbeide med etter filmen.
 • Hva synes du om denne type film sammenlignet med mer typiske action-filmer hvor ting skjer raskere?
 • I en film brukes et spesielt "språk" for å få fram handlingen, stemninger og følelser. Elementer i filmspråket er:
  -fotografering(bildeutsnitt/bildevinkel/komposisjon)
  -klipping/montasje(kjapp/dvelende)
  -farger(kalde/varme, skarpe/duse)
  -lys(lys/skygge, kontraster)
  -lyd(dialog/miljø/musikk)
  Hvilke av disse elementene la du spesielt merke til i denne filmen?
 • Hvilke morsomme episoder husker du fra filmen?
 • Hvilke spennende høydepunkter husker du fra filmen?
 • Handlingen er lagt til Nord-Norge i 1870-årene. Hva fortalte filmen deg om folks levevis på den tida?
 • Hvilken rolle synes du natur og landskap spilte i filmen?
 • Borr og Båremor greide ikke å tilpasse seg det samfunnet de levde i. Hvordan skilte de seg ut? Hvordan behandlet samfunnet dem? Hvordan behandler samfunnet avvikere i dag?
 • Båremor fikk senere i filmen vite at hun het Maria. Hvor kom hun fra? Hvordan hadde hun havnet i Norge?
 • Maria var besatt av tanken på å finne ut hvem hun egentlig var og hvor hun kom fra. Hvorfor tror du dette var så viktig for henne? Hva mener man når man sier at man "leter etter røttene sine"?
 • Hva tror du skjedde videre med Borr og Maria?


 

Filmstudieark

 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen