Filmweb
 
 

Livets dans


Filmen forteller om Norges mest kjente og største kunstner, maleren Edvard Munch, og det dramatiske livet han levde. Han ble født i 1863 på Løten i Hedmark, og døde 80 år senere på Ekely utenfor Oslo. Edvard Munch etterlot seg en mengde brev, notater og dagbøker. «Livets dans» bygger på disse tekstene. Ett av Edvard Munchs siste bilder er et selvportrett der han står rakrygget mellom klokken og sengen på Ekely. Mer enn femti år tidligere malte han et bilde av seg selv og moren. På bildet er han fem år. Han står tett inntil morens kjole, med dress og en liten hatt. Mellom disse to bildene ligger det en utrolig kunstnerisk produksjon og et stormende liv. Kanskje ett av de mest spennende og dramatiske kunstnerlivene i Norges historie. Edvard Munch var en kunstner som bedre enn noen annen, trengte inn i mysteriet "Mennesket".

Liv og død
Edvard Munch mistet sin mor fem år gammel, og bare noen år senere døde også hans søster. Disse hendingene satte dype spor hos ham, og han vendte hele livet tilbake til temaer knyttet til liv og død. 23 år gammel laget han skandale på høstutstillingen med bildet "Det syke barn".
Aldri hadde verden sett et slikt bilde. Pressen kalte ham en gal mann, og folk sto foran bildet og lo åpenlyst. Siden skulle han fortsette å lage bilder som ble hånet og spottet av kritikere og presse. Edvard Munchs far var lege og en sterkt religiøs mann. En holdning som sto i sterk kontrast til det miljøet Edvard Munch som ung mann begynte å vanke i. Kristianiabohemene, med Hans Jæger i spissen, fikk en sterk innflytelse på Edvard Munchs liv og kunst. Bohemene mente at kristendommen var menneskets største fiende, og at kjønnsdriften var det eneste som gjorde livet verdt å leve. Fri kjærlighet var et nøkkelbegrep for bohemene. Et begrep Edvard Munch senere tok et kraftig oppgjør med.


Kvinnene
En annen viktig faktor i Edvard Munchs liv, var hans tante Karen Bjølstad. Hun tok seg av Edvard Munch og hans søsken etter morens død. Hun var en sterk og kjærlig kvinne, med store kunstneriske evner. Hun lærte barna å tegne, og gjennom henne lærte Edvard Munch å fortelle historier i sine bilder. Bare seksten år gammel bestemte han seg for å bli maler. Da er det flere som har lagt merke til hans store begavelse. I filmen får vi også se noen av de tidlige tegningene og bildene hans.

Edvard Munch var svært opptatt av kvinner, og malte temaer knyttet til kjærlighet og forholdet mellom mann og kvinne. Selv forelsket han seg hodestups i en gift kvinne, Milly Thaulow. Hun var et par år eldre enn ham og gift med en slektning av familien Munch. De traff hverandre i Aasgaardstrand.

Natur, kjærlighet, angst og død
Aasgaardstrand er et sted Edvard Munch vendte tilbake til hele livet. Både i sitt liv og i sin kunst. Trærne, havet, den bølgende strandlinjen. Mellom disse tre delene av naturen utspinner livet seg, sa han. Milly Thaulow sviktet Edvard Munch, men han glemte henne aldri. Han
besluttet at han ville male en serie med bilder som samlet gav et bilde av livet. Bilder som fortalte hva det vil si å være menneske. Om kjærlighet, angst og død.

De neste årene vikles han inn i en rekke kjærlighetsforhold. Han møter også sterke personligheter og kunstnere som August Strindberg, og han lager skandaler over hele Europa med sin kunst. Etter flere år med fyll, stadige slåsskamper og angstanfall, blir Munch i 1908 innlagt på Dr. Jakobsons psykiatriske klinikk i København. Der bestemmer han seg for å kutte ut kvinner, alkohol og sigaretter. Han vender tilbake til Norge, og opplever at nå kommer anerkjennelsen og berømmelsen. Men som han selv sier; "Nu kommer de krypende, men nu er det for sent. Jeg vil være alene med mine bilder. Jeg trenger dem til min egen utvikling."

De siste 20 årene av sitt liv stengte Edvard Munch seg inne på Ekely og hadde liten kontakt med verden utenfor. Han var da blitt en verdenskjent maler og en av Oslos største skatte-betalere. Edvard Munch dør alene på Ekely, 80 år gammel. Når de kommer for å hente
ham, finner de porten til Ekely rustet igjen. Alle sine malerier, grafiske blader, dagbøker og tegninger etterlater han til Oslo Kommune.

Etterarbeid
Om Edvard Munch og hans kunst
 • Hva tror du førte til at Edvard Munch valgte å bli maler allerede som 16-åring?
 • Edvard Munch malte bildet "Det syke barn" da han var 23 år gammel.
  Hvorfor vakte dette bildet så stor bestyrtelse på høstutstillingen?
 • Hvilken betydning tror du tante Karen fikk for Edvard Munchs liv?
 • Hvorfor tror du at han til tross for elendige kritikker fortsatte å male?
 • Hvilken betydning fikk datidens bohemer, med Hans Jæger i spissen, for
  Edvard Munch sitt liv og kunst?
 • Hvorfor tror du at Edvard Munchs bilder når fram til mennesker i alle aldre over hele verden?
 • Hva er "Livsfrisen"?
 • Hvorfor tror du at Edvard Munch, på toppen av sin karriere, velger å
  stenge seg inne på Ekely?

  Filmkunnskap
 • Hvordan framstilles mennesket og kunstneren Edvard Munch av regissøren? Stemmer
  dette bildet av Edvard Munch med dine tidligere oppfatninger om ham?
 • Hva gjorde mest inntrykk på deg i denne filmen - og hvorfor?
 • Hvorfor tror du filmskaperen har valgt å tone menneskene inn og ut av bildene?
 • Hvilken effekt gir dette?
 • Hvilken effekt får det at det ikke er dialog, men utdrag fra Edvard Munch sine dagbøker og
  brev som framføres?
 • Hvorfor tror du at så mange av scenene i filmen har en blå stemning?
 • Hvorfor tror du regissøren har valgt å la maleriene følger konkrete hendinger i kunstnerens
  liv?

  Anbefalt litteratur:
  Marit Lande: På sporet av Edvard Munch - mannen bak mytene, Messel forlag 1996, ISBM 82-7631-035-4
  Arne Eggum: Munch og fotografi, Gyldendal Norsk Forlag 1987, ISBN 82-05-14823-6
  Arne Eggum: Edvard Munch - Livsfrisen fra maleri til grafikk, J.M.Stenersens Forlag, 1990, ISBM 82-7201-164-6
  Ragna Stang: Edvard Munch - mennesket og kunstneren, Aschehoug 1982,
  ISBM 82-03 -09045-1

  Oslo, januar 1998

  Sølvi A. Lindseth

 

Filmstudieark

Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Kunst og håndverk
Tema:Kunst
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen