Filmweb
 
 

Sommerfuglens tungeFilmen passer i v.g.skole i spansk, historie, religion/etikk.
Om handlingen
Vi er i en liten by i Spania i 1936. Moncho begynner på skolen først når han er 8 år fordi han er plaget av astma. Storebroren har skremt han med at læreren Don Gregorio er svært streng, og Monchos første dag ender med at han rømmer ut av klasserommet. Men Don Gregorio er en rettskaffen, kjærlig mann og en god pedagog. Han ser guttens store muligheter, og det utvikler seg et nært forhold mellom de to. Moncho får innføring i naturens og litteraturens verden. Som kameratene er han nysgjerrig på hva som skjer mellom mann og kvinne. Å spionere i buskene på et par kan gi svar. Han har snille og forståelsesfulle foreldre. Faren er ateist og republikaner som Don Gregorio. Året er 1936 og fascismen har sterk vekst. Ateister og republikanere blir sett på som potensielle fiender av staten, enhver blir opptatt av å redde sitt eget skinn. Lojalitet og troskap blir satt på prøve.


TIL DISKUSJON:

Spansk
Læreplanens felles mål 2.1: ?Elevene skal ha kjennskap til historie, geografi, samfunnsforhold, litteratur, kunst og andre kulturtradisjoner innen språkområdet?,
Mål 1g:?Elevene skal ha noe kjennskap til styresett i språkområdet?
 • Kan du gjenfortelle filmens hovedinnhold på spansk?
 • ¿Te qustó la película?
 • ¿Cuál de las personas te impresionó más?
 • ¿Qué piensas del profesor viejo?
 • ¿Qué piensas de Moncho?
 • ¿Te acuerdas cómo eran tus primeros días en el colegio?
 • ¿Te dio miedo empezar?
 • ¿Sabes los nombres de algunas mariposas?
 • ¿Crees que esta película les va a gustar a los niños noruegos?
 • På slutten av filmen står det at den spanske borgerkrigen startet i 1936. Hvorledes endte den?
 • Hva het Spanias sterke mann som gikk seierrik ut av krigen?
 • Hva slags styreform etablerte han? Og hvor lenge regjerte han?
 • Hva slags styreform har Spania i dag?

  Historie
  Læreplanens mål 2 a: ?Elevene skal kunne gjøre rede for politiske, økonomiske, sosiale,økologiske, ideologiske og kulturelle hovedtrekk i verdenshistorien og kunne drøfte hvordan utviklingen har virket integrerende og splittende både innad i samfunn og mellom land og i ulike deler av verden?.
 • Filmen gir et hverdagsbilde av mellomkrigstidens Spania. Diskuter hvorfor fascismen
  kunne få så mange tilhengere.
 • Høyreekstremistiske partier er også på framvekst i Europa i dag. Nevn eksempler. Hva kan grunnen være til at dagens europeere gir disse partiene sin stemme?
 • Gis det noen begrunnelse i filmen på hvorfor Don Gregorio og Monchos far har blitt ateister og republikanere? Forklar reaksjonen til Monchos mor på slutten av filmen.
 • Hva vet du om den spanske borgerkrigen? Hva kaltes de to partene som sto mot hverandre?
 • En del nordmenn engasjerte seg i den, og deltok som frivillige. Vet du noe om det? Hvilken politisk fløy tilhørte de?

  Religion/etikk
  Læreplanens mål 5d: ?Elevene skal ha kjennskap til menneskesyn og samfunnssyn i totalitær tenkning.?
 • Grei ut om fascismen. Hva skiller fascismen som ideologi fra nazismen?
 • Så du i filmen eksempel på at fascismens menneskesyn og samfunnssyn preget noen av menneskene?
 • Don Gregorio og Monchos far var ateister. Hvilken side sto kirken på i den spanske borgerkrigen?
 • Fascismens ideologi er uforenlig med kristendommens grunnprinsipper. Kan du peke på noen?
  Læreplanens mål 6: ?Elevene skal ha kunnskaper om etikk og etikkens grunnlag, og kunne drøfte sentrale etiske problemer?.
 • Hvilke etiske verdier representerer Don Gregorio?
 • På slutten av filmen ser vi menneskelige karaktertrekk som feighet, svik og ondskap. Hva framkaller disse egenskapene?
 • Hvorledes vil du forklare Monchos svik mot sin gamle lærer?
 • I filmen møter vi forskjellige former for kjærlighet, hvilke? I kristendommen benevnes tre former for kjærlighet, hvilke?

  Filmkunnskap
 • Forklar symbolikken i filmens tittel. Hva vil du si er filmens hovedbudskap?
 • Ernest Hemingway har skrevet en berømt roman fra denne krigen. Den er også filmet. Hva het romanen og filmen? Hvem hadde hovedrollene? Hvis du har lest romanen: Hvordan framstilles krigen i boka sammenliknet med i denne filmen? Hvilke virkemidler har en regissør til rådighet når han skal karakterisere en person, som en forfatter ikke har?
 • Den største spanske filmskaperen gjennom historien heter Luis Bunuel. Han var surrealist og samfunnskritiker. En av filmene hans het ?Borgerskapets diskrete sjarm.? Finn hvilke andre filmer han har laget.
 • Spansk film har hatt en blomstring de siste årene. Kjenner du andre spanske filmer og andre spanske regissører? Kan du finne noen likheter og forskjeller mellom norsk og spansk film?
 • Hva er med på å skape en melankolsk stemning i denne filmen?
 • Det er sol og sommer, men noe mørkt 1r tilværelsen. Nevn eksempler på hvorledes regissøren får fram dette.
 • Skriv en anmeldelse av denne filmen der du tar for deg skuespillerprestasjoner, fargevalg, kameraføring, filmmusikk og din vurdering av filmen.


 

Filmstudieark

Forfatter:Bitten Linge og Sigrun Harneshaug
Klassetrinn: [Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Religion, livssyn og etikk , Fremmedspråk
Tema:Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter
 

Fakta

Forfatter:Bitten Linge og Sigrun Harneshaug
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen