Filmweb
 
 

Lamerica


MÅLGRUPPE
Anbefales for 9. klasse og den videregående skole. I første rekke passer filmen i samfunnsfag, historie, kristendom og livssyn. Temaer i tilknytning til fagene kan f.eks være: Løgn, verdighet, omsorg og nestekjærlighet, pengenes makt, identitet, sosiale verdier, folkevandring, albansk historie og tradisjoner, kommunisme og kapitalisme, politisk og sosial endring.

HANDLINGSREFERAT
Fiore og Gino er to italienske forretningsmenn med planer om å tjene store penger i et etter-kommunistisk Albania. Etter at isolasjonspolitikken ble opphevet i 1991 og kommando-økonomien gikk i stå, har særinteresser, korrupsjon og pragmatisme overtatt. Av den grunn dukker Fiore og Gino opp i Tirana for å hvitvaske penger ved å investere i en skofabrikk de aldri har tenkt å drive. Fiore, som er sjefen for "Alba Calzatura", ønsker å utnytte det økonomiske kaoset som preger landet. Kompanjongen Gino, er en ung, fremadstormende mann uten erfaring og historisk hukommelse. Uten skrupler og med pengenes makt forsøker de å slå seg fram i et land der mange lever på et eksistensminimum.
Albanske myndigheter krever at de har en nasjonal medeier i virksomheten. Men de to italienerne vet råd. I en tidligere konsentrasjonsleir finner de Spiro Tozaj. Han er gammel, syk og uten tvil ganske sinnsforvirret. Spiro blir hentet ut av fengselet for å bli selskapets styreformann. Han blir dresset opp for å framvises for handelsdepartementet. Alt går etter planen og Fiore drar tilbake til Italia. Gino blir igjen for å få de siste brikkene på plass. Men så plutselig forsvinner Spiro kvelden før avtalen med handelsdepartementet og "Alba Calzatura" skal undertegnes. På jakt etter Spiro opplever Gino et Albania i oppløsning, hvor folk drømmer om vesten.

OM FILMEN OG FILMSKAPEREN
Filmen Lamerica tar opp fenomenet folkevandring på en nær og usminket måte. Regissøren Gianni Amelio ble sterkt påvirket av de sjokkerende bildene som ble vist i aviser og fjernsyn over hele verden august 1991.
Noen av bildene viste titusener av albanske immigranter stuet sammen på en fotballstadion i Sør-Italia, hvor
de ble spylt med vann p.g.a sommerheten. EU-landet Italia hadde sperret albanerne inne på fotballstadion i Bari og behandlet dem verre enn kveg. Andre bilder viste nyankomne skip fullpakkede med emigranter fra Albania som la til havn i den italienske havnebyen Bari. Andre igjen viste italienske militærkjøretøyer fullastet med EU's matvarehjelp. De brakte forsyningene som italienske myndigheter hadde forpliktet seg til å distribuere over grensen til Albania . Men til tross for dette var på noen få uker over 15.000 immigranter et ugjendrivelig faktum bare i Italia.

ALBANIA
For å forstå problemene i Albania idag er det viktig å kjenne til noen trekk ved den historiske utviklingen i landet etter Balkankrigene i 1912-13.
a) Hvilket økonomisk samarbeidsforhold var det mellom Albania/Italia i tidsrommet 1925-39?
b) Gjør rede for Mussolinis annektering av Albania i 1939.
c) Folkerepublikken Albania var i et halvt århundre isolert fra resten av Europa. Hva skyldes dette? Redegjør for de viktigste trekkene i albansk historie fra 1944 til 1985.
d) Fram til 1991 var det utreiseforbud for albanere. Utlendinger som kom på besøk, ble kontrollert så de ikke kom på avveie. Hvorfor skjedde dette tror du? Kjenner du til lignende trekk i europeisk historie på samme tid? Hvor?
e) Inntil 1978 hadde sovjetisk og kinesisk bistand satt Albania i stand til å utvikle skolevesenet, et godt utbygd kollektivlandbruk og en del tyngre utvinnings- og foredlingsindustri. Hvorfor brøt Albania med Sovjetunionen og så med Kina? Hva førte dette til?
f) I løpet av 1990 kommer kravet om demokrati fra bybefolkningen. Hvilke sosiale og økonomiske endringer fant sted i kjølvannet av dette?
g) Det ble utlyst flerpartivalg i 1991. Hvem vant dette valget? Et nytt valg i mars 1992 ble vunnet av Det Demokratiske Parti under Sali Berisha. Hva slags politisk profil har Det Demokratiske Parti? Skissér i korte trekk de sosiale og økonomiske endringene under Sali Berisha.
h) Hvor står Albania idag? Har landet fått en levedyktig økonomi ?

OPPGAVER TIL FILMEN
a) Hvorfor tror du filmen heter Lamerica? Har det også i Italia vært utvandring til andre land? Hva er tilfelle i Norge? Forklar begrepene emigrasjon og immigrasjon.
b) Filmens innledning inneholder dokumentariske klipp fra italiensk og albansk historie fra omkring 1939 og senere. Hvilket preg setter blandingen av filmsjangere på resten av framstillingen? Hvorfor tror du Gianni Amelio legger filmen tett opptil det dokumentariske?
c) I filmen heter det: "Det er bedre å stå ved oppvasken i Italia, enn å sulte ihjel i Albania". Hva menes med dette og hva kom de albanske emigrantene til?
d) Forholdet mellom Gino og Spiro blir mot slutten skildret som et far-sønn-forhold. Prøv og husk hvordan dette forholdet begynner og hvordan det utvikler seg. Tar Gino hånd om Spiro eller er det Spiro som viser omsorg for Gino? Tror du regissøren forsøker å si noe symbolsk om forholdet Italia/Albania? I så fall hva?
e) I filmens sluttscene, på båten "Partizani" med alle de fortvilte menneskene ombord, sitter Spiro/Michele og smiler hele tiden. Han sier: "Jeg vil være våken når vi kommer til New York". Hva tror du ligger i dette?

LITTERATUR
To informative hefter utgitt av Utlendingsdirektoratet: Slik er våre skikker. Albanske invandreres møte med Norge (Oslo, 1984) og Albanere i Jugoslavia (Oslo, 1992)
Dalhoff-Nielsen, P.: Ørnens land. Albanerne- et folk i Europa. (København, 1993)
Winnufrith, T.: Perspectives on Albania (London, 1992)


 

Filmstudieark

Forfatter:Victor Puente
Klassetrinn: [10. trinn]
Fag: Samfunnsfag
Tema:Historie, Politikk og samfunn
 

Fakta

Forfatter:Victor Puente
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen