Filmweb
 
 

Red Indian


Om handlingen
Seb og Teo er to 17 år gamle kamerater som, til tross for at de er ganske forskjellige, er bestevenner. Seb er en type som liker å ta sjanser, mens Teo er mer forsiktig av seg. Han blir likevel ofte med Seb på det han foreslår. Seb bor sammen med faren, som er billettør i en veibom. Moren hans er død, mens Teo bor sammen med begge foreldrene. Faren til Seb eier en Red Indian motorsykkel med sidevogn, men den har stått i garasjen siden Sebs mor døde. En dag blir fristelsen for stor, og Seb tar motorsykkelen til faren. Han overtaler Teo til å bli med på en kjøretur, og de drar avsted. Turen går til det lokale utestedet hvor motorsykkelungdommene samles. Her er det fest med røyk, alkohol og høy musikk. Teo og Seb drikker litt øl, røyker og ser på jentene. I en "skinnjakkegjeng" finnes en ubestridt leder-Bellus. Han framstår som tøff, rå og med skikkelig drag på damene. Seb forelsker seg hodestups i "dama" til Bellus.

En konfliktsituasjon trappes opp, og utvikles etterhvert til et dramatisk klimaks der de to partene barker sammen.
Det ender med at Seb blir slått i bakken, og havner på sykehus i koma. Resten av historien skildrer hvordan de to kameratenes vennskap utvikler seg gjennom kampen for å få Seb tilbake til et liv som funsjonsfrisk. Til tross for spenninger mellom de to guttene, har filmen en optimistisk slutt.

SPØRSMÅL/OPPGAVER TIL ETTERARBEID:
Seb og Teo
 • Seb(Sebastian) framstår som en dristig, eventyrlystenperson. Hvordan framkommer dette i filmen? Hvordan er Sebs forhold til Teo? Hvordan er hans forhold til faren? Endrer dette seg gjennom filmen?
 • Teo(Teodor) er en mer forsiktig type enn Seb. I hvilke situasjoner ser vi dette?
 • Teo har mange drømmer om natta og om dagen. Hva forsøker filmen å si oss gjennom disse?
 • Teo har skyldfølelse for det som har skjedd. Hvordan vises det i filmen og hva fører det til av handlinger hos Teo? Synes du at det er rimelig at han har skyldfølelse? Hvorfor?/ Hvorfor ikke?
 • Guttene oppsøker en fest. Er dette en typisk ungdomssammenkomst? Hvilken betydning har alkoholinntaket
  for den dramatiske situasjonen som oppstår? Hvordan kunne konflikten vært unngått? Får voldsbruken noen konsekvens for Bellus? Hva sier straffeloven om slik voldsutøvelse?
 • Teo oppsøker Bellus. Hva ønsker han å få ut av dette besøket, og hva fører det til? Skriv en dialog som kunne funnet sted ved dette møtet.


  De voksne
 • Hvordan er de voksne personene i filmen - foreldre, lærere, sykehuspersonalet, gamle - framstilt? Stemmer framstillingen av foreldrene med din oppfatning av "alminnelige" voksne?
 • Synes du at foreldrene til Teo oppfører seg slik de bør overfor sønnen? Kunne de gjort noe annerledes?

  Sebs far
 • Hvordan oppfører han seg overfor sin egen sønn? Hvordan er han overfor Teo? Er det forskjell i hans oppførsel før og etter ulykken? Hvordan er dette framstilt i filmen?

  Språk/ dialoger
 • Hvordan er språket i dialogene mellom Teo og Seb? Kan du finne noen typiske trekk ved det språket de snakker? De voksne har et litt annet språk. Kan du finne forskjellene mellom ungdommenes språk og de voksnes? Er disse forskjellene realistiske/ troverdige? Hvorfor har manusforfatteren valgt å gjøre det på denne måten?

  Filmens oppbygning/ novelle som sjanger
 • Hva er filmens anslag? Er det noe i anslaget som peker framover mot handlinger seinere? Hvordan viser filmen oss noe som har skjedd før vi har kommet inn i handlingen (tilbakeblikk)?
 • Filmen veksler mellom nåtid og drømmesyn. Hvordan er disse drømmesynene bygget opp?Hva tror du er meningen med disse synene?
 • Filmen begynner om våren og veksler etterhvert mellom ulike årstider. Hvordan vises de forskjellige årstidene? Hvordan settes handlingen i filmen sammen med disse skiftningene? Hvilken årstid er det når filmen slutter? Hvorfor tror du det er valgt slik?
 • Hva vil du si er filmens hovedbudskap?
 • Hvorfor har filmskaperen kalt filmen Red Indian? Hva symboliserer sykkelen?
 • Hvilke sjangertypiske novelletrekk finner du igjen i filmens fortellermåte?
 • Tegn en dramatisk kurve der du avmerker scenene/ situasjonene som innleder og avslutter anslag, konfliktopptrapping, klimaks, avrunding.


 

Filmstudieark

Forfatter:Solveig Sjøgren
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Norsk , Samfunnsfag
Tema:Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Solveig Sjøgren
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen