Filmweb
 
 

Mannen med jernmasken


Anbefalt bruk i skolen


Filmen egner seg fra 8. klasse, og berører følgende temaer:
Fransk historie/ samfunnskunskap, far/sønn/identitet, å kjempe (og ofre seg) for en sak man tror på, fra bok til film/ å lese og tolke en fortelling.

BAKGRUNNSSTOFF


Alexandre Dumas d.e. (1802-70) er i dag mest kjent for sine historiske romaner om De tre muskterer. Han skrev også en rekke mindre betydningsfulle romaner og fortellinger. Det meste av Dumas litteratur er skrevet som føljetonger for de store avisene i Paris, og fortellingene han svar svært populære. Dumas hadde en stor evne til å fengsle leserne, til tross for til dels usannsynlige overdrivelser og lettferdig omgang med historiske fakta.
Dumas beste verker står som representative eksempler på den romatiske diktningen i Frankrike.

Frankrike i perioden da Dumas levde


I løpet av 1800-tallet gjennomgikk Frankrike en rekke politiske endringer. Napoleon regjerte som Keiser fra 1804 til nederlaget i Waterloo i 1815. Som en reaksjon på Napoleons regjeringstid, ble Bourbon-moarkiet reetablert gjennom seirene til de allierte stormaktene Storbritannia, Russland, Østerrike og Preusen. Revolusjonen i Frankrike i 1830 (Juli-revolusjonen) tvang den daværende kong Karl den 10. til å abdisere. Ludvig Filip ble valgt til konge. Under Februar-revolusjonen i 1848 måtte Ludvig Filip abdisere, og Napoleons nevø, Louis Napoleon tok makten. Frankrike ble da en republikk.


Filmens handling


Mens Alexandre Dumas levde på 1800-tallet, er handlingen i bøkene om de tre musketerene lagt til 1600-tallet. Historien om "Mannen med jernmasken" baserer seg på en legende om en ukjent person som ble funnet i et fengsel med en maske på. Det har opp gjennom historien vært mange ulike gjetninger på hvem som skjulte seg bak masken, men filmens fortelling baseres altså på Dumas teorier:

I 1638 føder Dronning Anne av Frankrike en sønn som vil arve tronen en dag. Det viser seg senere at hun har født en sønn til, men tvillingbroren blir satt bort - og dette er det svært få som kjenner til. Kronprinsen vokser til, og ca. 20 år senere regjerer han som Ludvig den 14. Kongen fører et liv uten særlig omtanke for andre. Pga. hans livsstil og dyre krigføringer, lider befolkningen av sult og fattigdom - og stemningen er amper.

Blant de tre musktererene som tjente kong Ludvig den 13., er det bare kapteinen D'Artagnan som fortsatt støtter den sittende kongen. Hans tre kompanjonger, Aramis, Athos og Portos, har trukket seg tilbake til sivilt liv for lenge siden. En dag i et kongelig selskap forelsker den unge og mislikte kongen seg i Christine. Det viser seg at Christine er forlovet med Raol, sønnen til Athos. Den hensynsløse kongen sender Raol ut i en krig der han blir plassert i frontlinjen og dør. Aramis, Athos og Porthos bestemmer seg for å hevne kongen.

Aramis forteller om mannen med jernmasken som sitter fengslet i Bastillen, og sier han har hørt at dette kan være kongens ukjente tvillingbror. Aramis, Athos og Porthos klarer å befri tvillingbroren, Phillippe, som ikke har noen anelse om hvem han egentlig er - og hvorfor han
urettmessig har lidt i fengsel med påtvunget jernmaske i mange år. Musketerene planlegger å
erstatte Ludvig med Phillip under et maskeradeball. D'Artagnan er fortsatt tro mot sin konge, og får lojalitetsproblemer i forhold til vennene. Til slutt må han ta stilling til sin egen rolle i forholdet til Frankrikes konge.


OPPGAVER TIL DISKUSJONTil filmen


 • "Mannen med jernmasken" er filmatisert flere ganger tidligere, og det er også laget flere filmer om de tre muskterer. Hvorfor tror du filmskapere (og publikum) finner disse historiene så fascinerende?
 • Hvilke problemstillinger i filmen vil du si er universelle, og derved uavhengig av tid og sted
  for å angå og berøre dagens kinopublikum?
 • Hva vil du si er filmens hovedbudskap? Hvilke verdier formidles i filmen?
 • Hvordan kan vi tolke begrepet "en for alle - alle for en"? I hvilke situasjoner siteres dette i
  filmen? Kan du tenke deg situasjoner i din hverdag der uttrykket passer inn?
 • Over tusen personer har vært nevnt som mulige i mysteriet rundt hvem mannen med jernmasken virkelig var. Hvorfor tror du Dumas valgte ideen med at mannen bak jernmasken
  var Kong Ludvigs bror?
 • Da Alexandre Dumas skrev romanene om "De tre muskterer", ble de først publisert som episoder i en avis. For å få leserne interessert i å henge med fra uke til uke, var det viktig å avslutte hver episode med en "cliff-hanger" - dvs. en dramatisk, uavsluttet situasjon.
  Kan du finne igjen slike episoder eller delfortellinger i filmen også? Evt. hvilke?

Karakterene


 • I en roman bygges karakterene opp gjennom dialog, handlinger, beskrivelser/skildringer og tanker/følelser som kommer til uttrykk gjennom indre monologer. Lag en liste over måtene
  Randall Wallace bruker for å skape sine karakterer.
 • I mange amerikanske filmer opptrer karakterene som "stereotyper". Finner du i denne filmen typiske heltefigurer? Hva med skurker og offere?

Historie - sannhet og diktning


 • I filmen sier Aramis til Athos: "Du søker fakta når du burde søke sannheten". Hva er
  forskjellen, mener du, mellom sannhet og fakta?
 • Dumas er kjent for å tolke historien svært fritt. Finn ut mer om det franske samfunnet på
  1600-tallet, og undersøk hvorvidt filmens hendelser, konflikter, kulisser, kostymer etc. er
  i overenstemmelse med samfunnet i Frankrike på den samme tiden.
 • I historisk materiale er masken til den ukjente fangen omtalt både som en maske av
  fløyel, pels, glass og jern. Første alternativ kan muligens være nærmere sannheten,
  men "alle" har nå godtatt at den var laget av jern. Hvorfor tror du Dumas (og Wallace)
  har valgt å tro at det var snakk om en jernmaske?

Fordypningsoppgave


1. Tenk deg at du er historiker, og skriv en filmkritikk av "Mannen med jernmasken".
2. Du er regissøren som tar til motmæle mot historikeren, og skriver et leserinnlegg/svarbrev
der du argumenterer med hvorfor denne filmen kan sees på som et historisk drama.

Oslo, april 1998
Ove Vatne og Mia Lindrup 

Filmstudieark

Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag
Tema:Historie, Litteratur på film
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen