Filmweb
 
 

Maskenes konge

Anbefalt bruk i skolen:
Filmen anbefales fra 5.kl. (avhengig av klassens modenhetsnivå) og t.o.m. videregående skole.
Religion og etikk: Buddhismen. Tro og overtro. Etiske valg og leveregler. Kjønnsrollemønster. Forhold mellom generasjonene.
Samfunnskunnskap: Kina- samfunnsforhold før og nå, med vekt på kultur og religion.
Maskekunsten og Pekingoperaens funksjon i samfunnslivet.
Kunst- og håndtverk: Studere gamle masker fra ulike kulturer og lage sine egne.
Mediekunnskap: Filmspråk og kinesisk filmproduksjon. Hva skiller den fra europeisk?

Om filmskaperen:
Wu Tianming var leder for Xian- provinsens filmstudio der mange av den nye generasjonen av kinesiske filmskapere søkte seg på 80-tallet. Den mye omtalte femtegenerasjonen med kjente regissørnavn som Zhang Yimou og Chen Kaige fikk under Wu Tianmings ledelse mulighet og frihet til å skape filmer som satte Kina på filmkartet. På grunn av stadig politisk kontroll av filmproduksjonen i Kina, levde regissøren en periode i selvvalgt eksil i USA, før han i 1995 vendte tilbake og laget nettopp «Maskenes Konge».

Om handlingen:
Vi er i Sichuanprovinsen i Kina på 1920-tallet. Landet er preget av uår og flomtrussel.
Mange familier er på flukt, og det er vanskelig å skaffe det daglige brød. Barn, særlig jenter, tilbys for salg på lokale markeder av lutfattige bondefamilier, og barnehjemmene er stappfulle av jentebarn.
Den gamle mannen Wang, som lever av å utføre den eldgamle sichuanske teknikken med å skifte ansiktsmasker, leter etter en arvtaker. I følge kinesisk tradisjon må dette være en gutt, og Wang kjøper et åtte år gammelt barn på markedet i den tro at han har funnet gutten som skal videreføre hans ferdigheter.
I virkeligheten er det ei lita jente han har skaffet seg, og filmen forteller historien om forholdet mellom dem og alle prøvelsene de utsettes for, inntil Wang aksepterer situasjonen og lar barnet kalle ham Bestefar.

BAKGRUNNSSTOFF OG SPØRSMÅL TIL DISKUSJON/ARBEIDSOPPGAVER:
(Læreren oppfordres til å velge ut og tilrettelegge oppgavene i h.h.t. elevenes modenhetsnivå og relevant faglig innfallsvinkel)
Filmen og filmopplevelsen
Fortell med en setning hva denne filmen egentlig handler om. Hva gjorde mest inntrykk på deg?
Beskriv forholdet mellom Bestefar Wang og Valp. Hvordan utvikler det seg i løpet av filmen?
Hvorfor tror du filmskaperen Wu Tianming har laget denne filmen?

Kina - samfunnsforhold før og nå
I filmen ser vi at barnehjemmene er fulle av jenter. Hva er forklaringen på dette? Hvorfor ?må? Wang ha en gutt som arvtaker? Filmen foregår i en brytningstid i Kinas historie der gamle håndtverk basert på ferdigheter møter utfordringer fra moderne teknologi. Hvordan preger dette menneskene? Finn stoff om kinesiske samfunnsforhold i første del av vårt århundre. Hva skjedde i andre del av århundret? Hva vet du om Kina i dag?

Kinesisk maskekunst
I Beijingoperaen integrerer en ulike utrykk som sang, dialog, mime, dans og akrobatikk i forestillingene. Også her, som i filmen, blir kvinneroller spilt av menn, og maskene som blir brukt har hver sin symbolverdi. Fargene og symbolene på maskene avslører detaljer om den karakteren som framstilles.
Rødt, svart, blått, gult, grønt, orange og grått symboliserer alle ulike karakterer eller karaktertrekk. Gyldne masker bæres av guder og gudinner. Gode personer males med heller enkle farger, mens fiendtlige hærledere, røvere og opprørere etc. har masker med svært innviklede mønstre. Maskene med de mest sammensatte kombinasjonene av farger og mønstre bæres av mystiske karakterer.
I filmen er det tydelig at publikum gjenkjenner de ulike karakterene ut fra maskene som gamle Wang ifører seg.
Finn ut hvilken funksjon de gamle kinesiske syngespillene/ musikkteatrene (opera) med innslag av maskekunst hadde i samfunnet. Hva er Pekingopereaen og hva kjennetegner denne teatertradisjonen? Kjenner du til bruk av masker i andre kulturer? Hva kan bruk av teatermasker symbolisere? Er det noen som skifter maske ?på ordentlig? i filmen?

Religion
Gamle Wang tilber en storslagen buddhafigur hogget ut i stein. Hvilket inntrykk gjør disse scenene i filmen?
Hva vil du si er Wang?s moralske leveregler? Hvordan stemmer dette overens med buddhismens etikk?
Finn faktaopplysninger om Buddha. Hvem var han, og hva er sentralt i hans lære? På hvilke måter har buddhismen gjennom sin etikk satt preg på samfunn den har vært i kontakt med? Hvilke land regnes som klart buddhistiske i dag? Hvor praktiseres Buddhas lære ved siden av annen religionsutøvelse? Hvilke religioner ble dyrket side om side i Kina i begynnelsen av dette århundre? Hva skjedde i 1949? Hvordan er situasjonen i Kina i dag? Buddhismen har vært en mektig kulturimpuls innen kunst, litteratur og filosofi gjennom 2500 år. Finn eksempler på dette! I filmen spiller stjernen fra Pekingoperaen, Mr. Liang, «den levende Bothisattva». Studer hvilken rolle dette spiller i buddhismen.

Elvenes betydning
I det gamle Kina ble det tillagt stor betydning at den mytiske urkeiseren Yu hadde temmet elvegudene. For å blidgjøre disse naturvesenene ble det i sin tid ofret mennesker til dem. En trodde at elvene var bebodd av drageguder (symboler og figurer som personifiserte trusselen som oversvømmelse og stride stryk representerte), og at de forventet å få offergaver. Druknede mennesker ble i det gamle Kina oppfattet som farlige skapninger: De forsøkte å finne noen som kunne erstatte dem blant folk som badet, for selv å bli fri og kunne vente på gjenfødelse.
Hvilke referanser til elver finner du i filmen? Les om elveguder også i antikkens Hellas! Studer løpet til Asias fire viktigste elver og sett deg inn i betydningen elva Ganges har for indere.

Filmkunnskap
 • Beskriv filmens første og siste bilde. Hvilke forskjeller og likheter ser du? (Scenen fra husbåten).
 • Fortell om kontraster i farger, lyd og lyssetting mellom gatelivet/livet på elva, og de storslagne opptogene ved fest. (Masker, fargerike festklær, blodrød silke, fyrverkeri, gongonger, røde lykter sammen med til dels strenge symmetriske bildekomposisjoner).
 • Hvilken effekt gir et slikt bildespråk? Hva skiller denne filmfortellingen fra filmer produsert i Vesten?
 • Beskriv stemningen for den lille familien på husbåten om kvelden. Hvilke virkemidler er brukt?
 • Hvilket kroppsspråk og kommunikasjon ser vi mellom den gamle og den unge? Finn en scene som spesielt uttrykker nærhet mellom de to.
 • «Hva slags far er han som selger sitt barn med tørre øyne?» sier Wang. Prøv å finn ut hvorfor ingen verdsatte jenter i dette samfunnet. Hvordan er holdningen til jenter i dagens Kina der familier kun får ha ett barn?
 • Finn minst tre dramatiske scener som skaper framdrift i filmfortellingen.
 • Kan du peke på en parallellscene som har avgjørende betydning for filmens avslutning?
  (Mr. Liangs opptreden/ Lille Valps heroiske handling for å få Bestefar ut av fengsel).
 • «Verden er et kaldt sted, men vi kan bringe noe varme inn i den». Hva sier denne replikken om Mr. Liang?
 • Mr. Liang til soldatene: «Barnet har mot og karakter. Hun rørte ved mitt hjerte» og videre til Wang: «Valp er din virkelige redningsmann». Hvilken livsvisdom ligger i disse replikkene? Hva er det Valp lærer Bestefar?
 

Filmstudieark

Forfatter:Sikka Molland
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Mediefag , Religion, livssyn og etikk , Samfunnsfag
Tema:Historie
 

Fakta

Forfatter:Sikka Molland
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen