Filmweb
 
 

Tre barn og en bamse


Handlingen
Da Linda kommer i fengsel for butikktyveri, må hun etterlate sine tre barn, Kasper, Sara og Julie, hjemme i leiligheten. Barna ønsker ikke å komme på barnehjem (igjen), og blir enige med moren om å late som at Kaspers far passer på dem mens hun er borte. Kaspers kjødelige far er det imidlertid ingen som aner hvor er, og for å lure damen fra sosialkontoret, må den store bamsen steppe inn i farsrollen.

Til å begynne med synes de tre søsknene det er riktig så morsomt å være alene hjemme. De kan selv bestemme hva de skal spise og når de skal legge seg. Og ingen bryr seg dersom de ikke gjør leksene sine heller... Etter en stund i sus og dus avtar spenningen, og lengselen etter mor melder seg. Kasper, som er eldst, må ta ansvar og trøste småsøstrene når de får vondt i magen av å spise godteri til middag. Pengene begynner å ta slutt, og plutselig en dag virker ikke telefonen heller. Etterhvert blir det vanskeligere å vanskeligere å leve på løgnen og skjule sannheten for klassekamerater og andre i nærmiljøet. Den skumle naboen i trappeoppgangen
blir dessuten altfor nysgjerrig, og Kasper må til slutt søke hjelp hos læreren sin, Finn.
Og jamen går det bra til sist!

Til diskusjon i klassen

Om filmopplevelsen
 • Hvordan likte du filmens historie? Kunne dette skjedd i virkeligheten i Norge?
 • Var det noen scener, virkemidler eller personer du ikke likte? Hvorfor?
 • Kunne du kjenne deg igjen i noen av personene i filmen?
 • Hva tror du forfatteren (av boka, som har skrevet den opprinnelige historien) og regissøren
  egentlig ønsker å fortelle med denne filmen?
 • Selvom dette kanskje egentlig er en barnefilm, synes du den har noe å si til voksne også?

  Om Kasper og ansvaret
 • Hvordan vil du beskrive Kasper?
 • Synes du det er synd på ham fordi..., at han er flink
  fordi......, at han er dum fordi....., eller at han er........ fordi.... ?? Finn noen adjektiver som
  beskriver Kasper, og forklar hvorfor du mener de passer så godt på ham.
 • Gi eksempler på noen situasjoner der du synes Kasper gjør noe som ikke er så lurt. Hva tror
  du er grunnen til at han gjør som han gjør? Hva ville du gjort i de samme situasjonene?
 • Kasper får ikke så mye tid til lek. Tror du han savner leken? Hva er fint med å kunne leke?
 • Mange barn får oppgaver hjemme som å passe mindre søsken, gå i butikken osv.
  Hva synes du om at barn får slikt ansvar? Hvor går grensen mellom ansvar og ?utnytting??
 • Hva drømmer Kasper om? Hvorfor tisser Kasper i skoen?
 • Hva er Kaspers største problem, og hvordan løser han dem?

  Å holde sammen - og å skille seg ut fra fellesskapet
 • Hvilket forhold er det mellom søsknene i filmen - f.eks. sammenliknet med forholdet mellom
  andre søsken du kjenner til?
 • Hvorfor føler Kasper seg utenfor kameratfellesskapet på skolen?
 • Hva er fint med å føle at en tilhører et fellesskap? Hvordan er det å føle seg utenfor?
 • Hva kan man gjøre for å få med dem som står utenfor?

  Når mor kommer i fengsel...
 • Hva hadde moren Linda gjort galt, siden hun måtte i fengsel? Var det første gangen?
 • Er butikktyveri et alvorlig lovbrudd? Synes du fengsel er en passende straff for nasking?
 • Skal alle behandles likt når de har gjort noe galt, eller burde småbarnsmødre slippe lettere
  unna av hensyn til barna? Hva med 12-13-åringer som nasker i butikkene - hva slags straff
  synes du de fortjener?
 • Barna var redde for å komme på barnehjem, og ville heller være alene hjemme (selv med en
  mulig morder i oppgangen!). Hvordan tro du det er å bo på et barnehjem? Kan det tenkes at
  noen har det bedre på barnehjem eller i et fosterhjem, enn de har det hjemme?
 • Kasper og jentene har forskjellig far. Hva får vi vite om fedrene? Hvorfor er det ingen av
  dem som stiller opp når barna trenger dem?
 • Faren til Sara og Julie har giftet seg på nytt, og lever et ?prektig? liv i forstaden - mens mor
  altså er i småkriminell. Hvem synes du er mest sympatisk - mor Linda eller faren? Begrunn
  svaret ditt.
 • Linda går med på at barna lyver til damen fra sosialkontoret, og hun reiser fra barna sine
  uten å sørge for at de har barnevakt. Hva synes du om dette?
 • Er det forskjell på å lyve, og å ikke fortelle sannheten?

  Filmfortellingen, helter og skurker
 • Tenk tilbake på filmens åpningsscener. Hva husker du best? Hvilke opplysninger får vi om
  hva som kommer til å skje videre i løpet av de første minuttene? Gikk det som du troddde,
  eller hadde filmen overraskelsker?
 • Hvem er filmens hovedperson? Når forstod du hvilken person som var ?viktigst??
 • De fleste spillefilmene du kan se på kino eller video har en helt og en skurk, og i mange
  (amerikanske) filmer er det veldig lett å kjenne igjen disse. Hvem er helt og skurk i denne
  filmen? Hvordan er en helt? Prøv om du kan tegne en typisk filmhelt, og en typisk skurk.
 • I mange filmer er det gjerne slik at noen (og spesielt helten) er snille, mens andre (og
  ihvertfall skurken) er slemme. Kan du finne noen som er bare snille, eller bare slemme i
  denne filmen? Hvordan er det med oss mennesker i virkeligheten?
 • Hvordan ville filmen blitt hvis alle var bare snille, eller alle var slemme?

  Oslo, april 1998
  Mia Lindrup


 

Filmstudieark

Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Norsk , Religion, livssyn og etikk
Tema:Mobbing, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen