Filmweb
 
 

Søndagsengler


Om handlingen
Maria vokser opp i 50-årene på en prestegård i en bygd med et spesielt miljø preget av pliktkristendom og trangsyn. Faren er streng og mest opptatt av menigheten. Moren er sykelig, fjern og underdanig.
Filmen skildrer ukene rundt konfirmasjonen, Marias opptatthet av kroppens utvikling og sin egen leting etter retning i livet. Hun finner trøst i sitt forhold til natur og musikk, og hun er opptatt av ekstensielle spørsmål om tvil og tro. Farens strenge gudsbilde og menighetens svartsyn tar hun avstand fra. Hun stiller spørsmål om det ikke finnes en kjærlig Gud.
Svaret finner hun hos den forståelsesfulle kirketjeneren Fru Tunheim, som sier at det finnes en Gud også for dem som faller utenfor det pietistiske livsmønsteret som er stedets ideal. Maria er tiltrukket av vennenes utprøving av det som er forbudt. Hun vil gjerne være en del av gjengen, samtidig har hun styrke til å sette sine egne grenser og stå for det hun mener er rett.

Bok og film
Filmen er bygget på en selvbiografisk roman av Reidun Nortvedt fra 1952.
Berit Nesheim har manus og regi. Hun har tidligere laget Frida med hjertet i hånden og Høyere enn himmelen, begge skildringer av selvstendige og standhaftige jenter.
Vil du si Berit Nesheim er trofast mot boka? Har hun sin egen tolkning av historien? Hvilke virkemidler har en regissør som en forfatter ikke har?
Boka gir en subjektiv(hva menes med det?)skildring av en oppvekst på 50-tallet. Er regissøren mer nyansert i skildringen av miljøet og hovedpersonene? Hva med moren?
I boka er fru Tunheim Marias fortrolige, men i like stor grad åpner hun seg for forpakteren på prestegården, en eldre mann som kaller seg ateist(hva er det?)
Hvorfor tror du regissøren har forandret på dette og gjort de to personene om til en?
Kan du finne andre endringer som er gjort fra bok til film?

Filmkunnskap
En films tittel er aldri tilfeldig valgt. Hvilke assosiasjoner gir Søndagsengler deg? Hvem er søndagsenglene?
Symboler er ofte konkreter som er sterkt assosiasjonsskapende og som peker på noe utenfor seg selv. Hva symboliserer melkekapslene som Maria og fru Tunheim pynter seg med?
Når Maria i filmens sluttsekvens reiser seg og går ensom ut av kirken mens de andre konfirmantene går til alters, er dette en symbolsk handling. Hvordan?
Filmen kan karakteriseres som et følelsesportrett av en ungdom. På hvilken måte brukes kamera for å få fram nettopp dette?
Bruk av undervinklet kamera(froskeperspektiv)er et effektivt filmatisk virkemiddel som inngir autoritet og myndighet. I hvilke scener i filmen finner du det brukt?
Klippingen er gjort på en myk og smidig måte med mange vakre overganger. Hvilken effekt oppnås på denne måten?
Det usagte kommer i enkelte scener tydelig fram gjennom kroppsspråk og ansiktsuttrykk og gjør replikker overflødige. Finn eksempler på slike scener.
Kroppsspråket til faren og fru Tunheim antyder en intimitet mellom dem i scene tidlig i filmen. Hvordan er dette gjort og hvilken informasjon gir dette filmatiske grepet oss om menneskene?
Beskriv Marias kroppsspråk(holdning, energi og ansiktsuttrykk)i filmens åpnings- og avslutningssekvens.
Går det an å si at filmen handler om Marias vei fram til det kroppslige uttrykket hun avspeiler i siste bilde?
Maria lever i et krysspress mellom to miljøer(en lukket menighet og verden utenfor representert ved bygdas ungdomsmiljø.) Hvilke rekvisitter er benyttet for å illustrere to så uensartede miljøer?
Filmens handling er lagt til året 1959.
Hvilke likheter ser du mellom ditt eget ungdomsmiljø og miljøet til ungdommene i filmen?
Hvordan synes du det fungerer at Marias tanker blir lest som kommentar underveis?
Lag et portrett Marias far. Hvilke adjektiver velger du for å beskrive ham? Faren har bare kroppskontakt med barna sine når han fiker til dem. Beskriv scenen der han er på nippet til å berøre datteren på sengekanten. Hva forteller denne scenen oss om faren? På hvilken måte kommer farens hjelpesløshet til syne?
På hvilken måte formidler faren stillferdig smerte og sårhet?
Musikk i film er et sterkt stemningsskapende virkemiddel. Hvilke tre typer musikk er benyttet som lydkulisse?
Kan du si noe om Marias forhold til Bach og hvordan denne musikken er brukt til å illustrere Marias forhold til fru Tunheim? På hvilken måte får denne musikken en symbolsk betydning i filmen?
I filmens avslutningssekvens hører Maria fru Tunheim synge ?Lei milde ljos? i sitt indre. Hvilken inspirasjon og kraft gir dette Maria?
Finn ut hva slags populærmusikk fra 50-tallet som blir benyttet i filmen.
Lag en tid- og spenningskurve over Søndagsengler. Få med filmens anslag, presentasjonsfase, vendepunkt, konfliktopptrapping, klimaks og avtoning. Hvem anbefaler du filmen for?

Kristendomskunnskap, livssyn og religion
Maria er i tvil om hun vil konfirmeres. Hvilke tanker har/hadde du om konfirmasjon? Hvem påvirket deg? Hvem /hva avgjorde hva du valgte?
Skriv ned og diskuter.
Maria vokser opp i et strengt pietistisk(hva er det?)miljø. Dette virker fjernt på de fleste i dag. Men det svarer nok til de fordommer en del har om hva den norske kirken fremdeles står for. Hva er fordommer? Ønsker noen å holde fast på sine fordommer(om pakistanere, homofile, kristne miljøer osv)
Marias miljø har mange regler for hva som er rett og galt. Hvilke av disse reglene vil du si har rot i kristen moral, og hvilke adferdsnormer gitt av et bestemt miljø i en bestemt tid?
Hvilke regler synes du er urimelige ut fra ditt syn?
Noen ungdommer synes foreldrene gir for lite regler og bryr seg for lite. Er du enig i det? Hva med skolen, er det for mange eller for uklare regler for hva som er rett og galt?
Maria vil gjerne bli godkjent av sine jevnaldrende. Er dette viktigere for unge enn å bli godtatt av voksne? Diskuter.
Skriv opp grunner til at det ofte blir et anstrengt forhold mellom foreldre og barn. Diskuter. Kan det være lettere å ha fortrolighet med et annet voksent menneske, slik Maria får med fru Tunheim i filmen? Ville du brukt ?fru Tunheim? som tiltale til et menneske du kjente så godt? Sier denne tiltalen noe om forskjeller på 50-åra og i dag?
De unge søker etter sin egen identitet, heter det. Hva menes med det?
Studer utdrag av Salomos Høysang slik Maria gjør. Hvorfor er hun så tiltrukket av denne delen i Det gamle testamente? Sex er et vanskelig tema. Marias venner utprøver sex i sterkere grad enn hva som var godtatt og vanlig på denne tiden. Drøft Marias reaksjoner.

Maria gjør seg mange tanker om liv og tro. Er det vanlig blant ungdom på hennes alder? Diskuter.
Hvorfor blir faren så sint når Maria nevner menneskelige egenskaper som Jesus må ha hatt? Hva synes du om farens gudsbilde? Hva slags gudsbilde har fru Tunheim? Hun bruker en salme som en illustrasjon til sin livsoppfatning. Hvilken salme? Hva sier den?
I Norge har vi statskirke(hva menes med det?)Noen mener stat og kirke burde skille lag. Hvorfor?
Hvem var Luther, og hva sto han for? Hvorfor brøt han med pavekirken?
Når oppsto den bevegelsen vi kaller pietismen? Den kom som en reaksjon på ortodoksien, hva var det?
I filmen gis et negativt bilde av det pietistiske miljøet i bygda. Mener du et strengt og lukket miljø kan ha noen kvaliteter?


 

Filmstudieark

Forfatter:Sikka Molland, Bitten Linge
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Religion, livssyn og etikk , Samfunnsfag
Tema:Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Sikka Molland, Bitten Linge
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen