Filmweb
 
 

De dødes tjern

OM FILMEN
Seks mennesker er på vei til Østerdalen på hytteferie. Disse er den litt pysete kriminalforfatteren Bernard Borge, hans modige kone Sonja, den noe angstfylte og drømmende Liljan Werner og hennes forlovede, den realistiske kriminolog Harald Gran. Videre har vi psykoanalytikeren og hypnotisøren Kai Bugge og tilslutt skribenten og okkultisten Gabriel Mørk. Hytta de skal til eies av Liljans bror Bjørn. Sammen med veiviser Lensmann Bråten kommer de seks til en tom hytte. Bjørn, hunden hans og hagla er borte. Ved hytta ligger Blåtjernsom det knytter seg et sagn til:
I forrige århundre eide Tore Gråvik og hans søster hytta. Gråvik elsket sin søster og ble sjalu da hun fant seg en kjæreste i bygda. Gråvik drepte de to, senket dem i Blåtjern og tok siden sitt eget liv. Likene ble aldri funnet i det bunnløse tjernet. Siden heter det seg at alle som oppholder seg i hytta blir besatt av Gråviks gjenferd. De kjenner et underlig dragsug som vil dra dem ned i tjernet. Hvert år natt til 23. august kan en høre Gråviks dødsskrik.
I dagene som kommer merker flere av de seks suget mot tjernet. Bjørn er og blir borte, og da dagboken hans blir funnet, tyder alt på at han er blitt offer for Gråviks gjenferd. Selskapet har svært forskjellige teorier om Bjørns forsvinning. Da en av de seks blir funnet druknet nærmer vi oss løsningen på gåten - eller finnes det i det hele tatt en naturlig forklaring?

Tilknytning til fag/emner i skolen
Filmen kan benyttes i grunnskolen fra 7.klasse, men er trolig best egnet i videregående skole.
Norsk: Fra bok til filmmanusskript(NB! Stor forskjell på romanen og filmen)/Andrè Bjerkes (prosa)forfatteskap.
Film/media: genrefilm - thriller - et godt norsk alternativ til de utenlandske/Filmens virkemidler(spenningselementer)/Filmmusikk.

Forslag til arbeid med/samtale om filmen, før visning
Ord/begrep som bør forklares: Psykoanalytiker/-analyse, okkultisme, kriminolog. Yngre elever kan godt være forberedt på noe av innholdet.

Forslag til spørsmål og problemstillinger:
Handlingen:
 • Hva handlet filmen om? Filmens tema?
 • Hvordan blir vi ført inn i handlingen, og hvordan slutter filmen? Har den en overraskende slutt?
 • Fortelles filmen sammenhengende, eller er det sprang i tid og sted?
 • Hvordan er filmen bygget opp? (Spenningskurve)
  Miljø:
 • Hvordan kan du beskrive Bjørns hytte (innvendig, utvendig og plassering i naturen)? Hvorfor kalles den "Daumannshytta"?
 • Hvordan er naturen framstilt? Er den ekte eller forandret i forhold til virkeligheten? Hva er i tilfelle forandret?
  Personene:
 • Hvem forteller historien?
 • Beskriv de enkelte personene i filmen. Hva har du fått vite om dem?(Personlighet, yrke, bakgrunn).
 • Er personene skildret på en overbevisende måte? Begrunn svaret.
 • Hvordan er forholdet mellom de forskjellige personene?
 • Forandrer disse forholdene seg i løpet av filmen? Hvordan?
 • Kan du peke på hendelser i filmen som er å forandre noen av menneskene?
 • Kan du finne noen sammenheng mellom navnene på personene og innholdet i filmen?

  Videre filmanalyse
 • Når vi fikk se tilbake i tid(f.eks. når Liljan og Bjørn er i byen) - hva slags virkemidler blir brukt for å vise spranget i tid?
 • Hva slags billedutsnitt er mye brukt? Hvorfor tror du regissøren har valgt slik?
 • Lyssettingen i de forskjellige scenene forteller oss mye? Sammenlign f.eks. natten da Liljan går i søvne og natten Gran blir drept med hensyn til gråtoner og belysning.
 • Hva forteller innledningen i filmen oss? Hva er brukt av virkemidler for å fortelle oss om innholdet i filmen? Se på sammenhengen mellom lyd og bilde. Vis begynnelsen uten lyd. Hvordan er virkningen da?
 • I filmen er det en scene inne i hytta en tordenværskveld. Liljan lar seg irritere over Grans vandring fram og tilbake, mens Mørk holder et foredrag. Vi forstår hva Liljan irriterer seg over. Hvorfor? Analyser virkemidler som lyd, bilde og klipping.
 • Musikken av Gunnar Sønstevold er et sentralt virkemiddel i filmen. På hvilken måte?
 • Analyser scenen der Bjørn møter gjenferdet Gråvik med hensyn til lyd/musikk og klipping.
 • Finn eksempler i filmen på forskjellig lydbruk - kommentarer, dialog, reallyd, og effektlyd.
 • Filmen bruker filmeffekter for å øke spenningen. Kan du finne andre effekter enn lyd og lys?(Kameraføringer, klipping, billedutsnitt, valg av location o.l.).
 • "De dødes tjern" kan en kalle en genrefilm. Hva slags genre tilhører den? Hva kjennetegner denne filmgenren? Kan du nevne andre filmer i samme genre? Hva er forskjellen/likheten mellom denne filmen og andre i samme genre? Kan du nevne andre filmgenre?
 • Sammenlign "De dødes tjern" med en nyere thriller.


 

Filmstudieark

Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Kunst og håndverk , Samfunnsfag
Tema:Kunst, Litteratur på film
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen