Filmweb
 
 

Lille Buddha

Om handlingen
I et kloster i Bhutan bor den aldrende tibetanske munken Lama Norbu. For få år siden mistet han sin elskede læremester, og har siden ventet på hans reinkarnasjon i et barn. Drømmer og tegn har vist at reinkarnasjonen er å finne i Seattle nær et buddhistisk meditasjonssenter.
Lama Norbu reiser til USA, og sammen med to andre tibetanske munker ringer han på i det huset so mhar vist seg for dem i drømme. Her bor tiåringen Jesse sammen med sin ingeniørfar og sin lærermor. Skeptiske, men også nysgjerrige lar de munkene bære fram sitt budskap, som går ut på at Jesse kan være den nye lama. Jesse er interessert i munkene, og moren lar ham tilbringe tid sammen med dem.
Lama Norbu forteller gutten om Buddha, og tar ham således med på en reise i en annerledes verden 2500 år tilbake i tid. Tiden er prins Siddhartas fargerike og magiske verden, der prisnen gir avkall på sitt liv i luksus og verdslig makt for å lete etter sannheten og meningen med livet. Etter 6 års askese og meditasjon når han fram til full opplysning og blir Buddha.
Den i utgangspunktet skeptiske faren reiser sammen med Jesse til Bhutan og Kathmandu, der de med respekt og undring møter tibetansk buddhisme samt to andre barn som også er utpekt som lamaens inkarnasjoner. Disse tre barna blir fortalt at de kan velge om de vil bli munker. Lama Norbu dør, de tre barna strør hans aske på vannet, og Jesse vender tilbake til sin amerikanske tilværelse.

Religion og livssyn
Drøft om dere synes denne historien er troverdig.
NRK sendte i 1993 et program som viste en lignende historie fra virkeligheten. En tibetansk munk fant inkarnasjonen av sin lærer i en liten fireåring i Tibet, og foreldrene lot ham få reise til klosteret i India og bli oppdratt til munk.
Hvilke reaksjoner fremkaller en slik historie?
Synes du det er sannsynlig at foreldrene lot Jesse han forbindelse med de tibetanske munkene, og at faren tok ham med til østen?

BUDDHA
Siddharta Gautama ble født i Kapivalstu i Nord-India år 560 f.kr. Fortell historien om hans liv.
 • Hvilken stilling har buddhismen i India i dag?
  I filmen møter vi den unge Siddharta på leting etter sannheten.
 • Hva forkaster han i hinduismen, religionen han ble oppdratt i?
 • Hvilke likhetspunkter finnes mellom hinduismen og buddhismen?
  Etter flere dagers meditasjon under Bodhi-treet nådde Siddharta full opplysning og ble Buddha.
 • Hvordan blir dette framstilt i filmen?
 • Hvilke sannheter kom han fram til?
 • Hvilken rolle spiller Buddha i de forskjellige retninger i buddhismen?
 • Hvilken betydning har meditasjon?
 • Hva tror du buddhister mener "oppvåkning" innebærer?
 • Meditasjon har også blitt populært i vesten. Kjenner du til noen meditasjonssentra eller meditasjonsskoler?
  Vestens interesse for meditasjon, astrologi og alternativ medisin med utgangspunkt i Østens religioner, kaller vi med en samlebetegnelse for New Age eller nyreligiøsitet. Finn ut mer om hva New Age innebærer.

  Retninger i buddhismen
  Tibetansk buddhisme som vi møter i filmen, kalles Vajrayana eller diamantfarkosten. Den går ut på at enkelte må få veiledning av en mester og bli innviet i tradisjonen ved å bli knyttet til en spesiell buddha og hans egenskaper. Buddhismen kom til Tibet på 700-tallet fra India og har sterke islett av tantrisme med bruk av ritualer, innvielser og mantraer for å oppnå den frelsende innsikt. Dette krever rettledning av erfarne mestere. Tantrisme er oppkalt etter en type buddhistiske tekster som dukket opp i India på 5-600-tallet, tantra.


 

Filmstudieark

Forfatter:Bitten Linge
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Religion, livssyn og etikk
Tema:Historie
 

Fakta

Forfatter:Bitten Linge
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen