Filmweb
 
 

Tala! Det er så mørkt

OM HANDLINGEN
Den jødiske legen Jacob blir vitne til et dramatisk overfall fra sitt togvindu. Nynazistisk ungdom lemlester en mørkhudet mann på perrongen. Toget kjører fra stasjonen og en ung, nazistisk skinhead, Søren, og den middelaldrende Jacob sitter plutselig rett overfor hverandre. Dette korte møtet innleder et fellesskap mellom to mennesker som tilsynelatende ikke har noe felles.
Gjennom en rekke terapeutiske samtaler får vi innblikk i legen Jacobs tragiske barndom, flukten med moren fra gasskamrene i Tyskland, tilintetgjørelsen av søsteren og faren i Auschwitz. I Sørens unge liv har det også vært savn og sorg, smerte og angst. Han er redd for å leve, redd for å dø. Søren hater alle, han blir aggressiv og vil slåss. Sørens hat vekker dype følelser hos Jacob, og han vli møte dette med menneskelighet og menneskeverd. Filmen slutter som den begynner, med Søren og Jacob på et tog. Denne gangen er alt annerledes. Gjennom samtaler har de to fremmede blitt mennesker som betyr noe for hverandre.

Forarbeide
Samtalen mellom legen Jacob og pasienten Søren er preget av profesjonell terapeutisk tilnærming. For mange elever i den videregående skole vil det være viktig å drøfte en slik samtaleform før klassen ser filmen.
Psykoanalyse er behandling av såkalte nevroser der legen analyserer det pasienten forteller om innfall og drømmer, og forsøker å oppdage de psykiske lidelsene som er fortrengt fra bevisstheten til underbevisstheten. Psykoanalysen legger særlig vekt på tidlige barneår, fordi det hevdes at barndomsinntrykken ubevisst kan bestemme opplevelser og oppførsel som voksen. Som samtalepartner er Jacobs profesjonelt lyttende og svært passiv til Sørens hat og aggresjon.

OPPGAVER
Filmen setter nazisme på dagsorden i Skandinavia.
 • Hvordan startet jødeforfølgelsen under nazi-tiden i Tyskland?
 • Finn ut hva som skjedde med den jødiske, norske befolkningen.
 • Hva sier nazistisk ideologi om jøder? Eller andre minoritetsgrupper i samfunnet?
 • I enkelte land har det foregått systematisk historieforfalskning. Ulike makthavere i tidligere Sovjetunionen har f.eks. fjernet mengder av historiske fakta, personer og bilder og annet materiale. Hvorfor har dette skjedd her?
 • Ville det være mulig å gjøre noe tilsvarende med den norske offisillie historien? Hvem definerer historien for oss og hvordan skjer dette?
 • La klassen forsøke seg som "historierevisjonister". Plukk ut en historisk fase eller hendelse av stor betydning. Hvordan ville elevenes tilværelse vært i dag dersom man lot som om dette ikke hadde skjedd?
  Eksempler:

 • Sverige hevder at vi fremdeles tilhører dem.
 • Tyskland har bestemt at vi tapte krigen.
 • Kvinnekampen på 70-tallet i Norge har ikke eksistert.
 • Den videregående utdannelsen i Norge er fremdeles en utvalgsskole. Ca. 1/3 av elevene får plass.


Rasisme
Rasisme og fremmedfiendtlighet er et av vår tids vanskeligste spørsmål. Det skaper motsetninger og konflikter i hele Europa.
I dag er gammel nazistisk ideologi gangbar i en utstrekning man på 80-tallet ikke trodde var mulig. I Østeuropa har kommunistregimets fall etterlatt seg et moralsk tomrom og et økonomisk kaos. Det er etablert kontaktnett mellom ekstreme organisasjoner i forskjellige land, Både i Europa og USA.
Suzanne Osten visste i 1992 at hun lagd en aktuell film, og i dagens Norge er denne filmen fortsatt like aktuell.
 • Definer rasisme. Beskriv forskjeller/likheter mellom rasismen og nynazisme. Hva er den/de viktigste tankene bak disse ideologiene?
 • Finn ut ideene bak de mange nye politiske partier og bevegelser i Norge.
 • Klassen deles i grupper som tar for seg deler av lokalmiljøet. Hvor fremmedfiendtlig er miljøet på skolen? Blant ungdom ellers i lokalsamfunnet? I ungdomsklubben? Hvor mange har kontakt med mennesker fra andre land?
 • Hvor mange mennesker fra andre land bor det totalt i Norge? Hvor mange kommer fra land utenfor Europa? Hvor mange bor i ditt nærmiljø?
 • Søren holder Jacob fast i togkupeen og virker svært 1nde. Til slutt slipper han, og en mann sier "Om det inte fanns några invandrare i Sverige skulle det inte finnas några rasister." Hva mener han med dette?

  Sørens forhold til seksualitet
  I filmen har Søren et vanskelig forhold til jenter, og homofili er skjellsord.
 • Beskriv Sørens møte med kvinner i filmen. Hvorfor reagerer han som han gjør? Er det samsvar mellom dette og nynazistisk ideologi?
 • De homofile er utsatt for overgrep fra nynazistiske grupper. Hvordan kommer dette fram i filmen? Hva skyldes det at nynazistene hater mennesker ut i fra deres seksuelle legning?
  Søren er redd for menneskelig kontakt. På mange måter provoserer han Jacob. Han forsøker bevisst å skyve ham fra seg, men Jacob fortsetter å lytte til Søren med respekt.
  Søren har vært utsatt for vold som barn. Gjentatte overgrep har fått ham til å føle seg maktesløs og full av angst.
  Bak hatet ligger sorgen.
 • Hvordan vil du beskrive det sosiale fellesskapet til kameratene? Hvordan bygger de opp sin makt og overlegenhet? Når bruker de vold, og hvordan forklarer de dette?
 • Hva er hat? Når er vi feige? Når er vi modige?

  FILMKUNNSKAP
  Det dokumentariske.
  Filmen har en dokumentarisk fortellerstil. Det er også innslag av autentiske TV-bilder fra de siste år rasistopptøyer i Sverige.
 • Finn de dokumentariske sekvensene. Hvilken funksjon har disse i filmen?
  Virkemidler fra rockevideo.
 • Filmen benytter også en del virkemidler fra rockevidoer. Hvilke? I hvilken grad når dette fram til unge mennesker?
  Drømmeklipp.
 • Etter samtalen om "Vågen" - bølgen - gjør det vondt for Søren å snakke om faren. Hvordan vises dette i filmen?
 • Se på filmens oppbygging. Hvordan vil du tegne opp spenningskurven?
 • Drøft andre filmatiske virkemidler, klipping, lyd, musikk, bruk av interiører.
 • Er personene troverdige?
 • Er det flyt i filmen? Hvorfor?
 • Hvordan filmes samtalene mellom Jacob og Søren? Hvilken betydning får dette for stemningen i filmen?


 

Filmstudieark

Forfatter:Torill E. Wistner Rafto
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Religion, livssyn og etikk
Tema:Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Torill E. Wistner Rafto
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen