Filmweb
 
 

Toya

Handlingsreferat
Lille Toya blir foreldreløs i et europeisk land som er undertrykket av en fremmed makt. Hun kommer som flyktning til Norge, og blir adoptert av en familie som bor på en liten øy utenfor Stavanger. Der blir hun godt tatt vare på og får nye venner. Men gleden over den nye tilværelsen varer ikke lenge. På grunn av en misforståelse blir Toya mistenkt for å ha stjålet penger fra sine nye foreldre. Hun rømmer hjemmefra for å prøve å løse vanskelighetene selv. Underveis treffer hun den jevnaldrende Trygve, som hjelper henne videre. Og til slutt blir mysteriet med de forsvunnede pengene løst.

Til handlingen
 • Hva skjer i åpningen av filmen?
 • Hvilket inntrykk får du av Toya som person? Gi en kort beskrivelse av henne.
 • Hvordan er Toyas første møte med sine adoptivforeldre, Inger og Bjørn? Føler hun seg hjemme med en gang?
 • Beskriv Toyas møte med lokalsamfunnet.
 • Hvorfor reiser Toya alene rundt i Norge? Hvordan opplever hun det å flykte slik?
 • Hvordan reagerer Toya på politimennene i uniform? Hvorfor tror du hun reagerer som hun gjør?
 • Hvilken rolle spiller Trygve i filmen? Hvilket forhold er det mellom ham og Toya?

  Flyktning i Norge
  Det kom en del flyktninger til Norge på 50-tallet og mange av dem fra østeuropeiske land. I Ungarn ble et stort opprør slått ned av sovjetiske tropper i 1956, det samme året filmen om Toya ble laget. Filmen ble derfor mer aktuell da den kom enn de mange barna som skrev barnetimeboka og filmskaperne kunne ane.
 • Hva betyr ordene: "flyktning" og "asylsøker"?
 • De senere årene har det kommet mange flyktninger og asylsøkere til Norge og andre land i Vest-Europa. Hvor flykter disse menneskene fra og hvorfor flykter de? Hvordan blir de tatt i mot i Norge?
 • Diskuter i klassen om dere synes filmen tar opp problemer flyktningebarn også kan ha i dag. Sammenlign Toyas situasjon med hvordan fremmede barn kan oppleve Norge i dag. Hvilke likheter og forskjeller finnes?

  50-tallets Norge
 • I filmen får vi et innblikk i hvordan det var i Norge på 50-tallet. Hva var annerledes enn i dag?
 • Se nærmere på teksten til ?Eventyrvisa? (og syng den gjerne!). Hva forteller sangen
  om Norge på den tida?
 • Stemmer filmens bilde av Norge på 50-tallet på med det du har hørt før
  (f.eks. fra foreldre/besteforeldre, historietimene, andre filmer/bøker)?

  Filmkunnskap
 • Filmen ble svært populær da den kom og var lenge en gjenganger på kino. Hva tror du grunnen kan ha vært til filmens popularitet? Hva synes du om filmen?
 • Hva slags forandring/ utvikling gjennomgår Toya i filmen?
 • Hva slags funksjon tror du sanginnslaget der Toya synger i filmen skal ha? Hva sier dette om Toyas bakgrunn?
 • Toya ble laget i 1956. Prøv å pek på trekk i filmen som skiller den ut fra hvordan filmer lages i dag. Se på karakterisering av personene, miljøbeskrivelsen og handlingsforløpet. Hvordan tror du en film som handlet om et flyktningebarn i Norge ville sett ut i dag?


 

Filmstudieark

Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Samfunnsfag
Tema:Kulturmøter/-konflikter, Oppvekst/familie
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen