Filmweb
 
 

Petter fra Ruskøy

Handlingsreferat
Petter Sunde har vokst opp på et fiskevær på Vestlandet, men må flytte sammen med familien til Oslo. Flyttingen til storbyen er ikke bare lett for Petter. Mange av guttene i den nye klassen erter ham fordi han snakker annerledes og går annerledes kledd. En som er særlig slem mot Petter er rikmannssønnen "Reka". Men Petter jobber flittig på skolen og er glad i idrett. Han får seg etterhvert en god venn i Ole, og de er stadig ute på eventyr. Konflikten mellom Petter og "Reka" blir likevel bare større og større. En dag skal det arrangeres hoppkonkurranse, og Petter blir tatt ut til å representere skolen. På hoppdagen må han kjempe mot "Reka" på flere områder, men fordi han opptrer storsinnet og ærlig, vinner han til til slutt respekt, vennskap og lykke i sitt nye miljø.

Mobbing og vennskap
 • Hvordan blir Petter mottatt når han kommer til Oslo?
 • Hvilket inntrykk får du av Petter i filmen? Synes du han forandrer seg i løpet av filmen?
  På hvilken måte i så fall?
 • Hva er det guttene i klassen mobber Petter for?
 • Hvilket inntrykk får du av Reka? Beskriv hans væremåte og sammenlign ham med Petter.
 • Hvem av dem opplever du som den sterkeste i begynnelsen av filmen - og hvem viser mest styrke mot slutten?
 • Hva er det som gjør at Petter får respekt blant guttene i klassen?
 • Hvordan behandles de som kommer fra et fremmed sted i Norge eller fra et annet land på din skole i dag? Finnes det likheter til den måten Petter behandles på?

  By og land
 • Hva forteller Petter sin venn Ole om fiskeværet Ruskøy?
 • Hvordan er forholdet mellom barna på Ruskøy?
 • Hvilke forskjeller er det mellom å vokse opp i byen i forhold til det å vokse opp på et lite sted?
 • Hvorfor må familien til Petter flytte til Oslo? Tror du dette var en vanlig grunn for at folk flyttet inn til storbyene? Hvilke andre grunner kan det ha vært?
 • Hva legges i uttrykket "urbanisering"? Finn ut hvorfor så mange familier flyttet til Oslo (og andre storbyer) på 50- og 60-tallet.
 • Hva skjer med de stedene som blir fraflyttet? Hvor i landet finnes det flest fraflyttede steder?
 • Er det også i dag mange som flytter inn til storbyene? Hva kan årsakene være til det?

  Norge på overgangen mellom 50- og 60-tallet
 • Hvilket bilde gir filmen av Norge på slutten av 50-tallet?
 • Sammenlign din skole og den Petter går på. Hvilke forskjeller og likheter finnes?
 • Hvilke nye ting er det Reka har som ikke familien til Petter har? Hva har skjedd med disse tingene siden den gang? Hvilke nye ting er det vi er opptatt av i dag?

  Filmkunnskap
 • Filmen er laget i 1960. Hvilke rekvisitter og kulisser viser oss at handlingen foregår på 50-tallet? Sammenlign med nye filmer du kjenner. Hvordan tror du en film som handler om en gutt som flytter fra landet til byen ville sett ut i dag? 

Filmstudieark

Klassetrinn: [5. - 7. trinn]
Fag: Norsk , Samfunnsfag
Tema:Historie, Mobbing, Vennskap/respekt
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen