Filmweb
 
 

Snøkatten, Middag for to og Når støvet legger seg

SNØKATTEN:

Handlingen:
En kald ettermiddag forteller bestemor en underlig historie om ensomme Elsie og hennes vennskap med en magisk snøkatt. Nordavinden har sagt at hun aldri må ta snøkatten inn i varmen, men det er vanskelig å holde dette løftet når snøkatten mjauer og vil inn. Passer for barn fra 4 år.

MIDDAG FOR TO OG NÅR STØVET LEGGER SEG:

Handlingen:
To korte animasjonsfilmer som handler om konfliktløsning og vennskap. I Middag for to blir freden i regnskogen forstyrret når to kameloner begynner å krangle om maten. Det holder på å gå helt galt, men så får de hjelp av en frosk som lærer kamelonene om hvordan venner deler med hverandre. I Når støvet legger seg møter vi to muldvarper som krangler hele tiden. De kaster sand og grus inn i hulene til hverandre og snart er hjemmene deres ødelagt. Heldigvis finner de ut at det er bedre å være venner og samarbeide, enn å være uvenner og slemme med hverandre.
Passer for barn fra 3 år.

Pedagogisk forankring:
Barnehagen har en viktig oppgave i å formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar, det vil si at et pedagogisk hovedmål er å gjøre barna sosialt handlingsdyktige. Sosial handlingsdyktighet er nødvendig for å kunne forestille seg hvordan andre har det, for å kunne vurdere problemer, ta avgjørelser og løse konflikter. I barnehagen vil det naturlig dukke opp større eller mindre konflikter. De voksne hjelper barna å løse konflikter når de ikke klarer det på egenhånd. (Rammeplanen, kap 4.7: Mål for utvikling av basiskompetanse)

Forslag til tema der filmen kan brukes som pedagogisk virkemiddel:
I tema som omhandler omsorg for andre. Å løse konflikter uten å ty til vold.
Tema om vennskap, respekt, toleranse og solidaritet og fred.

Forslag til aktiviteter:
Leker og spill der barna (og barn og voksne) må samarbeide for å komme i mål.
Dramalek der man spiller en aktuell konflikt, som nettopp har skjedd i. For eksempel kan de voksne spille to barn som krangler fordi begge vil ha det samme eplet. La barna være med på å foreslå hvordan konflikten skal løses. La barna spille den samme Situasjonen, eller en annen situasjon som er aktuell for dem.
Tegne noen som er venner. Tegne noen som er uvenner. Finne barnelitteratur om emnet.
Tekstskaping: Lage dikt om vennskap. (Den voksne begynner med: ? En venn er... Barna begynner med de samme ordene og fullføre setningen med sine forslag) Husk å skrive ned setningene og les diktet for barna etterpå ? mange ganger.


 

Filmstudieark

Forfatter:Milla Søvik Dokka
Klassetrinn: [Barnehage]
Fag: Kunst og håndverk
Tema:Eventyr/fantasy, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Milla Søvik Dokka
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen