Filmweb
 
 

Schindlers liste

INNHOLD
Fakta

Handlingsreferat

Egnethet i skolen, læreplanreferanser

Filmomtale

Oppgavesamling (til for- og etterarbeid)

HANDLINGSREFERAT
Under Den andre verdenskrig tjener den selvsentrerte forretningsmannen Oskar Schindler store penger på å utnytte jødisk arbeidskraft i sine fabrikker. Imidlertid, ulikt sin stadig større omgangskrets av nazister, oppdager Schindler at han ikke bærer det samme hat til mot jødene som de andre. Etter hvert som Schindler blir stadig bedre kjent med sine arbeidere, og ettersom nazistenes grusomme handlinger stadig blir tydeligere, våkner hans humanitære verdier. 


Schindler skjønner at menneskeliv er mer verdt enn penger, og at krigføring først og fremst ikke er ensbetydende med profitt, men med død. Han skjønner at han, som de fabrikkansattes sjef, er jødenes eneste mulige redningsmann om de skal overleve krigens grusomheter. Historien er basert på virkelige hendelser. Oskar Schindler reddet mer enn 1100 jøder fra døden i tyskernes konsentrasjonsleire. 
EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER
* Klassetrinn: 8./10.-trinn og videregående


Da filmen kom på norske kinoer i mars 1994 hadde Statens Filmtilsyn gitt den nedre aldersgrense 15 år. Deres begrunnelse var at ”filmen inneholder en rekke henrettelser med hodeskudd som tilsier voksen grense.” Den gang var 15-årsgrensen absolutt, det vil si at yngre publikummere ikke fikk inngang selv om de ble ledsaget av voksne.

Avgjørelsen skapte en del debatt, bl.a. fordi mange foreldre ønsket å se denne filmen sammen med sine barn i aldersgruppa 12-14 år. Daværende kinodirektør i Oslo, Ingeborg Moræus Hanssen, sto i bresjen for debatten og uttalte at «filmen er grusom, men så tankevekkende at dagens ungdom bør få se den». Endring av filmloven var imidlertid i anmarsj, og debatten rundt Schindlers liste var senere samme år med på å fremskynde vedtaket om at ledsagerregelen også skulle gjelde for filmer med 15-årsgrense. I skolesammenheng i dag er filmen velegnet til å belyse alle læreplanmål nevnt under, både på de tre ungdomsskoletrinnene, samt på videregående. Forberedelsesarbeidet bør imidlertid berøre at dette er en film som skildrer mange grusomheter. 
* Relevante fag: Samfunnsfag, norsk, RLE 

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Schindlers liste vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG

Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene utforskeren, historie, geografi og samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene individ, samfunn og kultur, politikk og demokrati og internasjonale forhold. NORSK

Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon (her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.) og språk, litteratur og kultur. 


RLE

Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene jødedommen og filosofi og etikk.

Filmen kan også brukes opp mot tyskundervisningen. 


Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/
FILMOMTALE
Schindlers liste, fra 1993, er en av filmhistoriens største suksesser. Den er basert på romanen Schindler’s Ark av Thomas Keneally (utgitt 1982). Schindlers liste er regissert av den verdenskjente filmskaperen Steven Spielberg, og den har vunnet en lang rekke priser og utmerkelser, blant annet sju Oscar-statuetter (inkludert for beste film og beste regissør).  Filmen baseres på virkelige personer og hendelser, og skildrer hvordan jødene ble forsøkt utryddet av nazistene under Den andre verdenskrig. Forretningsmannen Oskar Schindler (Liam Neeson) lykkes i å redde mer enn 1100 jøder fra å dø i tyskernes konsentrasjonsleire. Det var her snakk om jøder som overlevde arbeidsleiren Plaszow i Polen, og som ikke ble fraktet videre til Auschwitz for å bli gasset ihjel. Schindlers nærmeste samarbeidspartner var hans jødiske regnskapsfører Itzhak Stern (Ben Kingsley). I filmen representeres nazistene grufullheter i hovedsak av den jødehatende SS-offiseren Amon Goeth (Ralph Fiennes). Alle disse tre karakterene er faktiske personer man kan finne mye bakgrunnsstoff om på internett. De av jødene som Oskar Schindler lyktes i å hjelpe med å overleve krigen, samt deres etterkommere, blir kalt «Schindler-jøder». Det lever flere tusen «Schindler-jøder» i dag.Oskar Schindler ble i 1958, til tross for sitt tidligere medlemskap i Nazi-partiet, erklært å være en hederlig person av Yad Vashem-rådet i Jerusalem. Han fikk invitasjon til å plante et tre i Den hederligste allé, hvor det vokser fortsatt.Filmen er i stor grad spilt inn i Polen, i områdene rundt Krakow, hvor historien bak filmens handling opprinnelig fant sted – og hvor nazistenes dødsleire fortsatt står. Også Schindlers fabrikk står der den dag i dag som et minne om hva som skjedde. 


Se filmens trailer her: https://www.youtube.com/watch?v=dwfIf1WMhgcUniversal Studios har en egen infoside til filmen her: http://www.universalstudiosentertainment.com/schindlers-list/Schindlers liste
har også egen Facebook-side: https://www.facebook.com/SchindlersListMovieOPPGAVESAMLING (TIL FOR- OG ETTERARBEID)
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut de som passer best for sine egne elever og fag.Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Imidlertid, mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmålene vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer ved filmens slutt. Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, tilbakeholde til etter at visningen er over. 
1 ::: FORBEREDELSESOPPGAVER


Det er naturlig å se denne filmen i en sammenheng hvor elevene lærer om Den andre verdenskrig generelt. I dette oppgavesettet vil det derfor ikke være mange spesifikke kunnskapsspørsmål knyttet til krigsårene, da undertegnede antar at dette vil bli behandlet i den øvrige undervisningssituasjonen – i for- og etterkant av filmvisningen. 

A: Bruk litt tid på å sette deg inn i hvilken film du skal se. Les handlingsreferat, se filmtraileren - og jobb med forberedelsesoppgavene i denne seksjonen. 

Se trailer her: https://www.youtube.com/watch?v=dwfIf1WMhgcB: Hva var holocaust? C: Snakk sammen i klassen om Den andre verdenskrigs hovedtrekk. Hvem var de ulike partene i krigen, hvor lenge varte den, hvilke menneskesyn hadde nazistene? Og så videre. 

C: Hvorfor var nettopp jødene så forhatte i Europa i forkant av og under Den andre verdenskrig? Hvorfor ønsket Hitler å utrydde akkurat dette folkeslaget? 

D: Finn et europakart. Hvor ligger/lå landene Tyskland, Tsjekkoslovakia og Polen? Hva med byene Krakow, Berlin og Wien? Hvor befant konsentrasjonsleirene Plazow og Auschwitz seg? E: Oskar Schindler, filmens hovedperson, var en virkelig person. Finn stoff om ham.  2 ::: ETTERARBEIDSOPPGAVERA: REPETISJON

Se over forberedelsesoppgavene på nytt. Er det noen av spørsmålene du kan gi nye eller mer utfyllende svar på nå, etter å ha sett filmen? 


B: KARAKTERENE

1) Beskriv Oskar Schindler. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider?
2) Hva er det som får Oskar Schindler (slik han blir fremstilt i filmen) til å endre seg som menneske, fra å tenke økonomisk fortjeneste, til å prioritere å hjelpe jøder med å overleve krigen?
3) Beskriv Itzhak Stern. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider?
4) Hvo tror du Itzhak Stern likte minst og mest med Oskar Schindler?
5) Beskriv Amon Goeth. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider?
6) Skriv ned tre spørsmål du kunne tenkt deg å stille Amon Goeth om du fikk sjansen til å intervjue ham etter rettssaken mot ham i 1946. Hva tror du han ville ha svart på spørsmålene?
7) Hvordan tror du Amon Goeth ville ha beskrevet den jødiske tjenestepiken Helen Hirsch? Tror du han (slik han er fremstilt i filmen) var forelsket i henne? Begrunn svaret ditt. (Helen lever den dag i dag (februar 2015), med etternavnet Jonas-Rosenzweig)
8) Hva mener Schindler da han (i filmens siste del) sier til Stern at ”hvis denne fabrikken noen gang produserer patroner som kan avfyres, blir jeg veldig ulykkelig”?
9) Hvilke andre karakterer i filmen gjorde inntrykk på deg? Hva synes de andre i klassen? Snakk sammen, og begrunn påstandene deres.
10) Besøk hjemmesiden www.oskarschindler.com, og finn mer stoff om Oskar Schindler.


C
: MENNESKESYN
1) Diskuter i klassen hvor vidt alle mennesker er like mye verdt eller ikke. Gi ulike eksempler. Synspunkt må begrunnes.
2) Hva er antisemittisme? Finnes det antisemitter i dag?
3) Det var ikke bare i Tyskland før og under andre verdenskrig at jødene ble forfulgt og utsatt for rasisme. Også i mange andre land var det et stort hat mot jøder. Finn mer stoff om dette.
4) Hvilke jøder var det nazistene ønsket å holde i live? I filmen ser vi at flere jøder fikk dokumentet kalt ”Blauschein”. Hva fortalte dette dokumentet om en persons verdi, sett med nazistenes øyne?
5) Hvilke mennesker/menneskegrupper i verden i dag er det som blir forfulgte av andre? Gi ulike eksempler.
6) I dag er det en stor konflikt mellom jødene i Israel og palestinerne. Finn stoff om denne konflikten, og vurder jødenes rolle.
7) Amon Goeth dreper jøder uten å nøle. Hva tror du han ville ha svart om du ba han begrunne hvorfor han ikke anså en jødes liv som like verdifullt som sitt eget?
8) Kan du gi eksempler fra verdenshistorien på at andre mennesker/menneskegrupper har blitt utsatt for lignende grusomheter som det jødene ble under holocaust?
9) Kort tid etter Den andre verdenskrig, i 1948, vedtok De forente nasjoner Menneskerettighetene. Les om disse her: http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter
D: ORD/UTTRYKK/SYMBOLER
1) Hvorfor ble jødene markerte med en stjerne på klærne sine? Hva slags stjerne er dette, og hva symboliserer den?
2) Hva var et gasskammer?

3) Hva er Haagkonvensjonen?

4) Hva var Wehrmacht, SS og Gestapo?

5) I jødedommen, hva er en rabbiner, sabbaten og Talmud?
6) Hva vil det si å benåde noen?
7) I gullringen som Schindler får av arbeiderne sine står det (på hebraisk): ”Den som redder et liv, redder hele verden.” Hva menes med dette? 

8) På Schindlers gravstein kan man lese følgende på tysk: ”Der Unvergessliche Lebenretter 1200 Verfolgter Juden.” Hva betyr dette? 


E: SCENER

1) Hvilke scener i filmen gjorde mest inntrykk? Snakk sammen i klassen. Begrunn valgene du/dere gjør. 

2) Under ser du en liste med et utvalg ulike scener fra filmen. Velg en eller flere av disse. Ta utgangspunkt i den personen/de personene som i scenen du har valgt er understreket. Skriv et eller flere dikt hvor den/de som er understreket har fortellerstemmen - som skildrer sine tanker rundt situasjonen han/hun her befinner seg i. 
- Da Schindlers fabrikkansatte ble beordret til å måke snø, og den enarmede gamlingen, Lövenstein, ble tatt tilside av nazistene og henrettet. 

- Da Itzhak Stern glemte dokumentene sine og ble tatt av nazister som plasserte ham i en togvogn med kurs mot en arbeidsleir. Schindler får vite det tidsnok og lykkes i siste liten med å få stoppet toget. 

- Da tyske soldater skulle renske opp i jødenes getto utenfor Krakow. De skiller jenter/kvinner fra gutter/menn, og skyter dem som prøver å rømme. Om natten dreper de alle som har gjemt seg på ulike gjemmesteder. 

- Da legene og pleierne på det jødiske hospitalet ga de sengeliggende pasientene gift, slik at de døde før soldatene kom for å skyte dem.
- Da tyskerne skulle sjekke hvor effektivt jødene jobbet på metallverket, og de ble misfornøyde med den eldre Lewartow. Men da de prøver å henrette han får de ikke pistolene sine til å virke, han overlever.
- Da nazistene i arbeidsleiren Plaszow skulle prøve å finne ut hvem som hadde stjålet en høne. De skyter en av jødene for å skremme. En ung jødegutt står frem og forteller at det var den personen de skjøt som var hønsetyven. 

- Da Amon Goeth var full og gikk ned i kjelleren for å snakke med stuepiken Helen. Han har åpenbart følelser for henne, noe som plager han. Han både roser henne, kjærtegner henne og banker henne. 

- Da nazistenes leger skulle undersøke hvilke arbeidsleirfanger som hadde dårligst helse, og jødekvinnene gned bloddråper i ansiktene sine for å se sunnere ut. 
- Da den unge jødegutten, Olek, måtte gjemme seg i arbeidsleiren for å redde livet sitt, og hoppet ned i utedoen. 

- Da toget med Schindlers kvinnelige ansatte ved en feil kjørte til Auschwitz, og kvinnene ble ført inn i et dusjanlegg hvor de trodde at de kom til å bli gasset ihjel.

- Da man to ganger ser
den vesle jenta med rød jakke, først gående alene da nazistene rensket opp i jødenes getto, og andre gang da hun lå død på en kjerre med en haug av lik som skulle brennes.

- Da Amon Goeth ble hengt, dømt for grove forbrytelser mot menneskeheten. 


- Da Oskar Schindler ikledd fangedrakt i filmens slutt måtte flykte fra hjembyen sin.
 
F: DIVERSE

1) Hvorfor tror du filmen er i sort/hvitt?
2) Gi ulike eksempler på at forretningsfolk kan tjene penger på krig. Har Norge noen gang tjent penger på kriger i andre land?

3) Hvilke tanker tror du tyskere som lever i dag gjør seg om holocaust? 

4) Hvor gammel må man være i dag for å huske andre verdenskrig? Kjenner du mennesker som levde på den tiden? Snakk med dem og be dem fortelle litt om hva de husker. 
5) Fantes det tyske arbeidsleirer i Norge under krigen? Finn stoff om dette.
6) Amon Goeth sier til Schindler: ”Du er aldri full. Du har alltid kontroll. Kontroll er makt.” Hva mener han med dette?
7) Når Schindler sørger for at det blir spylt vann på jernbanevognene stappfulle av jøder, ler Amon Goeth og sier ”du gir dem håp. DET er ondskapsfullt.” Hva mener han med dette?

8) Hvor mange jøder ble drept under Den andre verdenskrig?
9) Hvor utbredt er nazismen i verden i dag? Finn stoff om dette.

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen. 

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk! Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.
 


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: RLE-faget , Norsk , Samfunnsfag
Tema:Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Litteratur på film, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Schindler's List
Regi:Steven Spielberg
Roller:Liam Neeson, Beatrice Macola, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagalle, Embeth Davidtz, Ben Kingsley, Michael Gordon
Manus:Steven Zaillian
Genre:DRAMA
Nasjonalitet:USA
Produksjonsselskap:Universal, ,
Lengde:3t.15m.
Distribusjon:United International Pictures
Produksjonsår:1993
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen