Filmweb
 
 

De blå ulvene

OM FILMEN
Det Pelle og Proffen først tror er en kriminalsak for deres spesielle anlegg og interesser, viser seg etter hvert å være et familidrama i annen potens. To tråder må nøstes opp samtidig. Begge fører til Jazzkafeen Den Blå Note i København.

FORARBEID
Noen av oppgavene og problemstillingene i dette filmstudiearket krever forarbeid. Studer dem før framvisningen planlegges. Noen av oppgavene lar seg best løse hvis boka er lest på forhånd.

ETTERARBEID
Innledende spørsmål. Bestemme ramme for videre arbeid
Forslag til innledende spørsmål: Hvem er hovedpersonene i denne filmen? Hva er vernissage? Hvorfor angriper aksjonistene pelsbutikken? Hvilket førsteinntrykk får vi av Marita? Hva mener Pelle og Proffen om DBUs aksjoner? Hvordan beskrives kunstnermiljøet? Hvordan vil du beskrive moren til Pelle? Hva mener Pelle med å si at "det er forbanna banalt" at faren har stukket av? Hva tror han? Hva slags forhold har Pelle til moren? Til søsteren? Hva mener faren med at Pelle er så "streit"? Hvilken betydning har det for hovedkonflikten i filmen? Er Leffy en god kamerat? Er Marita en miljøterrorist?
Nærme seg temaer: Hva handler denne filmen egentlig om? (Tips: Systematiser hovedtemaer: familieforhold/vennskap, miljøaktivisme- rett og galt. Og bitemaer: kunstnermiljø, toleranse, fortid og nåtid, åpenhet, tysting, politiet osv...)

UTDYPING AV HOVEDTEMAENE
Dyrevern
Kan vi tenke oss DBUs aksjoner satt ut i live? Hvorfor? Hvorfor ikke? Vurder stanspunktene opp mot det Green Peace faktisk gjør i dag. Formidler filmen en bestemt holdning til DBUs aksjoner? (Tips: skiller mellom aksjonsform og innhold. Merk TV-innslaget fra hønseriet).
Aksjonisme
Hvilke aksjonsformer aksepterer vi vanligvis i et demokrati? Er de en nødvendig del av demokratiet? Hvor bør vi sette grensene? Ofte er det fare for at aksjonistene skader uskyldige. Kan en sak være så viktig at aksjonistene må ta slike sjanser? Diskuter: "Målet helliger middelet". "Man kan ikke lage omelett uten å knuse egg".
Familieforhold
Hva er det egentlig som er grunnlaget for konflikten i familien Pettersen? Vi ser at faren prøver å fortelle noen ganger. Når? Kjenner vi oss igjen? Hvordan virker det på humøret? Hva slags far er Rolf Pettersen? Nå må Pelle prøve å ordne opp i problemenei familien. Er det ofte at barna i en familie føler seg tvunget til å ordne opp? Hvilken betydning kan det få for forholdet mellom foreldrene og barna? Har faren sviktet familien?
Hvordan kan en "bagatell" utvikle seg til en stor "unødvendig" konflikt?
Konflikter kan spre seg. Eksempler i filmen?
Hvordan opplever vi det i vår nære hverdag?

FILMKUNNSKAP - FRA BOK TIL FILM
  • Se nærmere på enkeltsekvenser: Fordel oppgavene på elever/grupper og be dem forberede seg godt på sin del. Generelle spørsmål: Hvilke endringer er gjort i forhold til boka? Hvorfor? Diskuter hvor nødvendig endringene er. Forslag til endringer å se nærmere på. Mora til proffen er valgt som offer i stedet for tante Edit/Vernissagen/Pelle og Proffens besøk i pelsbutikken/Lokk til sprayboks i steden for skjerf/Innbruddet i villaen/Discotekbesøkene og Lenas funksjon i filmen/Høydepunktet på jazzkafeen Den Blå Note/og andre...
  • Hele filmen: Hva er endret i forhold til boka? Hvorfor?
  • Hva må til for at en bok skal kunne bli en god film?
  • Filmen drives framover av to hovedkonflikter. Hvordan er balansen mellom disse i filmen? Tegn en dramatisk kurve for hver av konfliktene. Diskuter.
  • La du merke til musikken? Hvilken betydning har den i filmen?


 

Filmstudieark

Forfatter:Jon Rolland
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn]
Fag: Naturfag , Samfunnsfag , Norsk
Tema:Individ/gruppe, Litteratur på film, Miljøvern og naturvitenskap, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Jon Rolland
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen