Filmweb
 
 

Apostelen


Om handlingen
Sonny kalles han og virker amerikansk vellykket. Han bor i et pent hus, har pen kone, to pene barn og er en avholdt og karismatisk forstander i en pinsemenighet i Texas. Men under idyllen lurer konfliktene. Kona Jessie er lei av hans interesse for andre kvinner og hans temperament som ofte gir seg utslag i vold. Hun er selv organist og har en posisjon i menigheten. Ekteskapet med Sonny er hun ferdig med, hun har funnet seg en ny mann. Hun vil ikke lenger knele sammen med Sonny for å løse alle deres problemer. Sonny ser ingen annen utvei enn å forlate menigheten. Det gjør han med eleganse og selvsikkerhet. Mindre heldig er han med sin avskjed med familien. Påvirket av alkohol oppsøker han kone og barn på baseballbanen. Der treffer han Jessies elsker, som han slår til med et balltre. Mannen dør, og Sonny stikker av. Han kvitter seg med bil, eiendeler og sin gamle identitet. Fra nå av er han E.F. Han døper seg selv til apostel og leter etter et sted han kan stifte en ny menighet. Det finner han i en liten by i Lousianna. Her møter han en gammel predikant, en nedfallen kirke og mennesker som trenger ham. Med energi, glede og entusiasme bygger han opp sin nye menighet bestående av fattige og svarte. Men fortiden og skyldfølelsen innhenter ham.

Til diskusjon
Sonny er en sammensatt person. Hvorledes vil du karakterisere ham? Han er tydelivis glad i kone og barn. Hvorledes viser han det? Hva synes du om Jessie og hennes reaksjoner? Sonny er tydeligvis også sterkt knyttet til moren sin. Nevn sekvenser som viser det. Det kan synes som Sonny mener forkynnelsen er overordnet ansvaret for familien. Er du enig i denne påstanden? Bussen Sonny bruker i sin nye menighet heter Jesus og menighetshuset blir kalt «One way road to heaven» Synes du dette er blasfemi eller er det uttrykk for et sterkt religiøst engasjement? Noen hevder at den formen for forkynnelse en møter i den norske statskirken er kjedelig, tørr og uengasjerende. Den appellerer for lite til følelsene. Er du enig i et slikt utsagn? Hva synes du om filmens amerikanske form for forkynnelse? Hvorfor er tittelen apostelen valgt, tror du? Hva betyr apostel? Hva synes du om at Sonny kaller seg apostel?


Religion og etikk
Kristendommen har blitt tolket og oppfattet på forskjellige måter opp gjennom tidene. Kan du formulere hva som er det sentrale i kristendommen?
Etter kristent syn er mennesket en synder, derfor står forsoning sentralt i kristendommen. Sonny ser nok også på seg selv som en synder. Han sier et sted: ?Den som er ren, kaster den første sten?. Hvilket Bibelsitat er det? I hvilken sammenheng uttalte Jesus disse ordene? På hvilken måte kan du si at Sonny aksepterer en soning for sine synder?
I kristendommen, og særlig i de protestantiske kirkesamfunn blir tro understreket som et viktigere element enn kultus. Hva menes med det? På hvilken måte demonstrerer Sonny sin tro?
Noe som har vært et trosproblem for mange kristne har vært spørsmålet om Gud virkelig er god og allmektig når en ser all lidelsen i verden. Hvilke forklaringer har mennesket søkt å finne på dette problemet? Mange legger derfor også vekt på en tanke som har lang tradisjon i kristen teologi: tanken om den skjulte Gud , at Gud viser bare litt av sitt vesen og at hans handlinger er uutgrunnelige for menneskene. Spørsmålet om det onde og om de rettferdiges lidelse hører den skjulte Gud til, sier Luther. Vi må holde oss til Gud slik vi møter ham i Jesus Kristus. Hva slags gudsforhold vil du si Sonny har? Sonnys mor forteller at Sonny har snakket høyt med Gud siden han var gutt. Dette minner om en norsk, nå avdød, leder for pinsemenigheten Maran Ata, Åge Samuelsen. Hva kan du finne ut om han? Hvilke paralleller kan du trekke til Sonny?

Et poeng i kristen etikk er at vi skal gjøre det gode fordi vi skjønner det er godt, ikke fordi det står i Bibelen. Hvilket forhold vil du si Sonny har til kristen etikk, på hvilke områder lykkes han å gjøre det gode og på hvilke områder lykkes han ikke? Det viktigste budet i kristendommen er kjærlighetsbudet. Hvorledes lyder det? Hvor i Bibelen finner du det? Hvorledes lykkes Sonny å etterleve det? Hvorledes tolker du filmens slutt?

Konfesjonskunnskap
Vi bruker betegnelsen karismatiske bevegelser, hva menes med det? Pinsebevegelsen ble stiftet i U.S.A. i begynnelsen av dette århundre. Kan du finne ut akkurat når, hvem som sto bak og hva som var tankene bak? Pinsebevegelsen kom raskt til Norge. Hvem brakte den hit, og hvor stor utbredelse har den her i landet? På ditt hjemsted er det sikkert pinsemenigheter, vet du hva de kaller seg? Karakteristisk for pinsebevegelsen er at det personlige gudsforholdet er viktigere enn liturgien, de har åndsdåp med full neddykking, gudstjenester med mye påkalling av Jesus, følesesutbrudd, munter sang og musikk, helbredelse ved bønn, tungetale, menigheter med stor omsorg for hverandre for å nevne noe. Hvilke av disse elementene finner du i filmens menigheter? Hvorfor tror du mange føler seg tiltrukket av pinsebevegelsen? Hvilke elementer liker du, og hvilke føler du ikke for?

Filmkunnskap
Robert Duvall har både manus, regi og hovedrolle i denne filmen. Hvordan vurderer du hans prestasjon? En som står for manus, regi og ofte skuespillerprestasjon kaller vi for en auteur. Finn eksempler på andre auteur`er. Hva synes du om de øvrige skuespillerprestasjonene?
Filmen har en rolig fortellerstil.Hva synes du om den? Elevene i min filmkunnskapsklasse delte seg i to ved påsyn av denne filmen. Noen syntes dette ikke var en skikkelig amerikansk film, den var for langsom, det skjedde ikke noe, sa de. Andre syntes dette var en fascinerende historie. Hvem er du enig med?

Amerikanske filmer dominerer repetoaret både i U.S.A. og i Europa. Hvorfor vil folk helst se amerikanske filmer, tror du? Amerikanske filmskapere har evnen til å fortelle en historie, de har teknikken som skal til, de har penger til å produsere og markedsføre filmene. Tror du dette er nøkkelen til amerikansk films suksess? Eller ville du fremheve noe annet?
Skriv en anmeldelse av denne filmen der du tar for deg bruk av musikk, farger, dramaturgi, fotografering og skuespillerprestasjoner.

Molde, september 1998
Bitten Linge


 

Filmstudieark

Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Mediefag , Religion, livssyn og etikk , Samfunnsfag
Tema:Individ/gruppe, Politikk og samfunn
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen