Filmweb
 
 

Kroppen min


Anbefalt bruk i skolen

Filmen passer fra 7. klasse og i ungdomsskolen og videregående skole i diskusjoner rundt kropp, kjønn, identitet og feminisme.

Om filmen

Kroppen min er en dokumentarfilm av Margreth Olin. Olin forteller om sin egen kropp og dens historie. Her forteller hun om hvordan hun fra hun var liten har følt at den var feil i forhold til krav fra andre til hvordan hun burde se ut. Ved å vise oss bilder av kroppen sin og utlevere seg selv svært åpent, får vi ta del i hennes forhold til egen kropp. Hun sier at det er jenter, andre kvinner, som har hatt en negativ påvirkning på selvbildet hennes. Derfor takker hun Gud for at det finnes to kjønn, og forteller flere historier om kamerater og kjærester som har satt pris på henne for den hun er. Mot slutten av filmen ser vi at Olin gravid. Hun sier at det å ha en kropp som er i stand til å føde barn egentlig burde være nok, resten er egentlig ikke så viktig.

Om Margreth Olin, regissør og manusforfatter

Margreth Olin er født på Stranda på Sunnmøre i 1970. Hun er utdannet ved Høgskulen i Volda og Universitetene i Bergen og Oslo. Olin har laget filmene I kjærleikens hus (1994), Onkel Reidar(1997), Dei mjuke hendane(1998), Fråtseri(2000)og Kroppen min(2002).

Til diskusjon
Selv om dette er en svært privat historie, er den likevel aktuell for oss alle. Samfunnet blir stadig mer kroppfiksert. Hvordan påvirker dette vårt forhold til oss selv? Hvorfor er det så vanskelig å godta sin egen kropp? Hvordan påvirkes vi av andres kommentarer om hvordan vi ser ut? Hva er det som gjør at vi vurderer andres utseende så strengt?

Hvordan berører filmen deg? Sier den noe som er viktig for deg personlig?

Dokumentarfilm

Dette er en dokumentarfilm. Hvordan vil du definere en dokumentarfilm? Mange skiller mellom det som er ?privat? og det som er ?personlig?. Hvordan vil du karakterisere denne dokumentarfilmen?

I Kroppen min er det tydelig at Olin ikke vektlegger objektivitet. Dette er hennes historie, fortalt veldig subjektivt.
- "En kan aldri være annet enn subjektiv. Jeg kan aldri møte deg med annet enn min bakgrunn og den jeg er", sier Olin. Er du enig i dette? Hvis det er slik, hva betyr det for vår måte å oppfatte dokumentarfilmer, reportasjer og nyheter på? Betyr det at det vi ser ikke er ?sant?, men bare en persons syn på en bestemt sak?

Hvorfor tror du Olin har valgt å bruke sin egen kropp og kle seg så naken foran kamera? Hvordan forholder vi oss som seere når vi ser noe om er så privat? Blir vi kikkere? Kan vi lære noe om oss selv, eller lærer vi bare noe om Margreth Olin?

I løpet av filmen snakker Olin flere ganger til oss som seere. Hvordan virker det på deg når hun snakker til deg? Hvorfor tror du Olin har valgt dette grepet?

Hva syns du om måten denne historien blir fortalt på?
Hvordan er forholdet mellom bildene og det Olin forteller? Brukes bildene til å underbygge fortellingen? Forteller de sin egen historie?

Kjønn

?Du skal få en historie jeg aldri trodde jeg skulle fortelle, fordi det på sett og vis er hemmelighetene mine?, sier Olin i begynnelsen av filmen. Hvilke hemmeligheter sikter hun til? Hvordan oppleves det å få del i Olins hemmeligheter?

- Hvordan er du som venninne? Som kollega? Som mor? Forteller du andre jenter og kvinner at det er noe galt med magen deres? Med knærne? Med tærne?
Disse spørsmålene stiller Olin i filmen. Betyr dette at filmen kun henvender seg til kvinner og jenter?

Filmen er på mange måter kritisk til jenters forhold til hverandre. Beskriv hvordan dette kommer frem i filmen. Betyr dette at det er jenter som holder hverandre nede? Stemmer dette med din erfaring? Hva kan vi i så fall gjøre for å endre dette? Hvis du er uenig, hvorfor tror du Olin oppfatter det slik?

Gutter blir i denne filmen fremstilt som mindre opptatt av at jenter skal være perfekte i forhold til et ideal. Tror du stemmer? Hvis du er enig, hvorfor tror du det er slik? Begrunn eventuelt hvorfor du er uenig.

?Da jeg var en liten jente var jeg trygg, men fort fikk jeg føle at jeg hadde en kropp som ikke var som den burde, noe som ikke holder mål i forhold til et ideal. Alt som liten jente ble jeg veldig klar over at man er til for andres blikk. Som skal vurdere en ut fra kropp.? Hva syns du om dette utsagnet? Hva betyr det at man er til for andres blikk?

Olin sier at når hun skal få lov til å få barn en gang til, så er det ikke så farlig med alt det andre? Hjelper det å tenke på kroppen som et funksjonelt redskap for å få bukt med kroppshysteriet? Tror du det blir lettere å forholde seg til kompleksene sine fordi man får barn?

I et intervju har Margreth Olin sagt at vi er altfor kroppsfikserte:

- "Vi har et altfor stramt ideal. Særlig når det gjelder kvinners definisjon av alt som er vakkert og rett, den er snevrere enn noensinne. De er opptatt av hvordan kroppen ser ut istedenfor å være opptatt av hvordan den fungerer. Det føres en krig mot kvinnekroppen fra populærkulturen og motebransjen."
Er du enig i at det føres en krig mot kvinnekroppen? Hvordan kommer dette til utrykk? Hva med gutter og mannskroppen? Slipper gutter unna presset for å se ut på en spesiell måte? Hvorfor tror du eventuelt dette er forskjellig for gutter og jenter?

Margreth Olin forteller i filmen at hun fremdeles smiler hun med lukket munn, etter at en skoletannlege lo av at hun hadde så stort overbitt. Hvorfor er det slik at kommentarer fra andre kan få så stor betydning?


Skjønnhetstyranni

Da Kroppen min var ferdig, ville kvinnemagasinene Henne og Elle gjerne intervjue Margreth Olin om filmen. Olin krevde å få stille naken og uretusjert på omslaget hvis hun skulle stille opp i intervju. Bladene nektet å ha Olin naken på førstesiden, blant annet med begrunnelsen at en sånn forside ikke ville selge og at de ikke ville ha brystvorter og kjønnshår på coveret.
Hva syns du om denne begrunnelsen?
Tror du det stemmer at en slik forside ikke ville solgt et kvinneblad?

Kvinner vi ser i slike blader er gjerne filmstjerner, popstjerner eller modeller. Hvordan fremstilles disse kvinnene? Hva tror du dette har å si for at enkelte utvikler spiseproblemer?

Olin har kalt jenters anstrengte forhold til sin egen kropp for ?den vestlige burkaen?. Hva tror du hun legger i det? Hva syns du om dette utsagnet?

Feminisme

Hva er feminisme? Er dette en feministisk film?

Hvilke rolle har kvinner tradisjonelt hatt i kunsten? Har dette endret seg?

Hvordan ser vi vanligvis kvinner på film? Kjenner du til andre kvinnelige regissører enn Margreth Olin? Tror du det spiller noen rolle om regissøren er en kvinne eller en mann? Hvilke forskjeller tror du eventuelt finnes mellom filmer laget av kvinner og menn?

Redaktørene i motemagasinene Olin har gått ut mot, skriver på lederplass at de er feminister. Bakerst i bladet lar de klinikker annonsere for såkalte skjønnhetsoperasjoner som for eksempel silikoninnlegg. Hva syns du om dette? Kan man være feminist og samtidig forsvare slike operasjoner? Hva syns du om at unge jenter i stadig større grad opererer kroppen sin for å møte et ideal?


Mødre og døtre

Olins datter Maria har en sentral plass i filmen. Hva syns du om Marias rolle i filmen?
Hva sier Olin om mødre og døtre i filmen? Er du enig med henne?


 

Filmstudieark

 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen