Filmweb
 
 

Requiem for a dream


Filmen passer best for videregående skoler, men også 10.klasser kan ha utbytte av å se filmen og jobbe med den.

Handling:

Harry er en ung gutt fra New York, som sammen med kjæresten Marion og kameraten Ty er på jakt etter det gode liv i Brighton Beach, Brooklyn. I denne jakten spiller narkotika, da særlig heroin, en viktig rolle. Narkotikabransjen er fruktbar, og man kan tjene stort på videresalg av stoffet. Og når salget går godt, er livet en dans på roser. Og selvfølgelig vice versa. Det blir vanskeligere å skaffe stoff, og de tre vennene går lenger og lenger i jakten på en rus


Harrys mor, Sara, er enke og tilbringer sine dager foran TV`en eller ute i solen sammen de andre enkene i blokka. Hennes viktigste støttespiller etter tapet av mannen, har vært JUICE. JUICE er et TV-show hvor helt vanlige mennesker har muligheten til å komme på TV og vinne mye penger. Til stor glede ringer telefonen og Sara skal på TV. Fast bestemt på å bruke den ti år gamle, røde lykkekjolen må hun gjøre noe med vekten. Hun er ikke lenger ung og slank. Etter et tips fra en av venninnene starter hun på en pillekur hun får forskrevet hos en lege. Disse pillene viser seg å være noe lignende amfetamin og dermed også ekstremt vanedannende. Og når de ikke virker, er det bare å gå til legen og få flere


Til diskusjon:
I Aftenpostens anmeldelse står det følgende: ?Skakende subjektivt kamera i noe mer uoriginal filmfortelling om dopbesatte mennesker i undergrunnsmiljø.?
 • Syntes du dette er representativt for handlingen? Skriv et handlingsreferat på en setning selv og sammenlign.

  Narkotikamisbruk:
  Requiem for a dream er en kraftig visuell skildring av narkotikamisbruk i dagens samfunn. Det er ingen tradisjonell fy-fy film, men gir et rått og brutalt bilde av dette misbruket. Filmen viser at man ikke trenger å være en sosial taper i samfunnet for å havne på kjøret. Den setter også fokus på et misbruk som ofte kommer i skyggen av de mer ?vanlige? russtoffene, nemlig pillemisbruk.
 • Tror du det er enklere å bli avhengig av piller i USA enn f. eks. i Norge? Hvorfor/hvorfor ikke? Finn stoff om pillemisbruk i Norge/USA.
  Regissør Darren Aronofsky har uttalt i etterkant av filmen at den ikke angriper narkotikabruk, men narkotikamisbruk.
 • Hva tror du han legger i dette?
  Han sa også at ?alt kan være et narkotikum. Hvis du misbruker noe, kan det bli et problem for deg. Men glem narkotika. Det handler om avhengighet.?
 • Enig/uenig? Drøft.
  Her kan man også bruke filmen til å diskutere narkotikaproblemet generelt i dagens samfunn.

  Media:
  TV-programmet JUICE(Saras favoritt) er et TV-show som gir vanlige folk sjansen til å komme på TV, vinne noen kroner og bli kjent.
 • Har vi slike programmer i Norge? Nevn noen.
  Et av Saras største ønsker er å komme med på programmet. Ønsket blir oppfylt og hun er villig til å gjøre det meste for å ta seg best ut på TV. Til og med å begynne på en pillekur ingen har garanti for.
 • Hvorfor tror du Sara er så opptatt av dette programmet?
 • Kan et TV-program påvirke i den grad? Tror du programmet alene er årsak til Saras misbruk? Finnes det flere årsaker?
 • Diskuter andre medier enn TV. Er disse like påvirkelige? Hvorfor/hvorfor ikke?

  Kontraster:
  Requiem for a dream kan sies å være delt opp i tre deler. Disse delene er filmatisk adskilt ved at det vises Sommer, Høst og Vinter før hver akt, for å kalle delene det.
 • Hvorfor tror du regissøren har valgt akkurat årstider for å skille aktene? Kunne han brukt andre ting eller ord? I tilfelle hva?
  Filmen inneholder mange flotte naturbilder og lignende, samtidig med all elendigheten. Den ene dagen er det bare fryd og gammen, mens andre ganger er alt bare elendighet.
 • Finn eksempler på disse kontrastene underveis i filmen Tror du dette er bevisst fra regissørens side?

  Det visuelle uttrykk:
  Darren Aronofsky har bakgrunn fra å lage musikkvideoer. Dette kommer til uttrykk i filmen gjennom skakende kameraføring og raske klipp.
 • Hvorfor tror du regissøren har brukt denne type filming/klipping i filmen? Har det noe betydning for budskapet/innholdet i filmen?
  Regissøren kaller selv denne teknikken ?hip-hop montage.?
 • Hva tror du han legger i dette? Kjenner dere til andre filmer med en tilnærmet teknikk? Diskuter hva dere syntes om en slik måte å lage film på.
 • Samtidig kan dere også sammenligne med andre filmer med samme tema(gjerne norske.) Finn likheter/ulikheter.

  Sensur:
  I Norge har Statens filmtilsyn satt en sensur på Requiem for a dream til 15 år, mens den i USA er satt til 17.
 • Syntes du dette er for mye eller lite? Hvilken aldersgrense ville du satt på denne filmen? I Norge må alle filmer gjennom sensur. I USA kommer det helt an på produksjonsselskapet. De som ikke er medlem av MPAA(The Motion Picture Association of America), kan distribuere filmene uten sensur, med bare informasjon på kinoene at barn under 17 år ikke har lov til å se filmen.
 • Syntes du sensuren er for streng i Norge generelt? Burde det være som i USA at uavhengige selskap kan bestemme selv, eller bør man ha en felles sensur?
 • Hvis dere har mulighet, gå inn på www.filmtilsynet.no og finn regler/lover for sensur i Norge og sammenlign med USA.

  Internett:
  Det kan også være meget interessant å gå inn på filmens offisielle hovedside www.requiemforadream.com og sette den i sammenheng med drøftingene du allerede har gjort. Særlig i forbindelse med dette om media og avhengighet. 

Filmstudieark

Forfatter:Lars Inge Spydslaug
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Mediefag , Mat og helse , Samfunnsfag
Tema:Helse og rus
 

Fakta

Forfatter:Lars Inge Spydslaug
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen