Filmweb
 
 

Jim og piratene

Handlingsreferat
Jim er bare ni år når faren hans dør. Han søker tilflukt i en fantasiverden der han blant andre møter de to merkelige piratene Eskil og Adam Blom, og sammen med dem opplever Jim flere spennende eventyr. Han er med på sjørøvertokter med sjøslag, mytteri og heving av den sunkne byen Lakkelenge. Av og til kommer faren tilbake for å gi Jim gode råd og la ham bli kjent med døden. Moren til Jim får etter en stund en ny kjæreste, og Jim blir sjalu og gjør alt for å skremme ham bort. Da kommer faren og advarer ham mot å ødelegge morens lykke. Til slutt blir Jim en ordentlig helt når han redder morens kjæreste fra å drukne.

Om regissøren
Hans Alfredson er en av Sveriges store humorister, og kjent for sine varme og humoristiske menneskeskildringer både som skuespiller, regissør og manusforfatter. Han har bak seg et langt samarbeide med Tage Danielson, hvis tidlige død var den viktigste foranledningen for Jim og piratene.

Fantasiens betydning
 • Hvordan åpner filmen? På hvilken måte presenteres Jim?
 • Hva fantaserer Jim om i denne scenen? Nevn et par andre scener der Jim også fantaserer.
 • Hvilken betydning spiller fantasiene i Jims liv? Er det spesielle ting som gjør at han begynner å fantasere? Hva slags sammenheng er det mellom det Jim opplever i det virkelige livet og hans fantasier? Nevn en scene som gir et eksempel på en slik sammenheng.
 • Hender det at du fantaserer? På hvilke måter kan fantasier hjelpe en gjennom vanskelige situasjoner i det virkelige livet?

  Døden
 • Synes du dette er en trist film? Hvorfor / hvorfor ikke?
 • Er det noen forskjell på måten Jim og moren hans reagerer på farens død? I tilfelle ja, på hvilken måte?
 • Hva slags forhold har Jim til faren etter at faren er død? Hvilken betydning får den døde faren i Jims liv?
 • Hvem er Kolavippen? Hvilken rolle spiller han? Hva tror du "sorgstenene" betyr? Hvorfor tror du ikke Kolavippen fjerner den innerste biten av sorgstenen?
 • Hvordan snakkes det om døden i filmen? Hva tror du faren til Jim mener når han sier at den er en del av kretsløpet?

  Barn som voksne og voksne som barn
 • Hvordan er Jims forhold til moren? Forandrer dette forholdet seg underveis?
 • I mange av fantasiene til Jim blir de voksne til barn og Jim og andre barn til voksne. Nevn eksempler. Er det spesielle hendelser som gjør at Jim begynner å fantasere slik? Hvorfor tror du han fantaserer på denne måten? Hva kan disse fantasiene si om forholdet mellom barn og voksne?
 • Hvordan reagerer Jim på den nye kjæresten til moren, Ove? Hvorfor tror du han reagerer slik? Vil du si at rollene som barn og voksen blir byttet om i forholdet mellom de to? Begrunn svaret. Hvorfor tror du faren til Jim ønsker at Jim skal forsone seg med Ove?

  Filmkunnskap
 • Hvordan fortelles historien slik at vi identifiserer oss med Jim?
 • Er det noen forskjell i hvordan fantasiene og virkeligheten er framstilt i filmen? Hvorfor tror du at det er / ikke er det?
 • Hvilken rolle spiller musikken? Nevn en scene der den setter deg i en spesiell stemning.
 • I en av scenene i filmen er Jim tilstede under en filminnspilling på hotellet der moren jobber. Hvordan foregår den? Hva er spesielt med akkurat denne filminnspillingen? Hvilke tekniske hjelpemidler og hvilke fagpersoner må til for å spille inn en film? Hvilke oppgaver har regissøren?
 

Filmstudieark

Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Religion, livssyn og etikk , Norsk
Tema:Eventyr/fantasy, Oppvekst/familie
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen