Filmweb
 
 

Operasjon Cobra

OM FILMEN:
Den amerikanske utenriksministeren skal på offisielt besøk til Oslo. På møtet skal blant annet Midt-Østenkonflikten diskuteres. Det norske politiet er i full beredskap, helikoptre kretser over tretoppene, man frykter terrorhandlindlinger mot ministeren. Filmens handling utspiller seg ved Fornebu, hvor statsbesøket vil starte. Fire norske ungdommer observerer at uvanlige ting skjer, og spenningen stiger i det en av guttene trekkes direkte inn i terroristenes planer. Ungdommene blir satt på en alvorlig prøve da de skjønner hva som skal skje - og planen må stoppes.

TILKNYTNING TIL FAG/ EMNER I SKOLEN:
Kan benyttes i grunnskolen fra 4. klasse. De yngste bør være forberedt på noe av innholdet. I ungdomsskolen kan filmen godt vises uten kommentar før visning og gi opplevelse og spenning.

Media, filmanalyse:
Dramaturgi, oppbygging/ spenningselementer/ person og miljøvern/ lyd, musikk.

Samfunnsfag/ o-fag:
Midt-Østen/ Palestinernes situasjon, flyktninger, PLO/ terrorisme

Dersom filmen skal brukes i undervisning, bør følgende være kjent før visning:
- Midt-Østen: Palestinernes historie, PLO/ forholdet PLO-Israel/ stormaktenes rolle i konflikten
- Terrorisme

FORSLAG TIL SPØRSMÅL OG PROBLEMSTILLINGER:
 • Hva handler filmen om?
 • Hvordan blir vi ført inn i handlingen?
 • Hvem møter vi i filmen?
 • Hvordan møter vi dem og hva får vi vite om dem?
 • Hvorfor tror du filmen har valgt akkurat de tre guttene og deres bakgrunn?
 • Hvilket forhold har de til Midt-Østenkonflikten? Til voldsbruk?
 • På hvilken måte bringes Midt-Østenkonflikten inn i filmen? (Gå gjennom begynnelsen av filmen og se hvordan dette er gjort)
 • Hvordan vil du vurdere historien og personene i forhold til virkeligheten?
 • Hvilket standpunkt tar filmen til terrorhandlinger?

  FOR VIDERE FILMANALYSE:
  Hvordan bygges dramatikken opp i filmen?
  Åpningen (anslaget), fordypningsfasen, vendepunktet, klimaks, avtoning.

  Hvilke elementer er med på å skaffe spenning?
  Tilbakeholdelse av informasjon, antydninger.
  Konflikt mellom to parter.
  Sette forventniger.
  Hindringen foran oppklaringen.

  Hvordan er klippingen av filmen?
  Hvordan klippes det mellom scenene i åpningsdelen?
  Endringer i klipperytmen? Hvilken virkning har det?

  Lyd/bilde:
  Hvilke lyder ble brukt?
  Hva slags musikk, og når møter vi den?
  Hvilken effekt gir den?

  Operasjon Cobra er en spennende underholdningsfilm som godt kan stå alene. Men den er også meget godt egnet til å lære mye om virkemidler i film. 

Filmstudieark

Forfatter:K.E og E.F.
 

Fakta

Forfatter:K.E og E.F.
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen