Filmweb
 
 

Weekend


Handlingen
To ungdommer, en gutt (Allan) og ei jente (TK) - har brutt seg inn i en villa på Oslos beste vestkant. Ungdommene sniffer kokain og tar seg frekt til rette i luksusvillaen. Stemningen er anspent. Parallelt introduseres vi for husets eiere, familien Strand, som er på vei til en avkoblende weekend i sommerhuset ved sjøen. Doktor Strand oppdager at hyttenøkkelen er gjenglemt hjemme, og familien returnerer til villaen. TK og Allan flykter i Strands Range Rover, og starter en vill ferd nedover langs kysten. Gjennom en rekke tilbakeblikk og møter med personer fra TK?s barndom, avdekkes filmens kjernekonflikt. TK har aldri kommet over faren som sviktet, og filmen beskriver hennes rop om hans oppmerksomhet.

Om regissøren, Erik Gustavson - og bakgrunnen for ?Weekend?
Weekend er Gustavsons femte spillefilm, etter ?Blackout?, ?Herman?, ?Telegrafisten? og ?Hører du ikke hva jeg sier?. Gustavson har mottatt Amandaprisen tre ganger, for beste kortfilm i 1985 og beste spillefilm i 1991 og 1993. ?Weekend? er basert på originalmanus skrevet av Gustavson og Arne Bergren. Regissøren har dedikert filmen til sin datter, Maria, og han hevder å ha fått ?inspirasjon? fra skilsmisseproblematikk de begge har opplevd i miljøet rundt seg. Manuset er tilgjengelig i bokform (Aschehoug).

FORSLAG TIL ETTERARBEID

Filmens budskap
 • Drøft filmens tittel. Har den noen sammenheng med innhold og/eller budskap?
 • Hva vil du si at denne filmen egentlig handler om? Hva er hovedkonflikten?
 • Regissøren har uttalt at han først og fremst henvender seg til ungdom mellom 15 og 25 år. Hva tror du han ønsker å fortelle til ungdommen? Har han et budskap til foreldre-
  generasjonen også? I såfall - hvilket? Hvem ville du først og fremst anbefale filmen til?
 • Gustavson har valgt actionfilmen som ramme rundt et vanskelig samfunnsproblem. Hvorfor? Synes du han har vært heldig med valg av sjanger - eller tror du budskapet hadde
  kommet tydeligere fram i et episk (fortellende) drama uten actionfilmens virkemidler?

  TK og faren
 • Beskriv TK. Hvilke egenskaper er mest framtredende? Hva liker du/liker du ikke ved hennes oppførsel? Hvilke hendelser i barndommen har tydeligst formet henne til den hun er? Hvilket forhold har hun til halvsøsteren Cecilie? Hvorfor kidnapper TK Cecilie?
 • Hva får vi vite om faren? Har han noen sympatiske trekk - eller beskrives han entydig negativt? Finner du noen formildende omstendigheter ved farens takling av barna han har fra første og andre ekteskap - og problemene i forbindelse med skilsmissen? Hva ville du gjort annerledes om du var i hans situasjon? Kan en skilsmisse være ?en lykkelig løsning? på et ekteskap med problemer? Hvilke hensyn bør voksne ta til barna ved et oppbrudd?

  TK og Allan - ungdom og livsstil
 • Hvordan vil du beskrive forholdet mellom TK og Allan? Hvilken rolle har Allan i hennes liv? Drøft forskjellen mellom jente som helt og gutt som helt i film.
 • Hva preger deres livsstil (klær, utseende, oppførsel, interesser osv.)? Får vi noen forklaring på eller antydning om hvorfor disse ungdommene har begynt med dop? Hva synes du i såfall om antydningene?
 • Hvordan tror du ungdom generelt kan komme i kontakt med - og evt. bli avhengige av - stoff? Hva synes du om at filmen viser nærbilder av deres stoffinntak?

  Forhistorien
 • I løpet av filmen rulles sakte, men sikkert forhistorien opp. Hvilke filmatiske virkemidler brukes i disse flashback?ene? Hva skjedde egentlig ute i båten den gangen? Hvilke hemmeligheter bærer Bom Bom, Hoffman, Sigvald og Grace på? Faren?
 • ?Spøkelsene? fra fortiden setter sterkt preg på de involverte personene, og kan kanskje tolkes som en slags straff for tidligere synder. Hvilke moralske budskap kan vi utlede av dette? (Jfr. gjerne De ti bud).
 • Henrik Ibsens ?Vildanden? handler også om omsorgssvikt og fedrenes synder. Les romanen, og se om du kan finne noen fellestrekk med Weekend.

  Dramaturgi og konfliktløsing - filmatiske virkemidler
 • Tegn en kurve over filmens dramatiske utvikling. Når er konflikten presentert? Hvilke scener viser at konflikten tilspisses? Når finner vi det dramatiske høydepunktet?
 • Hvordan løses konflikten? Hva synes du om bildebruk og virkemidler i de dramatiske scenene? Hvordan virker voldsbruken i disse scenene på deg? Er de nødvendige for
  filmens budskap?
 • Regissøren har selv sagt at ?Vold i film er viktig i den grad den legitimeres av selve historien og gir lys til ønsket om å forstå?. Hva mener han med dette - og er du enig eller uenig i at filmvold noen ganger er berettiget?
 • Bruken av tvillinger og maling (blodet i trappa) kan minne om en annen thriller , nemlig Ondskapens hotell/ Shining. Drøft likheter og ulikheter når det gjelder symbolbruken i disse to filmene. Kan du gjenkjenne andre virkemidler fra kjente filmer i Weekend? Hvilken effekt har det at regissører refererer til andre filmer på denne måten?
 • Tenk tilbake og rekons1r hvordan musikken ble brukt for å beskrive filmens ulike stemninger (tilbakeblikk, konfliktopptrapping, udramatiske scener osv.).


 

Filmstudieark

Forfatter:Mia Lindrup
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk
Tema:Helse og rus, Oppvekst/familie
 

Fakta

Forfatter:Mia Lindrup
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen