Filmweb
 
 

Udødelige Ibsen

Anvendelse i skolen
Programmet passer best for elever i VKI og VKII i den videregående skolen, der Ibsen og et Ibsen-skuespill er obligatoriske punkt i læreplanen for norskfaget.

Litt Ibsen-bakgrunn
Henrik Ibsen(1828-1906) begynte sitt omfattende forfatterskap ved inngangen til 1850-årenes nasjonalromantikk. Debuten var med blankversdramaet "Catilina" i 1850, og hans siste drama "Når vi døde vågner" med undertittelen "En dramatisk epilog", avsluttet rekken av skuespill i 1899. Da hadde han arbeidet innenfor kjente litterære epoker som realismen, naturalismen og nyromantikken.
I løpet av et halvt århundre skrev han mer enn 20 skuespill (pluss en lang rekke dikt), noe som har sikret han en plass blant de aller fremste dramatikerne i verdenslitteraturen. Blant hans mest berømte og oftest oppførte skuespill, finner vi:
 • "Kongsemnerne" (1863)
 • "Brand" (1866)
 • "Peer Gynt" (1867)
 • "Et dukkehjem" (1879)
 • "Gjengangere" (1881)
 • "Vildanden" (1884)
 • "Rosmersholm" (1886)
 • "Fruen fra havet" (1888)
 • "Hedda Gabler" (1890)

  Bortsett fra "Peer Gynt" er det nok de realistiske samfunnsdramaene(fra midten av 1870-tallet) som har nådd lengst i popularitet.
  Blant de mest kjente diktene Ibsen skrev kan nevnes "Terje Vigen" (1861), "Bergmanden" (1862), og "En broder i nød" (1863).
  At Ibsen er stadig like aktuell rundt om på verdens teaterscener, viser følgende statistikk i en internasjonal repertoaroversikt som Ibsensenteret i Oslo har utarbeidet: Nå i første del av år 2001 spilles eller planlegges på verdensbasis 18 oppsetninger av "Hedda Gabler", 17 oppsetninger av "Et dukkehjem", 14 oppsetninger av "Peer Gynt" og 13 oppsetninger av "Gjengangere"!

  Udødelige Ibsen
  Selve utgangspunktet for programmet ligger i tittelen: Teaterfolk finner stadig nye og spennende utfordringer i skuespillene, Ibsens verker synes bokstavelig talt å være "udødelige". Stykkene har appell og aktualitet på tvers av landegrensene og trosser tydeligvis alle tidsavstander. Slik sett er det ikke så rart at Ibsen i vår tid er den mest oppførte dramatikeren i internasjonal målestokk nest etter Shakespeare.
  I programmet påvises denne globale anvendelsen av Ibsen-stykkene gjennom en reise til en rekke land og verdensdeler, hvor tolv ulike oppsetninger blir presentert. Vi får se glimt fra prøver og forestillinger, samt møte skuespillere, regissører og andre teaterkyndige som uttrykker synspunkt på det ibsenske drama. Programmet inneholder også en rekke historiske filmopptak og resitasjon av diverse Ibsen-sitat, som tar oss med tilbake til forfatterens egen tid.

  Oversikt over skuespill/spillesteder i programmet

 • "Gjengangere" / Danmark
 • "Fruen fra havet" / USA
 • "Et dukkehjem" / Tyskland, England, Iran, Kina, Venezuela
 • "Peer Gynt" / Argentina, Canada, Norge, Serbia

  Oppgaver og diskusjonstema

  I. Oppfatninger av Ibsen og hans betydning som dramatiker.
 • Kartlegg synspunktene på og oppfatningene av Ibsens verker slik disse kommer til uttrykk gjennom intervjuene i programmet. Legg størst vekt på hva som sies om Ibsens betydning som dramatiker. Ta utgangspunkt i disse tre gruppene av intervjuobjekter:
  A:Skuespillere:
  Earl Hyman, Juliet Stevenson, Sir Derek Jacobi, Liv Ullmann, Vanessa Redgrave, Ghita Nørby, Timothy West, Agnete Haaland, Li Jian Yi, Indira Leal, Olgica Nestorovic.
  B:Regissører:
  Kenneth Branagh, Farin Zahedi, Johnny Gavlovski, Kokan Mladenovic, Svein Sturla Hungnes.
  C:Andre:
  Liu Tiegang, teatersjef; Evert Sprinchorn, professor; Maria Teresa Castillo, kultursjef; Jose Gabriel Nunez, rektor.
 • Undersøk om det er synspunkter som ofte blir gjentatt i intervjuene. Hvis ja, kan vi her snakke om en slags "standardoppfatning" av Ibsens dramatikk?
 • Finner du vesentlige forskjeller mellom hva de tre gruppene av intervjuobjekter vektlegger i sine uttalelser? Hvis ja forklar nærmere.
 • Lag en momentliste over synspunktene som framkommer av intervjuene. Diskuter synspunktene og suppler med egne erfaringer og opplevelser av Ibsenforestillinger!

  II. Oppsetningene i programmet
 • Lag et enkelt kart over hvilke steder programmet henter stoffet sitt fra. Bruke gjerne et blindkart over verden, som du så plotter inn stedene på.
 • Diskuter den kulturelle, politiske, økonomiske og sosiale egenarten for hvert av stedene.
 • Ta for deg hver oppsetning som programmet gir oss et glimt fra, og prøv å se oppsetningen i forhold til stedenes egenart. Er noen av stykkene blitt endret for å gjøre de mer forståelige/tilgjengelige for publikum? Hvis ja, forklar nærmere.
 • Finner du eksempler på stykker som har blitt endret av andre grunner? Hvis ja, forklar nærmere hva som kan være årsakene. Hva synes du om at selve innholdet i en originaltekst endres?
 • Pek på oppsetninger i programmet som er spesielt originale og utradisjonelle. Diskuter måten disse oppsetningene er laget på!

  III. Om programmet "Udødelige Ibsen"

  Programmet er bygget opp omkring en rekke glimt fra forskjellige teateroppsetninger verden rundt samt diverse uttalelser om Ibsens dramatiske kunst. I tillegg kommer historiske tilbakeblikk.
 • Hvordan virker denne komposisjonen på deg som seer? Grunngi svaret ditt!
 • Hvilke inntrykk av Ibsen som dramatiker sitter du igjen med etter å ha sett programmet?
 • Synes du at du har lært noe viktig nytt om Ibsen i programmet? I så fall, hva?
 • Hvordan vil du beskrive musikken og sangen som blir brukt i programmet, og hvilken virkning har disse programinnslagene hatt på deg?
 • Hvilken funksjon synes du de gamle filmopptakene og Ibsen-sitatene har i programmet?


 

Filmstudieark

Forfatter:Jostein Sæbøe
Klassetrinn: [Videregående]
Fag: Norsk
Tema:Kunst, Litteratur på film
 

Fakta

Forfatter:Jostein Sæbøe
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen