Filmweb
 
 

American History X


Handlingen

Sterkt influert av den nynazistiske lederen og ideologen Cameron Alexander har Danny levert en skolestil om Adolf Hitlers Mein Kampf, hvor han framstiller Hitler som borgerrettsforkjemper. Den svarte læreren Bob Sweeney aksepterer ikke at Danny er på vei mot samme skjebne som sin storbror, Derek ? en voldsom og profilert nynazist i nærmiljøet. Læreren gir Danny et ultimatum: Danny er ferdig på skolen hvis han ikke leverer en stil om sin bror neste dag.
Gjennom denne stilen blir vi kjent med et liv fylt av hat utløst av drapet på brødrenes far. I jobben som brannmann ble han drept av en av de svarte gjengene i Venice Beach, og dette får hos Derek utløp i et voldsomt og brutalt rasehat som snart påvirker hans bror i samme retning.
Dette skjer på samme dag som Derek blir løslatt fra sin tre år lange fengselsopphold. Oppholdet i fengselet har forandret Derek. Han har fått et nytt perspektiv på tingene, og tiden har kommet for ham til å ta et oppgjør med fortiden. Han ønsker å rette opp skadene han har påført familien og forhåpentligvis redde Danny før det er for sent...

Om filmen
American History X er et sterkt og dystert drama som gir et bilde av forvridde idealer og et USA i oppløsning. Filmen viser på en troverdig måte et miljø vi i Norge og Europa er så alt for godt kjent med. Filmen viser oss hvordan nynazisme og rasisme har sitt utgangspunkt i fattigdom, misnøye med eget liv, og hvordan rasisme er grunnet i tillærte fordommer og underbygd av sjalusi, uvitenhet og frykt.
Filmen finner sted i et vanlig forstadsmiljø i Venice Beach, utenfor L.A., California.
 • Hva tror du at hensikten med denne plasseringen kan være? Tror du noe slikt kunne skje i nærheten av ditt hjemsted? Hvorfor/hvorfor ikke? Tror du noen ville ha reagert?

  Nazisme, fascisme, rasisme
  Nynazistene i filmen er veldig opptatt av og bevisste på å benytte symboler, musikk og uttrykk(Hitler-hilsen, glattbarbert hode) for å vise hvem de er.
 • Finn ut hvor disse uttrykkene kommer fra? Hvor har du sett dem før?
 • Definér: Hva er nazisme, nynazisme? Hva er fascisme? Hva er rasisme?
 • Redegjør for disse ideologiene eller tenkemåtene og se om nynazistene i filmen reflekterer noe av dette.
 • Ta for deg ulike høyreekstreme grupper i Norge og Skandinavia, f.eks. Boot Boys, Vigrid o.a., og Ku Klux Klan i USA. Bruk internett og avisartikler og sammenlikn disse gruppene med det du ser i filmen.
 • Hva tror du grunnen kan være til at noen har så ekstreme meninger og uttrykksformer?

  Symbolene
  Ulike symboler dukker til stadighet opp i filmen, og det viktigste er kanskje swastikaen (solkorset, hakekorset) som Derek har fått tatovert på brystet. Slike symboler og ikoner har eksistert gjennom hele menneskehetens historie og har blitt benyttet av mennesker bl.a. til religiøse formål. Disse symbolene forandrer innhold og mening avhengig av periode og miljø, men først og fremst definerer slike symboler og ikoner en gruppe mennesker, dvs. at de blir benyttet for å markere seg selv i forhold til andre.
 • Følg swastikaens historie opp gjennom tidene. Har den alltid hatt samme mening og innhold? Følg swastikaen fra opprinnelsen til i dag. Hvilke assosiasjoner gir den i dag?
 • Finn flere symboler og uttrykk nazistene i filmen benytter seg av. Hvilken rolle spiller de ulike symbolene, og hvilket innhold har de?
 • Beskriv musikken nynazistene er opptatt av. Hvordan virker den på deg?
 • Skriv ned det du får med deg av det Seth synger i bilen. Hva sier teksten om forholdet til de som ikke er hvite protestanter? Hva mener de selv skiller dem fra den fargede ikke-protestantiske delen av befolkningen?

  ?Bakmennene?
  I filmen møter vi Cameron Alexander, en av samfunnets støtter. Fordi han besitter kunnskap, argumenter og midler er han den ideologiske lederen bak nynazistene i Venice Beach. Gjennom Derek Vinyard samler han ungdommene i området og hisser dem opp til vold og rasehat. Han er den ukjente bakmannen som ikke stikker seg for mye fram, samtidig som han har makten til å la andre gjøre det han selv ikke kan.
  Den britiske historikeren David Irving er på mange måter inkarnasjonen på en slik leder. Han har lagt ned et enormt arbeid som historieforsker og kildekritiker for å forsøke å motbevise mange av forbrytelsene under 2. verdenskrig. Gjennom sin såkalte revisjonistiske fortolkning av hendelsene under 2. verdenskrig har han fremsatt en rekke teorier og argumenter og fått en rekke tilhengere.
 • Finn informasjon om David Irving og hans teorier(internett og avis). Les så en vanlig framstilling av de samme hendelsene. Sammenlikn og drøft.
 • Hva betyr det for nazistmiljøene å ha slike kunnskapsrike og karismatiske ledere som Cameron og Derek? Hvorfor tror du at slike som Cameron Alexander velger å jobbe i det skjulte?
 • Tror du nynazistene hadde hatt like stor utbredelse og slagkraft uten slike bakmenn?
  Gjennom filmen skjønner vi at faren har hatt mye å si for Dereks utvikling. Det er farens død som utløser Dereks raseri, men vi ser også at mye av grunnlaget ble lagt lenge før det.
 • Virker dette som en troverdig forklaring på Dereks utvikling og brutale karakter?
 • Se også filmen Tala! Det är så mörkt(utleie fra Norsk filminstitutt) av Suzanne Osten, og sammenlikn Derek med Søren.
 • Beskriv Dereks (og Sørens) utvikling gjennom filmene. Hva er det som får han(dem) til å endre sitt standpunkt og person?

  Hva med Norge?
  Nynazismen er mer synlig i dag enn på mange år. Gjenger og vold mot fargede er blitt en mer eller mindre ?vanlig? del av samfunnet både i USA og Europa.
 • Ta utgangspunkt i en hendelse hvor nynazister/rasister er involvert(gjerne i en avisartikkel eller TV-reportasje) og se om du finner likhetstrekk med hendelser i filmen.
 • Kan du knytte filmen og dens tema opp til hendelser i Norge eller Skandinavia?

  Film- og mediekunnskap
  I sammenheng med rasisme og nynazisme blir medias rolle hyppig diskutert. Mange hevder at det er mulig å dysse meningene og ytringene ned ved å gi dem minimalt med dekning, mens andre igjen hevder at full eksponering av miljøene er viktig.
 • Hva tror du om dette? Drøft ulike sider av medias rolle som kanal for spredning av idéer og ytringer. Bør noen få slippe til mens andre blir tiet i hjel? Bør noen meninger være forbudt?
  Regissøren Tony Kaye står også som fotograf for filmen. Han har tidligere jobbet mye med reklame og musikkvideoer, og har sin bakgrunn og utdannelse fra England.
 • Hva tror du dette har hatt å si for formspråket i filmen? Gi eksempler.
  Tony Kaye røk på slutten av produksjonen uklar med produksjonsselskapet New Line Cinema. Han ville trekke sitt navn fra filmen (og erstatte det med ?Humpty-Dumpty?) fordi han følte seg overkjørt og uten rett til å virkelig å gjøre filmen til sin. Filmen slik vi ser den i dag er ikke den filmen Kaye ønsket seg.
 • Hva kan Kaye ha ønsker seg annerledes?
 • Hva sier slutten deg?
 • Kan du tenke deg en annen slutt, eller en annen måte å fortelle slutten på?


 

Filmstudieark

Forfatter:Gunnar Bangsmoen
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Religion, livssyn og etikk , Samfunnsfag
Tema:Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn
 

Fakta

Forfatter:Gunnar Bangsmoen
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen