Filmweb
 
 

Også mus kan brøle


Handlingen
Rosa er 13 år og bor i en liten kystby i Danmark. Faren er kunstmaler og moren er en berømt operastjerne som stadig er på turnè. Rosa er enebarn. Hun ser ut som en vanelig tenåring, og oppfører seg også som en. Men bak Rosas tøffe framtoning skjuler det seg en sårbar side. Hun er født med bare ett og et halvt ben. Som regel er dette ingen hindring for henne. Hun sykler, klatrer i trær, synger i kor og er like aktiv som vennene sine. Fordi Rosa føler seg litt annerledes, har hun særlig godt øye til de andre i byen som skiller seg ut. Hun har stor omsorg for dem og vil gjerne hjelpe dem til et bedre liv. Ikke alle er like begeistsret for dette.
Rosa er en krevende person. Hun kritiserer sin far og er stadig uvenner med klassekameratene. Ofte drømmer hun om Mads, den kjekkeste gutten i klassen. Hun tror ikke han er interessert i henne fordi hun har benprotese. Henriette, den peneste jenta i klassen er også ?ute? etter Mads. For å få oppmerksomhet klatrer Rosa opp i et høyt tre og redder en kattunge. Mads blir imponert og vil danse med henne på skoleballet. Men Henriette kommer, og det blir ingen dans. Til tross for spenningsforholdet og konfliktene, utvikles etterhvert et sterkt og godt vennskap mellom de to jentene.

Filmens miljø
Filmens handling foregår i en liten by. Alle steder har gode og mindre gode sider.
 • Hva ansees som positivt ved å bo på et lite sted?
 • Hvordan kan dette positive også bli til negative sider?
 • Hva gjør menneskene i denne byen for å støtte hverandre?
 • Hvordan er Rosa preget av at hun bor i en liten by?
 • Hvordan forholder hun seg til de menneskene hun bryr seg om?
 • Med hvilken rett mener hun at hun kan irettesette dem?
 • Hvorfor reagerer hun med sinne når andre mennesker viser svakhet?

  Filmens karakterer
  Med filmens karakterer mener vi filmfortellingens personer. Vi treffer mange mennesker i denne filmen, og de fleste vi treffer har forskjellige forbindelser til hverandre. For å få oversikt over dette, kan man tegne opp et ?kart? på tavlen, med navnene på filmens ulike viktige personer. Man kan også tegne piler og skrive stikkord på hva som karakteriserer de ulike personene. *Forsøk å sette Rosa i midten av kartet. (Dette er ofte en metode manusforfatteren bruker for å få oversikt over de ulike karakterenes motivasjon for å handle slik som de gjør.)

  Rosa
 • Hovedpersonen er 13 år. Hva karakteriserer akkurat denne alderen?
 • Hvordan kan man si at Rosa oppdager at ikke alt er slik som det ser ut som?
 • Hvilke tanker gjør hun seg, og hvordan reagerer hun på dette?
 • Hvordan oppfatter Rosa seg selv og hvordan takler hun sitt lille handicap?
 • Er hun selvmedlidende? Når er det egentlig synd på Rosa?
 • Når opplever Rosa at det lykkes for henne? Hvilke drømmer og håp har hun?
 • Er de realistiske i forhold til hennes evner?
 • Hvilken utdannelse og yrke kan man anta at kommer hun til å velge når hun er ferdig med ungdomsskolen?
 • Hvilke arbeidsoppgaver kan være vanskelig å gjennomføre med Rosas handicap? Prøv å finn fram til funksjonshemmede som har yrker som i utgangspunktet virker ?umulig?.

  Karsten, Rosas far
 • Karsten er maler, og han er veldig opptatt av arbeidet sitt. På hvilken måte kommer det frem at han ikke er en særlig vellykket maler?
 • Hvordan presenteres faren første gang vi ser ham?
 • Hvilke gode sider har faren, og hvordan viser han dette?
 • Hvordan utvikler faren seg i løpet av filmfortellingen?
 • Hva skjer med bildene hans i løpet av historien?


  Rosas mor
 • Rosas mor er en berømt operasangerinne. Hvorfor har Rosas mor valgt å reise hele tiden, framfor å være i nærheten av Rosa? Kan du forstå morens valg?
 • Hvorfor er Rosa så opptatt av sin mor, selv om hun aldri er der?
 • Hvordan er forholdet mellom Rosas mor og far?
 • Hvorfor kom ikke moren til Rosas korprøve? Hvordan opplevde du dette?

  Rimkjær
 • Rimkjær er byens original. Rosa er veldig opptatt av å få ham ut av ensomheten. Hva tror du Rosa har til felles med Rimkjær?
 • Hvorfor blir Rosa så sint på Rimkjær i scenen på kirkegården?
 • Hvordan viser Rosa tilslutt at hun forstår og aksepterer Rimkjær for den han er og hvordan han vil leve?

  Henriette
 • Henriette framstilles som klassens peneste og mest populære jente. Hvordan kommer det fram at det ikke er like lett for henne å leve opp til denne rollen?
 • Hvordan skilderer filmen visuelt det første møtet mellom Rosa og Henriette? (Jfr. klær og utseende)
 • Hvorfor kommer Rosa og Henritte stadig i konflikt med hverandre?
 • Er det alltid Henriettes sin skyld når det oppstår krangler mellom henne og Rosa?
 • Hva er det Henriette forsøker å si til Rosa, bak den arrogante masken? Hvorfor blir de venner til slutt? Hva er det ofte som skjer mellom to personer som er ?like sterke??

  Jørgensen
 • Jørgensen driver et nærkjøp i den lille byen. Et supermarked har etablert seg og stjeler kundene hans. Hvorfor vil han på liv og død opprettholde den lille butikken?
 • Har det noe med sønnen Knud å gjøre?
 • Hvordan er forholdet mellom Rosa og Jørgensen?
 • Hvorfor er Knud så glad i Rosa?
 • Hvilken rolle kommer Rosa til å spille i forholdet mellom Knud og faren hans?

  Fortellemåte og virkemidler
 • Hvorfor har filmskaperen valgt en liten butikk som sentum for mange av filmens handlinger?
 • Hva slags dramaturgisk effekt har dette? (Dramaturgi er en måte å strukturere fortellingen på).
 • Hvordan kan man si at filmen fortelles? (Retrospektiv eller lineær fortellemåte)
 • Hvordan veksler filmen mellom lyse, drømmende bilder og mørke, tunge bilder?
 • I hvilke scener er dette mest fremtredende?
 • Spiller landskapet og været viktig rolle i filmens handling?
 • Hvordan brukes lyden til å binde sammen drøm og virkelighet i filmens fortelling? Kom inn på Rosas opplevelse av sin stemme i koret.
 • Tenk at denne filmen var laget i USA, med samme historie og budskap. Hva ville sannsynligvis vært annerledes? Hvilke scener ville vært mer fremtredende enn andre?
 • Kan man si at nordisk ungdomsfilm og amerikansk ungdomsfilm er forskjellig? Hvordan?
 • Hva er det som fenger ved amerikansk spillefilm?

  Tema
 • Diskuter filmens hovedtema. Snakk om omsorg og omtanke og retten til å være seg selv.
  Hvor stor rett har man til å være seg selv uten at det går ut over andre?
 • Kan denne filmen være med på å forhindre mobbing?
 • Kan denne filmen lære oss noe om å forsøke å forstå andre menneskers adferd og drømmer?
 • Filmens tittel har en overført betydning. Hva er det? Kan du komme på en bedre tittel?


  Oslo, august 1998
  Ingrid Kristin Dokka

  Takk til Jes Nysten og Susaanne Wad, BIFF, Danmark, for ideer til dette opplegget


 

Filmstudieark

Fag: Mediefag , Samfunnsfag , Religion, livssyn og etikk
Tema:Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen