Filmweb
 
 

Linnea i malerens hage

OM FILMEN:
Gamle Blomkvist og vesle Linnea har en stor, felles interesse: de elsker bildene til Claude Monet. Sammen drar de til Paris og videre til Monets hjem i Giverny (nå museum) og studerer bildene, hagen, den japanske brua etc.
En original og inspirerende måte å presentere kunst for barn på.


IMPRESJONISMEN:
En gruppe yngre, franske malere stilte ut sammen i Paris i 1874. De ble kalt impresjonister (impression på fransk betyr inntrykk).
Lys og skygger var det vesentlige....
På Claude Monets tid (1840 - 1926) var det på moten å male helt nøyaktig. Dette syntes Monet var kjedelig! Han og de andre impresjonistene ville male inntrykket av det de så, og ga blaffen i hvordan tingene egentlig så ut. Derfor ble mange sinte på dem! Monets bilder ble oppfattet som rabbel og rot, noe skikkelig "smøreri".
Monet var aller mest interessert i hvordan lysets skiftninger og bevegelser forandret inntrykket av motivet. Derfor malte han ofte serier av bilder med samme motiv (f.eks. ca. 40 bilder av kirken i Rouen, mange bilder av vannliljedammen og den japanske brua i Giverny). Selv om det er samme motiv, er bildene ulike fordi de er malt til forskjellig tid på døgnet.
Monet og de andre impresjonistene malte ofte i friluft. For å gi inntrykk av klart dagslys i bildene, brukte de mest fargene, rødt gult og blått (primærfarger). Jordfarger som brunt og svart, ble lite benyttet. De blandet fargene minst mulig, noe som ga større grad av lysintensitet.
Impresjonistene malte flekker av farger for å skape lys- og skyggevirkninger, og kuttet ut detaljene til fordel for hovedformene (eks. "Valmueeng" og "Vannliljer"-bildene).
Hele livet var Monet opptatt av å male vann, fordi vann er noe av det som reflekterer lyset best av alle overflater. Dette ser vi i mange av bildene hans.
Impresjonismen var også en retning innen musikk, litteratur og vitenskap.


OPPGAVER:
 • Forklar hva som skjer når Linnea i filmen sier:"For noe smøreri" (om vannliljebildene). "Klatter og flekker". "Rene trolldommen! Nå er det jo vannliljer igjen! Kladd, kladd, kladd. Bare smøreri!"
 • Forklar ordene: motiv, atelier, palett, galleri, belysning, primærfarger, komplementærfarger, jordfarger og komposisjon.
 • Monets bilder gir først og fremst inntrykk av lys, luft og farger. Studer minst tre av bildene hans med utgangspunkt i dette.

 • Se filmen, diskuter, studer, finn ut - se filmen igjen: mal!
  Bruk både vannfarger og oljefarger når dere maler den japanske brua, vannliljene osv. Mal i forskjellige utsnitt. Ram inn bildene. Lag en utstilling som henges opp i skolens inngangsparti. Ha med faktaopplysninger om impresjonismen.

 • Ta med bilder, bøker, kunstkalendre etc. hjemmefra som viser motiver fra impresjonismen. Studer bildene på nært hold, på avstand etc. slik Linnea gjør i filmen.
 • Sett deg inn i Claude Monets liv. Jobb i grupper på 2 - 4 elever og legg det fram for klassen.
 • Finn ut om Pisarro, Renoir, Seurat og Manet. Hovedverk, liv og tanker.
 • Finn supplerende litteratur som lærebøker i kunsthistorie, oppslagsverk, kunstbøker, leksikon osv. Skriv ned momenter og hold foredrag for andre klasser på skolen.
 • Lag en framstilling om Claude Monet og impresjonistene som dere presenterer i barnehagen på hjemstedet. Legg vekt på å uttrykke dere enkelt. La barna male i tilknytning til prosjektet.

 • Om mulig, arranger studiebesøk til nærmeste kunstmuseum. Gå på jakt etter bilder fra denne epoken. Sammenlign!
 • Hold foredrag om impresjonismen på gamlehjemmet på hjemstedet ditt. Vis bilder dere har malt.

 • Vinteren 1895 bodde Monet i Norge og malte flere bilder fra denne epoken. Hvor er disse bildene i dag? Finn ut! (Fra Sandvika, bl.a. Løkke bru.)
 • Claude Monet ble spyttet på da han stilte ut i Frankrike på 1800-tallet. I dag er bildene hans verdt millioner. Det samme skjedde med vår egen Edvard Munch og flere andre. Kommentar? Hvorfor er det ofte så vanskelig for samtida å anerkjenne kunstnere som går sine egne veier?
 • Edvard Munch og Harriet Backer er norske malere med impresjonistiske trekk. Hvordan kommer dette til uttrykk i bildene deres? Hvilke andre norske malere var inspirert av impresjonistene i Frankrike?
 • Finn ut hvilken påvirkning impresjonismen hadde på datidas musikk, litteratur og vitenskapssyn. (Lit. "Om kunst -").


  FILMSPRÅKLIGE VIRKEMIDLER:
  Animasjon betyr å gi liv. Animasjonsfilm kan være tegnefilm, utklipp, figurer, dokker etc. Hvorfor tror du tegnefilm så ofte engasjerer barn?
  For å skape variasjon og spenning er det brukt ulike teknikker i filmen. Hvilke? (Tegnefilm, realfilm og stillbilder). Finn ut om fotografiets historie. Når ble de første fotografiene tatt og hvilket utstyr ble benyttet?
  Lyd er en viktig "kulisse" i en animasjonsfilm. Bare i filmens åpningssekvens er det brukt mange forskjellige former for lyd - hvilke? Kan du si noe om bruk av musikk i filmen? Det er flere eksempler på lydbru i filmen, nevn minst to. (Eks. på flyet til Frankrike, på toget til Giverny). Hvilken funksjon har lydbru i film?
  Lag en tegneserie (storyboard) som viser reisen til Linnea og Blomkvist.


  BAKGRUNNSSTOFF:
 • Bjørk &sAnderson: Linnea i malerens hage, Den Norske Bokklubben, 1991.
  På sidene 52 - 53 står en utmerket beskrivelse av museer, Paris-tips og bøker.
 • Louisiana Revy, 34. årgang nr. 1, oktober 1993. Claude Monet - Værker fra 1880 til 1926. Lousiana, København.
 • Ingeborg Glambek: Om kunst i de siste 150 år. Undervisningslitteratur, 1984.
 • Robert Cumming: SE... En bok om malerier, Aschehoug, 1981.
 • Illustrert juniorleksikon, bind 3, Bokklubbens Barn/Aschehoug, 1992.


 

Filmstudieark

Forfatter:Sikka Molland
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Kunst og håndverk
Tema:Kunst
 

Fakta

Forfatter:Sikka Molland
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen